Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Aktiv Förändring - En normstudie av politisk aktivism

Johansson, Emma LU (2013) SOCK01 20131
Sociology
Abstract (Swedish)
Författare: Emma Johansson.
Titel: Aktiv Förändring – en normativ analys av politisk aktivism.
Kandidatuppsats: SOCK01, 15 hp.
Internet.
Handledare: Åke Nilsén
Examinator: Hans-Edvard Roos

Uppsatsen undersöker relationen mellan samhällsförändring och normer med syftet att få en djupare förståelse av normernas roll i samhällsförändrande beteende. Undersökningen avgränsas till att undersöka utomparlamentariska politiska handlingar inom ramen för sociala rörelser. Den empiriska undersökningen består av kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med fem personer som är aktiva inom organisationer som deltar i sociala rörelser, och som regelbundet utför utomparlamentariska politiska handlingar.
Problemformulering: Vilka normativa... (More)
Författare: Emma Johansson.
Titel: Aktiv Förändring – en normativ analys av politisk aktivism.
Kandidatuppsats: SOCK01, 15 hp.
Internet.
Handledare: Åke Nilsén
Examinator: Hans-Edvard Roos

Uppsatsen undersöker relationen mellan samhällsförändring och normer med syftet att få en djupare förståelse av normernas roll i samhällsförändrande beteende. Undersökningen avgränsas till att undersöka utomparlamentariska politiska handlingar inom ramen för sociala rörelser. Den empiriska undersökningen består av kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med fem personer som är aktiva inom organisationer som deltar i sociala rörelser, och som regelbundet utför utomparlamentariska politiska handlingar.
Problemformulering: Vilka normativa premisser ligger bakom utomparlamentariska politiska handlingar inom ramen för sociala rörelser.
Den teoretiska delen utgår från normmodellen för samhällsvetenskapen och ett systemperspektiv på samhället. Håkan Hydéns normmodell används som definition av normbegreppet som analysredskap och kompletteras med Weber och Habermas handlingsteorier samt av Alberto Meluccis teorier om sociala rörelser och kollektiv handling.
Undersökningens ambition är att ge en deskriptiv grund för vidare undersökning av förhållandet mellan normer och samhällsförändring. Uppsatsens huvudsakliga slutsatser är att handlingarna bryter mot politiska och ekonomiska normer och att handlandet inte endast är resultatet av att normer bryts utan att handlingarna även följer vissa normer. Detta innebär normkonflikter mellan normer från såväl, samma som olika normsystem. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Emma LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
normer, samhällsförändring, aktivism
language
Swedish
id
3959495
date added to LUP
2013-08-13 15:45:08
date last changed
2013-08-13 15:45:08
@misc{3959495,
 abstract   = {Författare: Emma Johansson.
Titel: Aktiv Förändring – en normativ analys av politisk aktivism.
Kandidatuppsats: SOCK01, 15 hp.
Internet.
Handledare: Åke Nilsén
Examinator: Hans-Edvard Roos

Uppsatsen undersöker relationen mellan samhällsförändring och normer med syftet att få en djupare förståelse av normernas roll i samhällsförändrande beteende. Undersökningen avgränsas till att undersöka utomparlamentariska politiska handlingar inom ramen för sociala rörelser. Den empiriska undersökningen består av kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med fem personer som är aktiva inom organisationer som deltar i sociala rörelser, och som regelbundet utför utomparlamentariska politiska handlingar.
Problemformulering: Vilka normativa premisser ligger bakom utomparlamentariska politiska handlingar inom ramen för sociala rörelser.
Den teoretiska delen utgår från normmodellen för samhällsvetenskapen och ett systemperspektiv på samhället. Håkan Hydéns normmodell används som definition av normbegreppet som analysredskap och kompletteras med Weber och Habermas handlingsteorier samt av Alberto Meluccis teorier om sociala rörelser och kollektiv handling.
Undersökningens ambition är att ge en deskriptiv grund för vidare undersökning av förhållandet mellan normer och samhällsförändring. Uppsatsens huvudsakliga slutsatser är att handlingarna bryter mot politiska och ekonomiska normer och att handlandet inte endast är resultatet av att normer bryts utan att handlingarna även följer vissa normer. Detta innebär normkonflikter mellan normer från såväl, samma som olika normsystem.},
 author    = {Johansson, Emma},
 keyword   = {normer,samhällsförändring,aktivism},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Aktiv Förändring - En normstudie av politisk aktivism},
 year     = {2013},
}