Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Som en sköld runt hjärtat - Unga vuxnas erfarenheter av att medicinera mot depression

Bornäs, Hanna LU and Palm, Erik LU (2013) PSPT02 20121
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna kvalitativa studie var att genom halvstrukturerade intervjuer undersöka unga vuxnas erfarenheter av att medicinera mot depression, samt hur de förstår sitt tillstånd som deprimerade. Elva informanter mellan 20 och 30 år, som diagnostiserats med depression och använt SSRI eller SNRI, intervjuades, och materialet analyserades med hjälp av tematisk analys. Resultatet visade att informanterna använder flera olika förklaringsmodeller till depression, vilket skapade osäkerhet och en något fragmentarisk självframställning. En neurokemisk och genetisk syn fanns närvarande, liksom en KBT-diskurs, med stort fokus på beteenden, självarbete, ansvar och kontroll. Vidare fanns även samhällskrav som orsak till depression med, och en... (More)
Syftet med denna kvalitativa studie var att genom halvstrukturerade intervjuer undersöka unga vuxnas erfarenheter av att medicinera mot depression, samt hur de förstår sitt tillstånd som deprimerade. Elva informanter mellan 20 och 30 år, som diagnostiserats med depression och använt SSRI eller SNRI, intervjuades, och materialet analyserades med hjälp av tematisk analys. Resultatet visade att informanterna använder flera olika förklaringsmodeller till depression, vilket skapade osäkerhet och en något fragmentarisk självframställning. En neurokemisk och genetisk syn fanns närvarande, liksom en KBT-diskurs, med stort fokus på beteenden, självarbete, ansvar och kontroll. Vidare fanns även samhällskrav som orsak till depression med, och en genusaspekt i synen på depressionens orsaker och uttryck. Det senare rörde främst dubbla roller, oro över utseende och självdestruktivitet som specifikt kvinnliga erfarenheter. Informanterna var något ambivalenta till antidepressiv medicinering, även om de flesta upplevt sig hjälpta av den, och föredrog generellt psykoterapi som behandlingsmetod. Att medicinera innebar ökad aktivitet och bättre vardagligt fungerande för informanterna. Samtidigt beskrevs en negativ upplevelse av känslomässig avtrubbning av flertalet. Informanterna tillskrev depressionen en mening, främst då den inneburit en ökad insikt i sig själv och andra. (Less)
Abstract
The purpose of this qualitative study was to explore how young adults experience depression and antidepressant medication, and how they understand their condition. Using semi-structured interviews, eleven interviewees between the ages of 20 and 30, who had been diagnosed with depression and had medicated with SSRI or SNRI, were interviewed, and the results were analyzed using thematic analysis. The result showed that the interviewees use different models to explain depression, which created uncertainty and a somewhat fragmented self representation. A neurochemical and genetic view was present, as well as a CBT-discourse, with a strong emphasis on behavior, self-work, responsibility and control. An explanation based on societal demands was... (More)
The purpose of this qualitative study was to explore how young adults experience depression and antidepressant medication, and how they understand their condition. Using semi-structured interviews, eleven interviewees between the ages of 20 and 30, who had been diagnosed with depression and had medicated with SSRI or SNRI, were interviewed, and the results were analyzed using thematic analysis. The result showed that the interviewees use different models to explain depression, which created uncertainty and a somewhat fragmented self representation. A neurochemical and genetic view was present, as well as a CBT-discourse, with a strong emphasis on behavior, self-work, responsibility and control. An explanation based on societal demands was also present, and a gender perspective on the causes and expressions of depression. The latter involved double roles, appearance anxiety and self destructive behavior as typically female experiences. The informants were to some extent ambivalent towards antidepressant medication, although most of them felt they had been helped by it, and generally preferred psychotherapy as a treatment method. The main effects of the medication was a rise in activity level and a better everyday functioning. At the same time, an emotional blunting was experienced by the majority. The interviewees ascribed a meaning to depression, in that it gave them increased insight in the self and in others. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bornäs, Hanna LU and Palm, Erik LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20121
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
lyckodiskurs, neurokemiskt själv, Nikolas Rose, Foucault, erfarenhet, unga vuxna, antidepressiva, depression, SSRI, SNRI, regerandekomplexet, antidepressants, young adults, experience, neurochemical selves, happiness discourse, governmentality
language
Swedish
id
3958536
date added to LUP
2013-08-26 16:33:55
date last changed
2013-08-26 16:33:55
@misc{3958536,
 abstract   = {The purpose of this qualitative study was to explore how young adults experience depression and antidepressant medication, and how they understand their condition. Using semi-structured interviews, eleven interviewees between the ages of 20 and 30, who had been diagnosed with depression and had medicated with SSRI or SNRI, were interviewed, and the results were analyzed using thematic analysis. The result showed that the interviewees use different models to explain depression, which created uncertainty and a somewhat fragmented self representation. A neurochemical and genetic view was present, as well as a CBT-discourse, with a strong emphasis on behavior, self-work, responsibility and control. An explanation based on societal demands was also present, and a gender perspective on the causes and expressions of depression. The latter involved double roles, appearance anxiety and self destructive behavior as typically female experiences. The informants were to some extent ambivalent towards antidepressant medication, although most of them felt they had been helped by it, and generally preferred psychotherapy as a treatment method. The main effects of the medication was a rise in activity level and a better everyday functioning. At the same time, an emotional blunting was experienced by the majority. The interviewees ascribed a meaning to depression, in that it gave them increased insight in the self and in others.},
 author    = {Bornäs, Hanna and Palm, Erik},
 keyword   = {lyckodiskurs,neurokemiskt själv,Nikolas Rose,Foucault,erfarenhet,unga vuxna,antidepressiva,depression,SSRI,SNRI,regerandekomplexet,antidepressants,young adults,experience,neurochemical selves,happiness discourse,governmentality},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Som en sköld runt hjärtat - Unga vuxnas erfarenheter av att medicinera mot depression},
 year     = {2013},
}