Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Skapa inre lugn i yttre kaos: lärdomar av en naturinriktad stresshanteringskurs

Heijbel, Maria LU and Persson, Boel LU (2013) PSPT02 20131
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet var att studera hur anställda i riskzonen för stressrelaterad ohälsa upplevde deltagandet i en förebyggande stresshanteringskurs med inriktning mot naturens hälsofrämjande egenskaper. Frågeställningarna gällde kursdeltagarnas upplevelser av hur kursinnehållet påverkat deras stressrelaterade psykiska hälsa, vilken betydelse kursens inriktning mot naturens hälsofrämjande egenskaper haft samt i vilken utsträckning deltagarna omsatt kursinnehållet på sina arbetsplatser. Data inhämtades i tre fokusgruppintervjuer, med totalt tio personer. Materialet analyserades med tematisk analys och kritisk realism som utgångspunkt. Analysen genererade fem övergripande teman: Arbetsmiljö skapade ohälsa, Hur en stresshanteringskurs kan framkalla... (More)
Syftet var att studera hur anställda i riskzonen för stressrelaterad ohälsa upplevde deltagandet i en förebyggande stresshanteringskurs med inriktning mot naturens hälsofrämjande egenskaper. Frågeställningarna gällde kursdeltagarnas upplevelser av hur kursinnehållet påverkat deras stressrelaterade psykiska hälsa, vilken betydelse kursens inriktning mot naturens hälsofrämjande egenskaper haft samt i vilken utsträckning deltagarna omsatt kursinnehållet på sina arbetsplatser. Data inhämtades i tre fokusgruppintervjuer, med totalt tio personer. Materialet analyserades med tematisk analys och kritisk realism som utgångspunkt. Analysen genererade fem övergripande teman: Arbetsmiljö skapade ohälsa, Hur en stresshanteringskurs kan framkalla stress, Kursen som motpol till arbetsplatsen, Organisationen hindrar hälsosamma förändringar samt Behov av förebyggande och organisatoriska insatser. Resultatet visade att deltagarnas stressrelaterade psykiska hälsa påverkades i positiv riktning av kursen. De tillgodogjorde sig tekniker i stresshantering, lärde sig att sätta gränser, fick möjlighet att dela upplevelser med andra, hittade nya energikällor och reflekterade över egna värderingar. Naturen upplevdes som en fridfull plats, med en läkande effekt, där nya perspektiv på livet tog form. De arbetsrelaterade stressfaktorerna visade sig vara oförändrade, vilket begränsade deltagarnas möjligheter att implementera de tillägnade kunskaperna på sina arbetsplatser. Resultatet tyder på att holistiska interventioner, där både individ och organisation inkluderas, behövs för att den stressrelaterade psykiska hälsan ska förbättras i ett långsiktigt perspektiv. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Heijbel, Maria LU and Persson, Boel LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20131
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
kvalitativ studie, natur, förebyggande stresshanteringskurs, stressrelaterad ohälsa, arbetsmiljö, fokusgrupper
language
Swedish
id
3911111
date added to LUP
2013-07-24 10:16:36
date last changed
2013-07-24 10:16:36
@misc{3911111,
 abstract   = {Syftet var att studera hur anställda i riskzonen för stressrelaterad ohälsa upplevde deltagandet i en förebyggande stresshanteringskurs med inriktning mot naturens hälsofrämjande egenskaper. Frågeställningarna gällde kursdeltagarnas upplevelser av hur kursinnehållet påverkat deras stressrelaterade psykiska hälsa, vilken betydelse kursens inriktning mot naturens hälsofrämjande egenskaper haft samt i vilken utsträckning deltagarna omsatt kursinnehållet på sina arbetsplatser. Data inhämtades i tre fokusgruppintervjuer, med totalt tio personer. Materialet analyserades med tematisk analys och kritisk realism som utgångspunkt. Analysen genererade fem övergripande teman: Arbetsmiljö skapade ohälsa, Hur en stresshanteringskurs kan framkalla stress, Kursen som motpol till arbetsplatsen, Organisationen hindrar hälsosamma förändringar samt Behov av förebyggande och organisatoriska insatser. Resultatet visade att deltagarnas stressrelaterade psykiska hälsa påverkades i positiv riktning av kursen. De tillgodogjorde sig tekniker i stresshantering, lärde sig att sätta gränser, fick möjlighet att dela upplevelser med andra, hittade nya energikällor och reflekterade över egna värderingar. Naturen upplevdes som en fridfull plats, med en läkande effekt, där nya perspektiv på livet tog form. De arbetsrelaterade stressfaktorerna visade sig vara oförändrade, vilket begränsade deltagarnas möjligheter att implementera de tillägnade kunskaperna på sina arbetsplatser. Resultatet tyder på att holistiska interventioner, där både individ och organisation inkluderas, behövs för att den stressrelaterade psykiska hälsan ska förbättras i ett långsiktigt perspektiv.},
 author    = {Heijbel, Maria and Persson, Boel},
 keyword   = {kvalitativ studie,natur,förebyggande stresshanteringskurs,stressrelaterad ohälsa,arbetsmiljö,fokusgrupper},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skapa inre lugn i yttre kaos: lärdomar av en naturinriktad stresshanteringskurs},
 year     = {2013},
}