Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Den bestraffande människan - Homo Afflige - en studie om kriminalvårdares föreställningar om straff

Feldt, Stefan and Stjernquist, Jonas LU (2013) SOCM13 20131
Sociology
Abstract (Swedish)
Uppsatsen handlar om fenomenet bestraffning och verkställande av straff utifrån hur kriminalvårdstjänstemän föreställer sig den repressiva och korrektiva dimensionen av arbetet. Studien baseras på tolkningar av kvalitativa data från intervjuer med 14 stycken kriminalvårdstjänstemän, vilka till vardags tillser att verkställa straff i anstalt (fängelse). Studien visar att kriminalvårdares tillsynes tvetydiga och stundom direkt motstridiga arbetsinnehåll lett till något som närmast kan beskrivas som en yrkesmässig identitetskris. Det ur ett kriminalvårdshistoriskt perspektiv så distinkta fokuset på straff har f rändrats och ersatts med ’något annat’ mer svårdefinierbart. Det anrika fängelsestraffet inbegriper i modern tappning en uttalad... (More)
Uppsatsen handlar om fenomenet bestraffning och verkställande av straff utifrån hur kriminalvårdstjänstemän föreställer sig den repressiva och korrektiva dimensionen av arbetet. Studien baseras på tolkningar av kvalitativa data från intervjuer med 14 stycken kriminalvårdstjänstemän, vilka till vardags tillser att verkställa straff i anstalt (fängelse). Studien visar att kriminalvårdares tillsynes tvetydiga och stundom direkt motstridiga arbetsinnehåll lett till något som närmast kan beskrivas som en yrkesmässig identitetskris. Det ur ett kriminalvårdshistoriskt perspektiv så distinkta fokuset på straff har f rändrats och ersatts med ’något annat’ mer svårdefinierbart. Det anrika fängelsestraffet inbegriper i modern tappning en uttalad intention om vård, behandling och återanpassning till samhället snarare än bestraffning. Förvånans-värt nog fortsätter vi tala i termer av fängelsestraff till vardags. Samtidigt skall understrykas att finns det krafter som förespråkar ett icke urholkande av verkställigheten (straffet). Att inom ramen för den dagliga tjänstgöringen finna balans mellan det ömsom vårdande och ömsom repressiva/korrektiva arbetsinnehållet framstår enligt empirin som utomordentligt komplicerat. Studien ådagalägger också vad vi menar närmast kan tolkas som en total avsaknad av moralbildning invävt i fängelsestraffet. Sambandet mellan brottet, domen och fängelsestraffet är vagt i den meningen att straffet bättre uttryckt tycks innebära en tidsbegränsad underkastelse för fängelsets interna ordningsregler snarare än en moralisk och ångestladdad rannsakan kopplat det begångna brottet. Med grund i en kritisk ansats finns därmed fog för ifrågasättandet huruvida fängelsestraffet i reell mening verkligen är ett straff. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Feldt, Stefan and Stjernquist, Jonas LU
supervisor
organization
course
SOCM13 20131
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
mortifikation, socialpsykologi, kriminalvård, korrektiv, verkställighet, straff, fängelse, panoptikon, bestraffning, sociologi
language
Swedish
id
3910557
date added to LUP
2013-08-13 15:47:26
date last changed
2013-08-13 15:47:26
@misc{3910557,
 abstract   = {{Uppsatsen handlar om fenomenet bestraffning och verkställande av straff utifrån hur kriminalvårdstjänstemän föreställer sig den repressiva och korrektiva dimensionen av arbetet. Studien baseras på tolkningar av kvalitativa data från intervjuer med 14 stycken kriminalvårdstjänstemän, vilka till vardags tillser att verkställa straff i anstalt (fängelse). Studien visar att kriminalvårdares tillsynes tvetydiga och stundom direkt motstridiga arbetsinnehåll lett till något som närmast kan beskrivas som en yrkesmässig identitetskris. Det ur ett kriminalvårdshistoriskt perspektiv så distinkta fokuset på straff har f rändrats och ersatts med ’något annat’ mer svårdefinierbart. Det anrika fängelsestraffet inbegriper i modern tappning en uttalad intention om vård, behandling och återanpassning till samhället snarare än bestraffning. Förvånans-värt nog fortsätter vi tala i termer av fängelsestraff till vardags. Samtidigt skall understrykas att finns det krafter som förespråkar ett icke urholkande av verkställigheten (straffet). Att inom ramen för den dagliga tjänstgöringen finna balans mellan det ömsom vårdande och ömsom repressiva/korrektiva arbetsinnehållet framstår enligt empirin som utomordentligt komplicerat. Studien ådagalägger också vad vi menar närmast kan tolkas som en total avsaknad av moralbildning invävt i fängelsestraffet. Sambandet mellan brottet, domen och fängelsestraffet är vagt i den meningen att straffet bättre uttryckt tycks innebära en tidsbegränsad underkastelse för fängelsets interna ordningsregler snarare än en moralisk och ångestladdad rannsakan kopplat det begångna brottet. Med grund i en kritisk ansats finns därmed fog för ifrågasättandet huruvida fängelsestraffet i reell mening verkligen är ett straff.}},
 author    = {{Feldt, Stefan and Stjernquist, Jonas}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Den bestraffande människan - Homo Afflige - en studie om kriminalvårdares föreställningar om straff}},
 year     = {{2013}},
}