Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Flytt av nätpumpar inne på värmeverket Drakens område - En förstudie hos Kalmar Energi

Overå, Jenny (2013) In ISRN LUTMDN/TMHP--13/5282--SE
Department of Energy Sciences
Abstract (Swedish)
Fjärrvärme är en av de vanligaste uppvärmningsformerna i Sverige och under år 2011 användes 61 TWh fjärrvärme till bostäder, service och industrier. Företagen som producerar och distribuerar fjärrvärme är oftast lokala energibolag och i Kalmar kommun är det Kalmar Energi som ansvarar för fjärrvärmesystemet. De producerar fjärrvärme i främst två större anläggningar, kraftvärmeverket Moskogen och värmeverket Draken. I källaren på värmeverket Draken finns det tre nätpumpar som skulle behöva flyttas på grund av risken för avbrott i fjärrvärmenätet exempelvis vid en skada på närliggande fjärrvärmekulvert. Syftet med examensarbete är att undersöka en flytt av nätpumparna från Drakens huvudbyggnad till en närliggande byggnad inne på området och i... (More)
Fjärrvärme är en av de vanligaste uppvärmningsformerna i Sverige och under år 2011 användes 61 TWh fjärrvärme till bostäder, service och industrier. Företagen som producerar och distribuerar fjärrvärme är oftast lokala energibolag och i Kalmar kommun är det Kalmar Energi som ansvarar för fjärrvärmesystemet. De producerar fjärrvärme i främst två större anläggningar, kraftvärmeverket Moskogen och värmeverket Draken. I källaren på värmeverket Draken finns det tre nätpumpar som skulle behöva flyttas på grund av risken för avbrott i fjärrvärmenätet exempelvis vid en skada på närliggande fjärrvärmekulvert. Syftet med examensarbete är att undersöka en flytt av nätpumparna från Drakens huvudbyggnad till en närliggande byggnad inne på området och i samband med detta även installation av nya framledningspumpar. Examensarbetet omfattar också förslag på nya utvändiga fjärrvärmeledningar inne på Drakens område.
Examensarbetet är en förstudie för en flytt av nätpumpar hos Kalmar Energi. En litteraturstudie om fjärrvärme har genomförts och informationen i detta avsnitt är främst hämtad från Svensk Fjärrvärme och Energimyndigheten. Bakgrundinformationen om Kalmar Energis fjärrvärmesystem kommer från personalen samt externa och interna dokument. Ett webbaserat kartprogram har använts för att få en överblick över ledningar i Drakens område samt för att kunna rita förslag på möjliga ledningsvägar i resultatet.
Slutsatsen är att nätpumparna behöver flyttas för att undvika fjärrvärmeavbrott vid en skada på fjärrvärmekulverten eller stora vattenmängder vid regnoväder. En skada på fjärrvärmerören och regnoväder kan bidra till att källaren vattenfylls inne på Draken och nätpumparna behöver genomgå en reparation. Nätpumparna bör i samband med en flytt bytas till exempelvis nya frekvensstyrda pumpar med växelströmsmotorer för att minska underhållsarbetet och kostnaden för energi. Nya framledningspumpar bör också införas i samband med en flytt av nätpumparna. Pumpar på framledningen skulle effektivisera tryckhållningen i Kalmar Energis fjärrvärmenät. Slutsatsen om nya utvändiga ledningar inne på Drakens område är att det är många andra ledningar i området som man måste ta hänsyn till vid grävning för de nya utvändiga ledningarna. Vilket av förslagen som är smidigast att genomföra är svårt att säga eftersom en flytt av utvändiga ledningar också påverkas av ett nytt projekt av Kalmar kommun några hundra meter norr om Draken. Slutsatsen gällande övriga ledningar är att mer undersökningar behöver genomföras för att se ifall det finns ett behov av ny utvändig huvudledning för Moskogen och ny ledning från ackumulatortank till panna 1 eller 4. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Overå, Jenny
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
fjärrvärme, Kalmar Energis fjärrvärmesystem, kraftvärmeverket Moskogen, värmeverket Draken, fram- och returpupar, utvändiga ledningar
publication/series
ISRN LUTMDN/TMHP--13/5282--SE
report number
5282
ISSN
0282-1990
language
Swedish
id
3920441
date added to LUP
2013-07-10 11:05:01
date last changed
2013-07-10 11:05:01
@misc{3920441,
 abstract   = {Fjärrvärme är en av de vanligaste uppvärmningsformerna i Sverige och under år 2011 användes 61 TWh fjärrvärme till bostäder, service och industrier. Företagen som producerar och distribuerar fjärrvärme är oftast lokala energibolag och i Kalmar kommun är det Kalmar Energi som ansvarar för fjärrvärmesystemet. De producerar fjärrvärme i främst två större anläggningar, kraftvärmeverket Moskogen och värmeverket Draken. I källaren på värmeverket Draken finns det tre nätpumpar som skulle behöva flyttas på grund av risken för avbrott i fjärrvärmenätet exempelvis vid en skada på närliggande fjärrvärmekulvert. Syftet med examensarbete är att undersöka en flytt av nätpumparna från Drakens huvudbyggnad till en närliggande byggnad inne på området och i samband med detta även installation av nya framledningspumpar. Examensarbetet omfattar också förslag på nya utvändiga fjärrvärmeledningar inne på Drakens område.
Examensarbetet är en förstudie för en flytt av nätpumpar hos Kalmar Energi. En litteraturstudie om fjärrvärme har genomförts och informationen i detta avsnitt är främst hämtad från Svensk Fjärrvärme och Energimyndigheten. Bakgrundinformationen om Kalmar Energis fjärrvärmesystem kommer från personalen samt externa och interna dokument. Ett webbaserat kartprogram har använts för att få en överblick över ledningar i Drakens område samt för att kunna rita förslag på möjliga ledningsvägar i resultatet.
Slutsatsen är att nätpumparna behöver flyttas för att undvika fjärrvärmeavbrott vid en skada på fjärrvärmekulverten eller stora vattenmängder vid regnoväder. En skada på fjärrvärmerören och regnoväder kan bidra till att källaren vattenfylls inne på Draken och nätpumparna behöver genomgå en reparation. Nätpumparna bör i samband med en flytt bytas till exempelvis nya frekvensstyrda pumpar med växelströmsmotorer för att minska underhållsarbetet och kostnaden för energi. Nya framledningspumpar bör också införas i samband med en flytt av nätpumparna. Pumpar på framledningen skulle effektivisera tryckhållningen i Kalmar Energis fjärrvärmenät. Slutsatsen om nya utvändiga ledningar inne på Drakens område är att det är många andra ledningar i området som man måste ta hänsyn till vid grävning för de nya utvändiga ledningarna. Vilket av förslagen som är smidigast att genomföra är svårt att säga eftersom en flytt av utvändiga ledningar också påverkas av ett nytt projekt av Kalmar kommun några hundra meter norr om Draken. Slutsatsen gällande övriga ledningar är att mer undersökningar behöver genomföras för att se ifall det finns ett behov av ny utvändig huvudledning för Moskogen och ny ledning från ackumulatortank till panna 1 eller 4.},
 author    = {Overå, Jenny},
 issn     = {0282-1990},
 keyword   = {fjärrvärme,Kalmar Energis fjärrvärmesystem,kraftvärmeverket Moskogen,värmeverket Draken,fram- och returpupar,utvändiga ledningar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {ISRN LUTMDN/TMHP--13/5282--SE},
 title    = {Flytt av nätpumpar inne på värmeverket Drakens område - En förstudie hos Kalmar Energi},
 year     = {2013},
}