Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Individens arbetstillfredsställelse i virtuella team

Cederlund, Hanna LU and Löw, Vicky LU (2013) PSYK01 20131
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Denna uppsats har undersökt huruvida graden av virtuell kommunikation (virtualitet) hos individer i virtuella team har ett samband med arbetstillfredsställelse. En webbaserad enkät skickades ut till ca 800 anställda på ett stort, internationellt företag och innehöll frågor angående hur nöjd man är med sitt arbete, hur mycket av kommunikationen som sker virtuellt samt två kvalitativa frågor med styrkor och svagheter med just deras kommunikation. Resultaten visade att det inte fanns ett signifikant samband mellan virtualitet och arbetstillfredsställelser, varför hypotesen om att sambandet skulle vara negativt förkastades. En signifikant skillnad i virtualitet påträffades mellan kvinnor och män. Svaren från de kvalitativa frågorna skapade... (More)
Denna uppsats har undersökt huruvida graden av virtuell kommunikation (virtualitet) hos individer i virtuella team har ett samband med arbetstillfredsställelse. En webbaserad enkät skickades ut till ca 800 anställda på ett stort, internationellt företag och innehöll frågor angående hur nöjd man är med sitt arbete, hur mycket av kommunikationen som sker virtuellt samt två kvalitativa frågor med styrkor och svagheter med just deras kommunikation. Resultaten visade att det inte fanns ett signifikant samband mellan virtualitet och arbetstillfredsställelser, varför hypotesen om att sambandet skulle vara negativt förkastades. En signifikant skillnad i virtualitet påträffades mellan kvinnor och män. Svaren från de kvalitativa frågorna skapade flera teman som visade bland annat att språkskillnader, för mycket e-post samt avsaknad av kommunikationspolicy ses som svagheter i kommunikationen. Styrkorna var fler kommunikationsverktyg, chatt, e-post och direkt kommunikation.
Slutsatser som kan dras utifrån den kvantitativa ansatsen är att virtualitet och arbetstillfredsställelse inte samvarierar. Slutsatser som kan dras utifrån den kvalitativa ansatsen är att vilken kommunikation som föredras är individuellt, och att en gemensam struktur eller kommunikationspolicy förenklar kommunikationen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Cederlund, Hanna LU and Löw, Vicky LU
supervisor
organization
course
PSYK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Virtuella team, Arbetstillfredsställelse, Virtualitet, Kommunikation
language
Swedish
id
3911055
date added to LUP
2013-07-10 16:03:52
date last changed
2013-07-10 16:03:52
@misc{3911055,
 abstract   = {Denna uppsats har undersökt huruvida graden av virtuell kommunikation (virtualitet) hos individer i virtuella team har ett samband med arbetstillfredsställelse. En webbaserad enkät skickades ut till ca 800 anställda på ett stort, internationellt företag och innehöll frågor angående hur nöjd man är med sitt arbete, hur mycket av kommunikationen som sker virtuellt samt två kvalitativa frågor med styrkor och svagheter med just deras kommunikation. Resultaten visade att det inte fanns ett signifikant samband mellan virtualitet och arbetstillfredsställelser, varför hypotesen om att sambandet skulle vara negativt förkastades. En signifikant skillnad i virtualitet påträffades mellan kvinnor och män. Svaren från de kvalitativa frågorna skapade flera teman som visade bland annat att språkskillnader, för mycket e-post samt avsaknad av kommunikationspolicy ses som svagheter i kommunikationen. Styrkorna var fler kommunikationsverktyg, chatt, e-post och direkt kommunikation.
Slutsatser som kan dras utifrån den kvantitativa ansatsen är att virtualitet och arbetstillfredsställelse inte samvarierar. Slutsatser som kan dras utifrån den kvalitativa ansatsen är att vilken kommunikation som föredras är individuellt, och att en gemensam struktur eller kommunikationspolicy förenklar kommunikationen.},
 author    = {Cederlund, Hanna and Löw, Vicky},
 keyword   = {Virtuella team,Arbetstillfredsställelse,Virtualitet,Kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Individens arbetstillfredsställelse i virtuella team},
 year     = {2013},
}