Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Betydelsen av motivation och självförtroende för ett bibehållande av regelbunden träning

Malmgren, Cecilia LU (2013) PSYK01 20131
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Regelbunden fysisk aktivitet och träning har enligt forskning visat sig ha hälsofrämjande effekter både för det fysiska och psykologiska välbefinnandet, där motivation och situationsbaserat självförtroende påvisades ha betydelse vid utförande samt bibehållande av träning. Studien syftade till att undersöka skillnader och samband mellan vuxna individers motivation och situationsbaserat självförtroende som tränade mer respektive mindre regelbundet på olika träningsanläggningar. Studien hade sin utgångspunkt i självbestämmandeteorin samt teorin om det situationsbaserade självförtroendet. Deltagarna (N = 118) rekryterades på olika träningsanläggningar och fyllde i frågeformulären Sport motivation scale respektive General sport self-efficacy... (More)
Regelbunden fysisk aktivitet och träning har enligt forskning visat sig ha hälsofrämjande effekter både för det fysiska och psykologiska välbefinnandet, där motivation och situationsbaserat självförtroende påvisades ha betydelse vid utförande samt bibehållande av träning. Studien syftade till att undersöka skillnader och samband mellan vuxna individers motivation och situationsbaserat självförtroende som tränade mer respektive mindre regelbundet på olika träningsanläggningar. Studien hade sin utgångspunkt i självbestämmandeteorin samt teorin om det situationsbaserade självförtroendet. Deltagarna (N = 118) rekryterades på olika träningsanläggningar och fyllde i frågeformulären Sport motivation scale respektive General sport self-efficacy scale. Resultaten visade att deltagarna som tränade mer frekvent hade högre grad av både inre motivation och yttre motivation, samt situationsbaserat självförtroende än deltagarna som tränade mindre frekvent. Högre träningsfrekvens korrelerade medelstarkt positivt med högre grad av inre motivation, identifierat och introjicerat reglerad yttre motivation. Träningsfrekvens korrelerade svagt positivt med situationsbaserat självförtroende. I diskussionen resonerades kring betydelsen av inre motivation, identifierad och introjicerad yttre motivation respektive ett starkare situationsbaserat självförtroende för mer frekvent och regelbunden träning. Det fördes även resonemang kring möjliga förbindelser mellan självbestämmandeteorin och teorin om det situationsbaserade självförtroendet för att försöka få djupare insikt av betydelsen av ett starkt situationsbaserat självförtroende i förhållande till fortsatt regelbunden träning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Malmgren, Cecilia LU
supervisor
organization
course
PSYK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Inre motivation, yttre motivation, Sport Motivation Scale, situationsbaserat självförtroende, General Sport Self-Efficacy, träningsfrekvens
language
Swedish
id
3912811
date added to LUP
2013-07-10 16:02:17
date last changed
2013-07-10 16:02:17
@misc{3912811,
 abstract   = {Regelbunden fysisk aktivitet och träning har enligt forskning visat sig ha hälsofrämjande effekter både för det fysiska och psykologiska välbefinnandet, där motivation och situationsbaserat självförtroende påvisades ha betydelse vid utförande samt bibehållande av träning. Studien syftade till att undersöka skillnader och samband mellan vuxna individers motivation och situationsbaserat självförtroende som tränade mer respektive mindre regelbundet på olika träningsanläggningar. Studien hade sin utgångspunkt i självbestämmandeteorin samt teorin om det situationsbaserade självförtroendet. Deltagarna (N = 118) rekryterades på olika träningsanläggningar och fyllde i frågeformulären Sport motivation scale respektive General sport self-efficacy scale. Resultaten visade att deltagarna som tränade mer frekvent hade högre grad av både inre motivation och yttre motivation, samt situationsbaserat självförtroende än deltagarna som tränade mindre frekvent. Högre träningsfrekvens korrelerade medelstarkt positivt med högre grad av inre motivation, identifierat och introjicerat reglerad yttre motivation. Träningsfrekvens korrelerade svagt positivt med situationsbaserat självförtroende. I diskussionen resonerades kring betydelsen av inre motivation, identifierad och introjicerad yttre motivation respektive ett starkare situationsbaserat självförtroende för mer frekvent och regelbunden träning. Det fördes även resonemang kring möjliga förbindelser mellan självbestämmandeteorin och teorin om det situationsbaserade självförtroendet för att försöka få djupare insikt av betydelsen av ett starkt situationsbaserat självförtroende i förhållande till fortsatt regelbunden träning.},
 author    = {Malmgren, Cecilia},
 keyword   = {Inre motivation,yttre motivation,Sport Motivation Scale,situationsbaserat självförtroende,General Sport Self-Efficacy,träningsfrekvens},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Betydelsen av motivation och självförtroende för ett bibehållande av regelbunden träning},
 year     = {2013},
}