Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att skapa effektiva team: En studie om praktikers bild av teamutveckling

Engdahl, Daniel LU (2013) PSPT02 20131
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Teamutvecklingsarbete är idag ett viktigt område inom
organisationsutveckling, med en växande uppsjö av forskningsteori.
Emellertid råder oro inom forskarvärlden huruvida teamutvecklingspraktiker
använder sig av aktuell och tillförlitlig forskning, samt huruvida de tillämpar
denna på rätt sätt. Syftet med denna studie är att undersöka hur praktiker
förhöll sig till aktuell forskning om teamutveckling, samt se vilka likheter
och skillnader som finns inom gruppen praktiker om hur de förhåller sig till
denna forskning. Via en enkätstudie undersöktes hur praktiker förhöll sig till
påståenden om vad forskning anser är viktigt i skapandet av effektiva team.
Kvantitativ data sammanställdes och analyserades genom t-test och
ANOVA.... (More)
Teamutvecklingsarbete är idag ett viktigt område inom
organisationsutveckling, med en växande uppsjö av forskningsteori.
Emellertid råder oro inom forskarvärlden huruvida teamutvecklingspraktiker
använder sig av aktuell och tillförlitlig forskning, samt huruvida de tillämpar
denna på rätt sätt. Syftet med denna studie är att undersöka hur praktiker
förhöll sig till aktuell forskning om teamutveckling, samt se vilka likheter
och skillnader som finns inom gruppen praktiker om hur de förhåller sig till
denna forskning. Via en enkätstudie undersöktes hur praktiker förhöll sig till
påståenden om vad forskning anser är viktigt i skapandet av effektiva team.
Kvantitativ data sammanställdes och analyserades genom t-test och
ANOVA. Resultat visade på att praktiker instämmer med vad forskare anser
viktigt i teamutvecklingsarbete. Detta ger indikationer på att skillnader som
tidigare forskning pekat på, avseende uppfattningar om utvecklingsarbete,
inte finns inom teamutvecklingsfältet. Vidare visade undersökning av
likheter och skillnader mellan praktiker att dessa är enade i åsikter om
forskning kring teamutveckling. Detta resultat talar för en gemensam
teoribas hos praktiker avseende teamutveckling, vilket talar emot tidigare
forskning. Studien har praktiskt värde i att generera mer kunskap om frågor,
avseende praktiker inom teamutvecklingsfältet, som tidigare ställts inom
forskarvärlden men inte undersökts. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Engdahl, Daniel LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20131
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
teamutveckling, organisationsutveckling, teamforskning, organisationutvecklingspraktiker, organisationsutvecklingskonsulter
language
Swedish
id
3910881
date added to LUP
2013-06-28 11:06:52
date last changed
2013-06-28 11:06:52
@misc{3910881,
 abstract   = {Teamutvecklingsarbete är idag ett viktigt område inom
organisationsutveckling, med en växande uppsjö av forskningsteori.
Emellertid råder oro inom forskarvärlden huruvida teamutvecklingspraktiker
använder sig av aktuell och tillförlitlig forskning, samt huruvida de tillämpar
denna på rätt sätt. Syftet med denna studie är att undersöka hur praktiker
förhöll sig till aktuell forskning om teamutveckling, samt se vilka likheter
och skillnader som finns inom gruppen praktiker om hur de förhåller sig till
denna forskning. Via en enkätstudie undersöktes hur praktiker förhöll sig till
påståenden om vad forskning anser är viktigt i skapandet av effektiva team.
Kvantitativ data sammanställdes och analyserades genom t-test och
ANOVA. Resultat visade på att praktiker instämmer med vad forskare anser
viktigt i teamutvecklingsarbete. Detta ger indikationer på att skillnader som
tidigare forskning pekat på, avseende uppfattningar om utvecklingsarbete,
inte finns inom teamutvecklingsfältet. Vidare visade undersökning av
likheter och skillnader mellan praktiker att dessa är enade i åsikter om
forskning kring teamutveckling. Detta resultat talar för en gemensam
teoribas hos praktiker avseende teamutveckling, vilket talar emot tidigare
forskning. Studien har praktiskt värde i att generera mer kunskap om frågor,
avseende praktiker inom teamutvecklingsfältet, som tidigare ställts inom
forskarvärlden men inte undersökts.},
 author    = {Engdahl, Daniel},
 keyword   = {teamutveckling,organisationsutveckling,teamforskning,organisationutvecklingspraktiker,organisationsutvecklingskonsulter},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att skapa effektiva team: En studie om praktikers bild av teamutveckling},
 year     = {2013},
}