Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kompetensutveckling av byggnadsarbetare för ett energieffektivt byggande

Dammander, Emmy and Grundmark, Carl-Johan (2013)
Programmes in Helesingborg
Abstract (Swedish)
Titel: Kompetensutveckling av byggnadsarbetare för ett energieffektivt byggande.
Författare: Emmy Dammander & Carl-Johan Grundmark Handledare: Radhlinah Aulin, Byggproduktion LTH Lunds universitet
Examinator: Bengt Hansson, Byggproduktion LTH Lunds universitet Bakgrund: Sveriges regering har antagit EUs ”20-20-20-mål” som innebär att en kraftig minskning av landets energiförbrukning ska uppnås till år 2020. En stor del av denna minskning förväntas byggsektorn stå för genom att bygga mer energieffektiva byggnader. För att branschen ska klara av att bygga energieffektiva byggnader som klarar myndigheternas krav finns ett behov av en kompetensökning bland Sveriges byggnadsarbetare. Problemformulering: Hur ser kompetensuppbyggnaden ut bland... (More)
Titel: Kompetensutveckling av byggnadsarbetare för ett energieffektivt byggande.
Författare: Emmy Dammander & Carl-Johan Grundmark Handledare: Radhlinah Aulin, Byggproduktion LTH Lunds universitet
Examinator: Bengt Hansson, Byggproduktion LTH Lunds universitet Bakgrund: Sveriges regering har antagit EUs ”20-20-20-mål” som innebär att en kraftig minskning av landets energiförbrukning ska uppnås till år 2020. En stor del av denna minskning förväntas byggsektorn stå för genom att bygga mer energieffektiva byggnader. För att branschen ska klara av att bygga energieffektiva byggnader som klarar myndigheternas krav finns ett behov av en kompetensökning bland Sveriges byggnadsarbetare. Problemformulering: Hur ser kompetensuppbyggnaden ut bland Sveriges byggnadsarbetare? Vad utmärker byggandet av energieffektiva hus? Vilka kompetenser behöver byggnadsarbetarna utveckla för att kunna bygga energieffektiva hus? Syfte och mål: Syftet med den här rapporten är att reda ut var glapp mellan förväntad kvalitet och befintlig byggkunskap finns inom lågenergibyggandet i Sverige och hur arbete bedrivs för att minska dem. Metod:
Kvalitativ metod med litteraturstudie och kompletterande djupintervjuer. Slutsats: Byggande av lågenergihus skiljer sig på flera punkter från det traditionella byggandet, framförallt i fråga om tätskikt och isolering. Redan i projekteringen behöver dessa olikheter beaktas och alla inblandade aktörer behöver ha tillräcklig kunskap om dem. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dammander, Emmy and Grundmark, Carl-Johan
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kompetens, byggarbeten, byggnadsarbetare, yrkesarbetare, kompetensutveckling, utbildning, låg-energibyggande, energieffektivt byggande
language
Swedish
id
3920645
date added to LUP
2013-07-12 03:40:43
date last changed
2018-10-18 10:27:10
@misc{3920645,
 abstract   = {Titel: Kompetensutveckling av byggnadsarbetare för ett energieffektivt byggande.
Författare: Emmy Dammander & Carl-Johan Grundmark Handledare: Radhlinah Aulin, Byggproduktion LTH Lunds universitet
Examinator: Bengt Hansson, Byggproduktion LTH Lunds universitet Bakgrund: Sveriges regering har antagit EUs ”20-20-20-mål” som innebär att en kraftig minskning av landets energiförbrukning ska uppnås till år 2020. En stor del av denna minskning förväntas byggsektorn stå för genom att bygga mer energieffektiva byggnader. För att branschen ska klara av att bygga energieffektiva byggnader som klarar myndigheternas krav finns ett behov av en kompetensökning bland Sveriges byggnadsarbetare. Problemformulering: Hur ser kompetensuppbyggnaden ut bland Sveriges byggnadsarbetare? Vad utmärker byggandet av energieffektiva hus? Vilka kompetenser behöver byggnadsarbetarna utveckla för att kunna bygga energieffektiva hus? Syfte och mål: Syftet med den här rapporten är att reda ut var glapp mellan förväntad kvalitet och befintlig byggkunskap finns inom lågenergibyggandet i Sverige och hur arbete bedrivs för att minska dem. Metod:
Kvalitativ metod med litteraturstudie och kompletterande djupintervjuer. Slutsats: Byggande av lågenergihus skiljer sig på flera punkter från det traditionella byggandet, framförallt i fråga om tätskikt och isolering. Redan i projekteringen behöver dessa olikheter beaktas och alla inblandade aktörer behöver ha tillräcklig kunskap om dem.},
 author    = {Dammander, Emmy and Grundmark, Carl-Johan},
 keyword   = {kompetens,byggarbeten,byggnadsarbetare,yrkesarbetare,kompetensutveckling,utbildning,låg-energibyggande,energieffektivt byggande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kompetensutveckling av byggnadsarbetare för ett energieffektivt byggande},
 year     = {2013},
}