Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Culpa in contrahendo - Ska det krävas sakliga skäl för att få avbryta en avtalsförhandling?

Bernstig, Jonas LU (2013) JURM02 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen behandlar rättsfiguren culpa in contrahendo, vårdslöshet i samband med avtalsförhandlingar. Huvudregeln är att parterna förhandlar på egen risk vilket innebär att de inte kan räkna med att få sina förhandlingskostnader ersatta i det fall avtalsförhandlingarna strandar.

Culpa in contrahendo utgör ett undantag till denna huvudregel.
För att ersättning enligt culpa in contrahendo ska kunna utgå måste det uppkommit en lojalitetsplikt mellan parterna. Med lojalitetsplikt menas att parterna inte bara kan se till sitt eget bästa utan måste även ta hänsyn till motpartens intressen.

Lojalitetsplikten kan uppkomma på flera olika sätt. Ifall den ena parten ha ådragit sig kostnader eller att förhandlingarna har kommit så långt att... (More)
Uppsatsen behandlar rättsfiguren culpa in contrahendo, vårdslöshet i samband med avtalsförhandlingar. Huvudregeln är att parterna förhandlar på egen risk vilket innebär att de inte kan räkna med att få sina förhandlingskostnader ersatta i det fall avtalsförhandlingarna strandar.

Culpa in contrahendo utgör ett undantag till denna huvudregel.
För att ersättning enligt culpa in contrahendo ska kunna utgå måste det uppkommit en lojalitetsplikt mellan parterna. Med lojalitetsplikt menas att parterna inte bara kan se till sitt eget bästa utan måste även ta hänsyn till motpartens intressen.

Lojalitetsplikten kan uppkomma på flera olika sätt. Ifall den ena parten ha ådragit sig kostnader eller att förhandlingarna har kommit så långt att parterna är klara med att avtal kommer komma till stånd om inget oförutsett inträffar.

Ett ”letter of intent är ingen förutsättning för att skadestånd enligt culpa in contrahendo ska kunna utgå. Ett ”letter of intent” kan dock förstärka lojalitetsplikten.

Ersättning som betalas ut i fall av culpa in contrahendo är det negativa kontraktsintresset, vilket menas att den skadelidande parten ska sättas i samma situation som om skadan inte hade skett.

Det krävs inte sakliga skäl för att avbryta en avtalsförhandling. Även fast en part har investerat mycket resurser i avtalet är det oftast lätt för denne att skydda sig genom vitesklausuler eller liknande.

Inget tyder heller på att en part ska tvingas att förhandla färdigt ett avtal. Det skulle vara en praktisk omöjlighet för en domstol att ta ställning till om en omfattande avtalsförhandling skulle ligga så pass nära ett avtalsslut att parterna skulle tvingas att förhandla klart. (Less)
Popular Abstract
This thesis analyzes culpa in contrahendo, negligence in the negotiations of an agreement. The general rule is that the parties negotiate at their own risk and are not compensated for any costs in case that the negotiations fails.

Culpa in contrahendo is one exception to that general rule. For culpa in contrahendo to apply there must be a duty of care between the negotiating parties. With duty of care means that a party can not just see to its own best intrest but must also pay regard to the other party.

A duty of care can arise when one of the parties has invested a lot in the negotiations or that the negotiations have reach that far that the parties think that a contract is near if not something unforeseen will happend.

A... (More)
This thesis analyzes culpa in contrahendo, negligence in the negotiations of an agreement. The general rule is that the parties negotiate at their own risk and are not compensated for any costs in case that the negotiations fails.

Culpa in contrahendo is one exception to that general rule. For culpa in contrahendo to apply there must be a duty of care between the negotiating parties. With duty of care means that a party can not just see to its own best intrest but must also pay regard to the other party.

A duty of care can arise when one of the parties has invested a lot in the negotiations or that the negotiations have reach that far that the parties think that a contract is near if not something unforeseen will happend.

A ”letter of intent” between the parties is not necessary for culpa in contrahendo but it can be a sign that a duty of care has arised.

The party that suffers damages can get compensated for the cost of the negotiations.

A party do not need objectivly justified reasons to terminate the negotiations with the other party. Even if a party has a lot invested in the negotiations he can protect himself with penalty clauses or similar solutions.

Nothing indicates that a party needs to negotiate until an agreement is reached. It would be impossible for a court to determine if a negotiation is close to become an agreement. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bernstig, Jonas LU
supervisor
organization
course
JURM02 20131
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
avtalsrätt, culpa in contrahendo
language
Swedish
id
3968522
date added to LUP
2018-03-21 14:30:14
date last changed
2018-03-21 14:30:14
@misc{3968522,
 abstract   = {Uppsatsen behandlar rättsfiguren culpa in contrahendo, vårdslöshet i samband med avtalsförhandlingar. Huvudregeln är att parterna förhandlar på egen risk vilket innebär att de inte kan räkna med att få sina förhandlingskostnader ersatta i det fall avtalsförhandlingarna strandar.

Culpa in contrahendo utgör ett undantag till denna huvudregel. 
För att ersättning enligt culpa in contrahendo ska kunna utgå måste det uppkommit en lojalitetsplikt mellan parterna. Med lojalitetsplikt menas att parterna inte bara kan se till sitt eget bästa utan måste även ta hänsyn till motpartens intressen. 

Lojalitetsplikten kan uppkomma på flera olika sätt. Ifall den ena parten ha ådragit sig kostnader eller att förhandlingarna har kommit så långt att parterna är klara med att avtal kommer komma till stånd om inget oförutsett inträffar.

Ett ”letter of intent är ingen förutsättning för att skadestånd enligt culpa in contrahendo ska kunna utgå. Ett ”letter of intent” kan dock förstärka lojalitetsplikten.
 
Ersättning som betalas ut i fall av culpa in contrahendo är det negativa kontraktsintresset, vilket menas att den skadelidande parten ska sättas i samma situation som om skadan inte hade skett.

Det krävs inte sakliga skäl för att avbryta en avtalsförhandling. Även fast en part har investerat mycket resurser i avtalet är det oftast lätt för denne att skydda sig genom vitesklausuler eller liknande.

Inget tyder heller på att en part ska tvingas att förhandla färdigt ett avtal. Det skulle vara en praktisk omöjlighet för en domstol att ta ställning till om en omfattande avtalsförhandling skulle ligga så pass nära ett avtalsslut att parterna skulle tvingas att förhandla klart.},
 author    = {Bernstig, Jonas},
 keyword   = {avtalsrätt,culpa in contrahendo},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Culpa in contrahendo - Ska det krävas sakliga skäl för att få avbryta en avtalsförhandling?},
 year     = {2013},
}