Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Förekomst av kreativitetsfrämjande ledarskap i olika organisationsstrukturer och dess prediktion på upplevd organisatorisk kreativitet

Lundqvist Frogner, Anna LU and Kvist, Rebecka LU (2013) PSYK01 20131
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie var att undersöka skillnader gällande förekomst av kreativitetsfrämjande ledarskap (KFL) i några olika organisationsstrukturer samt om förekomst av KFL var högre i processorienterade organisationer jämfört med hierarkiska organisationer, linjeorganisationer och matrisorganisationer. Hypotesen om att det skulle finnas skillnader i förekomst av KFL mellan olika organisationsstrukturer kunde bekräftas. Hypotesen att förekomst av KFL skulle vara högre i processorganisationer bekräftadest i jämförelse med hierarkiska organisationer och matrisorganisationer medan signifikant skillnad jämfört med linjeorganisationer inte gick att bekräfta. En tredje hypotes om att förekomst av KFL kan predicera upplevd organisatorisk... (More)
Syftet med denna studie var att undersöka skillnader gällande förekomst av kreativitetsfrämjande ledarskap (KFL) i några olika organisationsstrukturer samt om förekomst av KFL var högre i processorienterade organisationer jämfört med hierarkiska organisationer, linjeorganisationer och matrisorganisationer. Hypotesen om att det skulle finnas skillnader i förekomst av KFL mellan olika organisationsstrukturer kunde bekräftas. Hypotesen att förekomst av KFL skulle vara högre i processorganisationer bekräftadest i jämförelse med hierarkiska organisationer och matrisorganisationer medan signifikant skillnad jämfört med linjeorganisationer inte gick att bekräfta. En tredje hypotes om att förekomst av KFL kan predicera upplevd organisatorisk kreativitet och innovation kunde också bekräftas. Deltagare i studien var svenska chefer med personalansvar inom olika organisationer. Data samlades in via utskick av ett enkätmaterial bestående av den ännu ej etablerade skalan KFL avsedd att mäta förekomst av kreativitetsfrämjande ledarskap. Data analyserades genom ANOVA, oberoende T-test samt regressionsanalys. Slutsatser från denna studie är att det fanns skillnader i förekomst av KFL mellan olika organisationsstrukturer och att förekomst av KFL till viss del kan predicera upplevelse av organisatorisk kreativitet och innovation. Resultaten stödjer behovet av skalan KFL för att kunna mäta förekomst av denna typ av ledarskap och motiverar fortsatt forskning på området. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundqvist Frogner, Anna LU and Kvist, Rebecka LU
supervisor
organization
course
PSYK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ledarskap, kreativitet, kreativitetsfrämjande, organisation, struktur
language
Swedish
id
3912783
date added to LUP
2013-07-10 15:50:14
date last changed
2013-07-10 15:50:14
@misc{3912783,
 abstract   = {Syftet med denna studie var att undersöka skillnader gällande förekomst av kreativitetsfrämjande ledarskap (KFL) i några olika organisationsstrukturer samt om förekomst av KFL var högre i processorienterade organisationer jämfört med hierarkiska organisationer, linjeorganisationer och matrisorganisationer. Hypotesen om att det skulle finnas skillnader i förekomst av KFL mellan olika organisationsstrukturer kunde bekräftas. Hypotesen att förekomst av KFL skulle vara högre i processorganisationer bekräftadest i jämförelse med hierarkiska organisationer och matrisorganisationer medan signifikant skillnad jämfört med linjeorganisationer inte gick att bekräfta. En tredje hypotes om att förekomst av KFL kan predicera upplevd organisatorisk kreativitet och innovation kunde också bekräftas. Deltagare i studien var svenska chefer med personalansvar inom olika organisationer. Data samlades in via utskick av ett enkätmaterial bestående av den ännu ej etablerade skalan KFL avsedd att mäta förekomst av kreativitetsfrämjande ledarskap. Data analyserades genom ANOVA, oberoende T-test samt regressionsanalys. Slutsatser från denna studie är att det fanns skillnader i förekomst av KFL mellan olika organisationsstrukturer och att förekomst av KFL till viss del kan predicera upplevelse av organisatorisk kreativitet och innovation. Resultaten stödjer behovet av skalan KFL för att kunna mäta förekomst av denna typ av ledarskap och motiverar fortsatt forskning på området.},
 author    = {Lundqvist Frogner, Anna and Kvist, Rebecka},
 keyword   = {ledarskap,kreativitet,kreativitetsfrämjande,organisation,struktur},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förekomst av kreativitetsfrämjande ledarskap i olika organisationsstrukturer och dess prediktion på upplevd organisatorisk kreativitet},
 year     = {2013},
}