Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Närkes alunskiffer : utbredning, beskaffenhet och oljeinnehåll

Murase, Takemi LU (2013) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet GEOL01 20131
Department of Geology
Abstract
The alum shale is a black to dark brown shale of middle cambrian to early ordovician age and has a high organic content. Certain trace elements are also abundant and the shale is known for large amounts of uranium, and sulfur associated with pyrite. The unique constitution of the alum shale is reflected in its depositional environment which is assumed to lack any modern analogy. The Swedish alum shale is present in almost every place were paleozoic strata is preserved. In Närke the alum shale is 12.4–19.3 m thick and covers an area of approximately 120
km2, two major outliers are present near two major faults; a western going north-south and a southern going east-west. The alum shale of Närke has historically been used to produce raw... (More)
The alum shale is a black to dark brown shale of middle cambrian to early ordovician age and has a high organic content. Certain trace elements are also abundant and the shale is known for large amounts of uranium, and sulfur associated with pyrite. The unique constitution of the alum shale is reflected in its depositional environment which is assumed to lack any modern analogy. The Swedish alum shale is present in almost every place were paleozoic strata is preserved. In Närke the alum shale is 12.4–19.3 m thick and covers an area of approximately 120
km2, two major outliers are present near two major faults; a western going north-south and a southern going east-west. The alum shale of Närke has historically been used to produce raw materials, elements and products. During the WWII the alum shale of Närke was exploited because of oil shortages in Sweden. The relative high oil yield thru pyrolysis of parts of the alum shale in Närke has resulted in the classification of those parts as an oil shale. Known data of the thickness and oil yield of the oil rich parts of the shale have made it possible to map the thickness and oil content. The mapping shows that the highest amount of oil is present in the south of Närke, in the area where the alum shale was mined for oil during WWII. A calculation of the amount of oil in the oil rich parts shows higher amounts compared to earlier estimations. (Less)
Abstract (Swedish)
Alunskiffern är en svart till mörkbrun lerskiffer av mellankambrisk till tidig ordovicisk ålder med ett högt organiskt innehåll. Skiffern innehåller också stora mängder spårelement och är känd för sitt höga inne-håll av bland annat uran och pyritbundet svavel. Alunskifferns speciella sammansättning avspeglas i dess bildnings-miljö som antas sakna moderna analogier. Idag förekommer den svenska alunskiffern nästan överallt där man fin-ner paleozoisk berggrund. Närkes alunskiffer har en mäktighet mellan 12,4 – 19,3 m och täcker en areal av c:a 120 km2. Två större förekomster hittas intill en nord-sydlig förkastningsbrant i väst respektive en öst-västlig förkast-ningsbrant i syd. Historiskt sett har Närkes alunskiffer nyttjats för... (More)
Alunskiffern är en svart till mörkbrun lerskiffer av mellankambrisk till tidig ordovicisk ålder med ett högt organiskt innehåll. Skiffern innehåller också stora mängder spårelement och är känd för sitt höga inne-håll av bland annat uran och pyritbundet svavel. Alunskifferns speciella sammansättning avspeglas i dess bildnings-miljö som antas sakna moderna analogier. Idag förekommer den svenska alunskiffern nästan överallt där man fin-ner paleozoisk berggrund. Närkes alunskiffer har en mäktighet mellan 12,4 – 19,3 m och täcker en areal av c:a 120 km2. Två större förekomster hittas intill en nord-sydlig förkastningsbrant i väst respektive en öst-västlig förkast-ningsbrant i syd. Historiskt sett har Närkes alunskiffer nyttjats för framställandet av en rad olika råvaror, grundäm-nen och produkter. Under andra världskriget exploaterades delar av Närkes alunskiffer för att möta Sveriges behov av oljeprodukter. De relativt höga oljemängderna som delar av Närkes alunskiffer framkallar vid pyrolys har gjort att skiffern till stora delar klassificeras som en oljeskiffer. Kända uppgifter om mäktighet och oljehalt hos skifferns oljerika del som är utgörs av de tre biostratigrafiska zonerna Ctenopyge flagellifera, Peltura acutidens och Peltura scarabaeoides har möjligtgjort en kartläggning av mäktighet och oljehalt för de oljerika lagrena. Kartläggningen visar att störst mängd olja finns inom södra Närke i ett område kring Kvarntorp där man under andra världskriget bröt alunskiffern för framställandet av olja. En beräkning av den totala mängden olja hos alunskifferns oljerika del visar på en högre oljemängd jämfört med tidigare beräkningar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Murase, Takemi LU
supervisor
organization
alternative title
The alum shales of Närke : distribution, properties and oil content
course
GEOL01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
alunskiffern, oljeinnehåll, utbredning, mäktighet, the alum shale, oil content, Naerke, Närke, distribution, thickness, geology
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
352
language
Swedish
id
3910412
date added to LUP
2013-06-26 19:44:05
date last changed
2013-06-26 19:44:05
@misc{3910412,
 abstract   = {The alum shale is a black to dark brown shale of middle cambrian to early ordovician age and has a high organic content. Certain trace elements are also abundant and the shale is known for large amounts of uranium, and sulfur associated with pyrite. The unique constitution of the alum shale is reflected in its depositional environment which is assumed to lack any modern analogy. The Swedish alum shale is present in almost every place were paleozoic strata is preserved. In Närke the alum shale is 12.4–19.3 m thick and covers an area of approximately 120
km2, two major outliers are present near two major faults; a western going north-south and a southern going east-west. The alum shale of Närke has historically been used to produce raw materials, elements and products. During the WWII the alum shale of Närke was exploited because of oil shortages in Sweden. The relative high oil yield thru pyrolysis of parts of the alum shale in Närke has resulted in the classification of those parts as an oil shale. Known data of the thickness and oil yield of the oil rich parts of the shale have made it possible to map the thickness and oil content. The mapping shows that the highest amount of oil is present in the south of Närke, in the area where the alum shale was mined for oil during WWII. A calculation of the amount of oil in the oil rich parts shows higher amounts compared to earlier estimations.},
 author    = {Murase, Takemi},
 keyword   = {alunskiffern,oljeinnehåll,utbredning,mäktighet,the alum shale,oil content,Naerke,Närke,distribution,thickness,geology},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Närkes alunskiffer : utbredning, beskaffenhet och oljeinnehåll},
 year     = {2013},
}