Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Utveckling av optimeringsmodell för rundvirkestransporter - Utveckling och implementering av en taktisk linjärprogrammeringsmodell för Stora Enso Wood Supply.

Karström, Henrik (2013) MIO920
Production Management
Abstract (Swedish)
Bakgrund Stora Enso Wood Supply ansvarar för anskaffning av virkesråvara till ett antal av Sveriges skogsindustrier. Avverkningsrättigheter köpts in på öppen marknad, virket avverkas och transporteras sedan in till mottagarande industri. Transporterna utförs av underleverantörer och med lastbil till terminal eller industri och med lastbil eller järnväg från terminal till industri.
Syfte Projektet syfte är att utveckla en modell och programvara för att optimera transporter av virkesråvara från väg upplag till mottagandeindustri. Optimeringarna görs på taktisknivå 6-12 månader och baseras på historiskavverkning och behovsprognoser. Målet är en bättre styrning och destinering av transporterna för att minska kostnader och miljöpåverkan från... (More)
Bakgrund Stora Enso Wood Supply ansvarar för anskaffning av virkesråvara till ett antal av Sveriges skogsindustrier. Avverkningsrättigheter köpts in på öppen marknad, virket avverkas och transporteras sedan in till mottagarande industri. Transporterna utförs av underleverantörer och med lastbil till terminal eller industri och med lastbil eller järnväg från terminal till industri.
Syfte Projektet syfte är att utveckla en modell och programvara för att optimera transporter av virkesråvara från väg upplag till mottagandeindustri. Optimeringarna görs på taktisknivå 6-12 månader och baseras på historiskavverkning och behovsprognoser. Målet är en bättre styrning och destinering av transporterna för att minska kostnader och miljöpåverkan från transporterna.
Metod En modell har tagits fram baserad baserat på tillgången på datamaterial. Modellen har sedan jämförts och validerats mot erkända modeller för problemet och företagets tidigare modeller. Implementeringen av lösningen har sedan gjorts med olika verktyg och flera miljöer för att säkerställa implementeringen.
Slutsatser Modellen och implementeringen har visat sig fungera väl för att beräkna fångstområden och transportbehov för de olika industrierna. Programvaran används även för att jämföra olika scenerier. Resultatet skall ses som ett verktyg och en väg mot en bättre transportstyrning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karström, Henrik
supervisor
organization
course
MIO920
year
type
M1 - University Diploma
subject
other publication id
13/5448
language
Swedish
id
3917276
date added to LUP
2013-07-03 14:18:02
date last changed
2013-07-03 14:18:02
@misc{3917276,
 abstract   = {Bakgrund Stora Enso Wood Supply ansvarar för anskaffning av virkesråvara till ett antal av Sveriges skogsindustrier. Avverkningsrättigheter köpts in på öppen marknad, virket avverkas och transporteras sedan in till mottagarande industri. Transporterna utförs av underleverantörer och med lastbil till terminal eller industri och med lastbil eller järnväg från terminal till industri.
Syfte Projektet syfte är att utveckla en modell och programvara för att optimera transporter av virkesråvara från väg upplag till mottagandeindustri. Optimeringarna görs på taktisknivå 6-12 månader och baseras på historiskavverkning och behovsprognoser. Målet är en bättre styrning och destinering av transporterna för att minska kostnader och miljöpåverkan från transporterna.
Metod En modell har tagits fram baserad baserat på tillgången på datamaterial. Modellen har sedan jämförts och validerats mot erkända modeller för problemet och företagets tidigare modeller. Implementeringen av lösningen har sedan gjorts med olika verktyg och flera miljöer för att säkerställa implementeringen.
Slutsatser Modellen och implementeringen har visat sig fungera väl för att beräkna fångstområden och transportbehov för de olika industrierna. Programvaran används även för att jämföra olika scenerier. Resultatet skall ses som ett verktyg och en väg mot en bättre transportstyrning.},
 author    = {Karström, Henrik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utveckling av optimeringsmodell för rundvirkestransporter - Utveckling och implementering av en taktisk linjärprogrammeringsmodell för Stora Enso Wood Supply.},
 year     = {2013},
}