Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

New Public Management inom Polismyndigheten 2013

Wittbjer, Fredrik LU (2013) STVA21 20131
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Framfarten av organisationsteoretiska teorier om förvaltningsreformen New Public Management har varit lavinartad sen 1980-talet. NPM har inneburit att värden som kostnadseffektivitet och produktivitet har vuxit fram till att bli bärande inom den svenska och internationella förvaltningsforskningen och tas på stort allvar av ledningar inom offentligheten. Min uppsats ämnar klargöra vad detta har fått för effekt på den svenska Polismyndigheten som offentlig förvaltning i termer av ledarskap. Materialet som analyseras är det styrningsdokument som Rikspolisstyrelsen utfärdade 2012 inför planeringsperioden 2012-2014. Detta har i sin tur analyserats utifrån ideal inom NPM som enligt en teoriprövande metod har utformats för att försöka klargöra... (More)
Framfarten av organisationsteoretiska teorier om förvaltningsreformen New Public Management har varit lavinartad sen 1980-talet. NPM har inneburit att värden som kostnadseffektivitet och produktivitet har vuxit fram till att bli bärande inom den svenska och internationella förvaltningsforskningen och tas på stort allvar av ledningar inom offentligheten. Min uppsats ämnar klargöra vad detta har fått för effekt på den svenska Polismyndigheten som offentlig förvaltning i termer av ledarskap. Materialet som analyseras är det styrningsdokument som Rikspolisstyrelsen utfärdade 2012 inför planeringsperioden 2012-2014. Detta har i sin tur analyserats utifrån ideal inom NPM som enligt en teoriprövande metod har utformats för att försöka klargöra ifall Polismyndigheten styrs enligt dessa ideal.
Av resultatet framkommer, föga förvånande, att Polismyndigheten inte styrs helt i enighet med New Public Managements ideal för hur en förvaltning ska styras. Däremot så bär myndigheten på flera stora drag som kan härledas till NPM och dess idétraditioner, men har även spår av klassiska administrativa idealtyper i styrningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wittbjer, Fredrik LU
supervisor
organization
course
STVA21 20131
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
New Public Management, Polismyndigheten, styrningsmodell, ideal, offentlig sektor
language
Swedish
id
3971579
date added to LUP
2013-09-02 09:05:08
date last changed
2013-10-01 03:39:47
@misc{3971579,
 abstract   = {Framfarten av organisationsteoretiska teorier om förvaltningsreformen New Public Management har varit lavinartad sen 1980-talet. NPM har inneburit att värden som kostnadseffektivitet och produktivitet har vuxit fram till att bli bärande inom den svenska och internationella förvaltningsforskningen och tas på stort allvar av ledningar inom offentligheten. Min uppsats ämnar klargöra vad detta har fått för effekt på den svenska Polismyndigheten som offentlig förvaltning i termer av ledarskap. Materialet som analyseras är det styrningsdokument som Rikspolisstyrelsen utfärdade 2012 inför planeringsperioden 2012-2014. Detta har i sin tur analyserats utifrån ideal inom NPM som enligt en teoriprövande metod har utformats för att försöka klargöra ifall Polismyndigheten styrs enligt dessa ideal.
Av resultatet framkommer, föga förvånande, att Polismyndigheten inte styrs helt i enighet med New Public Managements ideal för hur en förvaltning ska styras. Däremot så bär myndigheten på flera stora drag som kan härledas till NPM och dess idétraditioner, men har även spår av klassiska administrativa idealtyper i styrningen.},
 author    = {Wittbjer, Fredrik},
 keyword   = {New Public Management,Polismyndigheten,styrningsmodell,ideal,offentlig sektor},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {New Public Management inom Polismyndigheten 2013},
 year     = {2013},
}