Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Dränering av elastiska mjukfogar - En studie om TDV-öppningar

Tärnås, Johan (2013) In Examensarbete (LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg)
Civil Engineering - Architecture (BSc)
Division of Building Materials
Abstract (Swedish)
Arbetet behandlar en viktig konstruktionsdel i prefabricerade byggnader, som har visat sig orsaka mycket skador. Först och främst så behandlar arbetet dräneringen av fogar och på vilket sätt dessa fungerar, men också hur bristfälligt arbete med dessa kan orsaka skador på fogkonstruktionen. Studien visar hur skador yttrar sig, av vilka anledningar de uppkommer och i viss mån hur man ska gå till väga för att lösa dessa problem. Jag har gjort fältstudier för att visa de skador som finns i fogar runt om i Malmö, samt sammanställt detta i en sambandsstudie för att visa på samband mellan olika typer av fogar och vilka skador som är mest förekommande om man använder dessa. Med utgångspunkt i fältstudien har jag kopplat samman resultaten med den... (More)
Arbetet behandlar en viktig konstruktionsdel i prefabricerade byggnader, som har visat sig orsaka mycket skador. Först och främst så behandlar arbetet dräneringen av fogar och på vilket sätt dessa fungerar, men också hur bristfälligt arbete med dessa kan orsaka skador på fogkonstruktionen. Studien visar hur skador yttrar sig, av vilka anledningar de uppkommer och i viss mån hur man ska gå till väga för att lösa dessa problem. Jag har gjort fältstudier för att visa de skador som finns i fogar runt om i Malmö, samt sammanställt detta i en sambandsstudie för att visa på samband mellan olika typer av fogar och vilka skador som är mest förekommande om man använder dessa. Med utgångspunkt i fältstudien har jag kopplat samman resultaten med den litteratur jag valt att arbeta med. Syftet med arbetet är att öka förståelsen kring hur fogar beter sig över tid och vilka skador som uppkommer vid val en viss typ av dränering. Jag har också visat vilka dräneringsmetoder som är mest förekommande i det studerade området, samt vilka brister eller kvaliteter de har. De vanligaste typerna av TDV-öppning i det studerade området är TDV-rör, överlappsfogar och dränering med Strängbetongs egen metod, som jag har valt att kalla Strängbetongmetoden. Studien visar att skador på fogarna i viss mån är en direkt konsekvens av valet av dräneringsmetod, till exempel att dräneringar med TDV-rör orsakar punkteringar på fogen och därmed tappar de sin funktion.
I dagens läge så finns riktlinjer och rekommendationer i Svensk betongs avsnitt Bygga med prefab och i Svenska fogbranschens riksförbunds rekommendationer. Detta är anledningen till att de är återkommande som källhänvisning i arbetet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tärnås, Johan
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
skador, fogkonstruktion, fogar, Prefab
publication/series
Examensarbete (LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg)
report number
THID-13/5297
ISSN
1651-2197
language
Swedish
additional info
Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Strängbetong och med stöd från Avd Byggnadsmaterial på Lunds tekniska högskola.
id
3909947
date added to LUP
2013-06-26 03:39:16
date last changed
2018-10-18 10:26:53
@misc{3909947,
 abstract   = {Arbetet behandlar en viktig konstruktionsdel i prefabricerade byggnader, som har visat sig orsaka mycket skador. Först och främst så behandlar arbetet dräneringen av fogar och på vilket sätt dessa fungerar, men också hur bristfälligt arbete med dessa kan orsaka skador på fogkonstruktionen. Studien visar hur skador yttrar sig, av vilka anledningar de uppkommer och i viss mån hur man ska gå till väga för att lösa dessa problem. Jag har gjort fältstudier för att visa de skador som finns i fogar runt om i Malmö, samt sammanställt detta i en sambandsstudie för att visa på samband mellan olika typer av fogar och vilka skador som är mest förekommande om man använder dessa. Med utgångspunkt i fältstudien har jag kopplat samman resultaten med den litteratur jag valt att arbeta med. Syftet med arbetet är att öka förståelsen kring hur fogar beter sig över tid och vilka skador som uppkommer vid val en viss typ av dränering. Jag har också visat vilka dräneringsmetoder som är mest förekommande i det studerade området, samt vilka brister eller kvaliteter de har. De vanligaste typerna av TDV-öppning i det studerade området är TDV-rör, överlappsfogar och dränering med Strängbetongs egen metod, som jag har valt att kalla Strängbetongmetoden. Studien visar att skador på fogarna i viss mån är en direkt konsekvens av valet av dräneringsmetod, till exempel att dräneringar med TDV-rör orsakar punkteringar på fogen och därmed tappar de sin funktion.
I dagens läge så finns riktlinjer och rekommendationer i Svensk betongs avsnitt Bygga med prefab och i Svenska fogbranschens riksförbunds rekommendationer. Detta är anledningen till att de är återkommande som källhänvisning i arbetet.},
 author    = {Tärnås, Johan},
 issn     = {1651-2197},
 keyword   = {skador,fogkonstruktion,fogar,Prefab},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbete (LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg)},
 title    = {Dränering av elastiska mjukfogar - En studie om TDV-öppningar},
 year     = {2013},
}