Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Dominant Companies: Article102 TFEU, Judicial Review, Economic Approach & Legal Certainty

Öhrvik, Linnéa LU (2013) JURM02 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
Inom EU:s konkurrensrätt kan man se utvecklingen av en mer begränsad domstolsprövning, samt ett mer ekonomiskt syn- och tillvägagångssätt. Vid studie av artikel 102 EUF-fördraget, är det vidare uppenbart att dominanta företag måste förlita sig på analys och bevis av ekonomisk art för att påvisa att missbruk av dominerande ställning inte är för handen. Något som emellertid rimmar dåligt med en situation där en fullständig rättslig prövning i enlighet med artikel 6 i Europakonventionen inte sker, och ett formalistiskt synsätt tillämpas i rättspraxis. Där domstolarna i stor utsträckning förlitar sig på per se regler istället för att fokusera på konsumentvälfärd och effekter. Europeiska Kommissionen har i sitt arbete drivit framåt utvecklingen... (More)
Inom EU:s konkurrensrätt kan man se utvecklingen av en mer begränsad domstolsprövning, samt ett mer ekonomiskt syn- och tillvägagångssätt. Vid studie av artikel 102 EUF-fördraget, är det vidare uppenbart att dominanta företag måste förlita sig på analys och bevis av ekonomisk art för att påvisa att missbruk av dominerande ställning inte är för handen. Något som emellertid rimmar dåligt med en situation där en fullständig rättslig prövning i enlighet med artikel 6 i Europakonventionen inte sker, och ett formalistiskt synsätt tillämpas i rättspraxis. Där domstolarna i stor utsträckning förlitar sig på per se regler istället för att fokusera på konsumentvälfärd och effekter. Europeiska Kommissionen har i sitt arbete drivit framåt utvecklingen av en mer ekonomisk tillämpning på konkurrensrättsområdet. Trots detta ger myndighetens beslut fortfarande intryck av att i vissa fall förlita sig på ett formalistiskt synsätt och praxis.

Ett mer ekonomiskt syn- och tillvägagångssätt innebär ett fokus på effekter och konsumentvälfärd. Tillämpas emellertid fortfarande en statisk ekonomisk analys (bestämda uppfattningar om vad som utgör bra konkurrens och marknadsstruktur) riskerar man att förlora sikte på konkurrensrättens egentliga mål. Nämligen som tidigare nämnt, konsumentvälfärd. Det är istället med ett dynamiskt angreppssätt på konkurrensrättsområdet där konkurrens ses som en process, som ett konsument-orienterat synsätt bäst kan förverkligas. Även om en mer ekonomisk och dynamisk tillämpning till viss del innebär mindre rättssäkerhet för företag, får den inte anses förlorad. Företag skulle nämligen istället kunna visa på effekterna av deras faktiska handlande, och därmed inte i förväg dömas utifrån marknadsandelar och ställning på marknaden. Företag skulle med andra ord lämnas ett större spelutrymme där konkurrensfrämjande åtgärder inte i samma mån riskerar att dömas ut. (Less)
Abstract
Within the field of competition law one can outline two developments,
namely that of a limited judicial review and secondly that of a ‘more
economics-based’ approach. In studying Article 102 TFEU, it is evident that dominant companies must rely upon economic evidence and reasoning in
order to show that an abuse of dominance has not taken place. This application of the article, however, works poorly in a situation where a full judicial review in accordance with Article 6 ECHR does not take place and a formalistic line of reasoning appears in case law. In some cases, the Courts are relying on per se rules and overlooking effect and consumer welfare. While the Commission has pushed towards a ‘more-effects based’ approach, reality does not... (More)
Within the field of competition law one can outline two developments,
namely that of a limited judicial review and secondly that of a ‘more
economics-based’ approach. In studying Article 102 TFEU, it is evident that dominant companies must rely upon economic evidence and reasoning in
order to show that an abuse of dominance has not taken place. This application of the article, however, works poorly in a situation where a full judicial review in accordance with Article 6 ECHR does not take place and a formalistic line of reasoning appears in case law. In some cases, the Courts are relying on per se rules and overlooking effect and consumer welfare. While the Commission has pushed towards a ‘more-effects based’ approach, reality does not always correlate. Certain decisions by the Commission rather relying upon formalistic case law than pushing towards a true consumer welfare oriented approach.

A ‘more economics-based’ approach signifies a focus on effects and
consumer welfare. Nevertheless, an economic approach that holds on to static analysis (notions of what constitutes ‘good’ competition and market structures), risks losing sight of the ultimate aim of competition law. That is to say, consumer welfare. Instead, a consumer-oriented approach can best be realized by looking upon competition as a process with the adoption of a dynamic, rather than static, competition policy. While arguably, a ‘more economics-based’ and dynamic approach will entail less legal certainty for companies, it is still achieved but in a different sense. Companies could namely point at what they are actually doing instead of being pre-judged simply upon their market shares and market power. It creates more room for manoeuvre, where potential pro-competitive acts are not to be condemned. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Öhrvik, Linnéa LU
supervisor
organization
course
JURM02 20131
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
EU Competition Law, Abuse of Dominance, Judicial Review, Legal Certainty, Economics.
language
English
id
3968677
date added to LUP
2013-09-23 08:30:23
date last changed
2013-09-23 08:30:23
@misc{3968677,
 abstract   = {Within the field of competition law one can outline two developments,
namely that of a limited judicial review and secondly that of a ‘more
economics-based’ approach. In studying Article 102 TFEU, it is evident that dominant companies must rely upon economic evidence and reasoning in
order to show that an abuse of dominance has not taken place. This application of the article, however, works poorly in a situation where a full judicial review in accordance with Article 6 ECHR does not take place and a formalistic line of reasoning appears in case law. In some cases, the Courts are relying on per se rules and overlooking effect and consumer welfare. While the Commission has pushed towards a ‘more-effects based’ approach, reality does not always correlate. Certain decisions by the Commission rather relying upon formalistic case law than pushing towards a true consumer welfare oriented approach. 

A ‘more economics-based’ approach signifies a focus on effects and
consumer welfare. Nevertheless, an economic approach that holds on to static analysis (notions of what constitutes ‘good’ competition and market structures), risks losing sight of the ultimate aim of competition law. That is to say, consumer welfare. Instead, a consumer-oriented approach can best be realized by looking upon competition as a process with the adoption of a dynamic, rather than static, competition policy. While arguably, a ‘more economics-based’ and dynamic approach will entail less legal certainty for companies, it is still achieved but in a different sense. Companies could namely point at what they are actually doing instead of being pre-judged simply upon their market shares and market power. It creates more room for manoeuvre, where potential pro-competitive acts are not to be condemned.},
 author    = {Öhrvik, Linnéa},
 keyword   = {EU Competition Law,Abuse of Dominance,Judicial Review,Legal Certainty,Economics.},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Dominant Companies: Article102 TFEU, Judicial Review, Economic Approach & Legal Certainty},
 year     = {2013},
}