Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Treatment of liability, economic losses and environmental damage of ship source oil pollution

Bengtsson, Linus LU (2013) JURM02 20131
Department of Law
Abstract (Swedish)
When the Torrey Canyon ran aground in 1967, there was no international regime covering liability for oil pollution damage. This changed with the adoption of the 1969 Civil Liability Convention for Oil Pollution (CLC) and the 1971 International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage (Fund Convention). While torts are mainly fault based, the Conventions apply strict liability for the shipowner. The CLC/Fund is a two-tiered regime where liability is established through the CLC and if certain criteria are met, the Fund will further compensate victims of oil pollution damage, assuming a state is party to both Conventions. A state may be party only to the CLC but in order to be party to... (More)
When the Torrey Canyon ran aground in 1967, there was no international regime covering liability for oil pollution damage. This changed with the adoption of the 1969 Civil Liability Convention for Oil Pollution (CLC) and the 1971 International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage (Fund Convention). While torts are mainly fault based, the Conventions apply strict liability for the shipowner. The CLC/Fund is a two-tiered regime where liability is established through the CLC and if certain criteria are met, the Fund will further compensate victims of oil pollution damage, assuming a state is party to both Conventions. A state may be party only to the CLC but in order to be party to the Fund, it must also be party to the CLC. In 1992 the Conventions were amended, although some states are still party to the 1969/1971 regime. A third tier of compensation is available for contracting States of the 2003 Supplementary Fund Protocol. There was still a gap in the regime of liability for oil pollution damage, as the CLC did not deal with bunker spills from non tankers. This gap was filled by the 2001 International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage (Bunkers).

In the thesis, the author strives to delve into two problems related to the definition of “pollution damage” in the Conventions; those of “environmental damage” and “pure economic loss”. The legislators of the Conventions have left matters such as standing (locus standi) and compensability of pure economic loss to the discretion of national courts. This has led to uncertainty and a lack of harmonization within the regime of oil pollution damage. Although the Fund has developed certain guidelines to deal with the discrepancy of judgments rendered in courts of contracting States, judges have generally been of the position that the guidelines of the Fund are not legally binding.
Uniformity will consequently be difficult to achieve unless the definition in the Conventions is changed. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bengtsson, Linus LU
supervisor
organization
course
JURM02 20131
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
När Torrey Canyon gick på grund 1967, fanns det ingen internationell regim som täcker ansvar för föroreningsskador från olja. Domstolar vid tidpunkten var tvungna att förlita sig på nationell rätt. Detta kom att ändras i och med antagandet av 1969 ansvarighetskonventionen för oljeutsläpp och 1971 års konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja. Konventionerna ålägger strikt ansvar för redaren. Konventionerna är uppbyggda så att ansvaret är ålagt genom ansvarighetskonvention, och om vissa kriterier är uppfyllda, kommer fonden ytterligare kompensera offer för oljeutsläpp, förutsatt att en stat har tillträtt båda konventionerna. Dessa ändrades 1992, även om vissa stater fortfarande är parter i den gamla regimen. En tredje grupp av ersättningen är tillgänglig för stater vilka är part i 2003 års fondprotokoll. Det var fortfarande ett hål i systemet för skadeståndsansvar gällande föroreningsskador för oljeutsläpp då ansvarighetskonvention endast behandlar tankfartyg och därför icke bunkerolja från exempelvis lastfartyg. Denna brist avhjälptes genom 2001 års konvention om ansvarighet och ersättning för skada genom förorening orsakad av bunkerolja. I examensarbetet strävar författaren efter att gräva i två problem relaterade till definitionen av "skada genom förorening" i konventionerna, nämligen "miljöskador" och "ren förmögenhetsskada". Lagstiftarna till konventionerna har lämnat frågor som talerätt och kompensation för ren förmögenhetsskada till nationella domstolar att avgöra. Detta har lett till osäkerhet och brist på harmonisering inom regimen av oljeföroreningsskador. Även om fonden har utvecklat vissa riktlinjer för att ta itu med diskrepansen av domar som meddelats i domstolar i avtalsslutande stater, har domare i allmänhet hävdat att riktlinjerna för fonden inte är juridiskt bindande. Enhetlighet kommer följaktligen att bli svårt att uppnå om inte definitionen i konventionerna ändras.
language
English
id
3971831
date added to LUP
2014-02-03 09:06:42
date last changed
2014-02-03 09:06:42
@misc{3971831,
 abstract   = {When the Torrey Canyon ran aground in 1967, there was no international regime covering liability for oil pollution damage. This changed with the adoption of the 1969 Civil Liability Convention for Oil Pollution (CLC) and the 1971 International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage (Fund Convention). While torts are mainly fault based, the Conventions apply strict liability for the shipowner. The CLC/Fund is a two-tiered regime where liability is established through the CLC and if certain criteria are met, the Fund will further compensate victims of oil pollution damage, assuming a state is party to both Conventions. A state may be party only to the CLC but in order to be party to the Fund, it must also be party to the CLC. In 1992 the Conventions were amended, although some states are still party to the 1969/1971 regime. A third tier of compensation is available for contracting States of the 2003 Supplementary Fund Protocol. There was still a gap in the regime of liability for oil pollution damage, as the CLC did not deal with bunker spills from non tankers. This gap was filled by the 2001 International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage (Bunkers). 

In the thesis, the author strives to delve into two problems related to the definition of “pollution damage” in the Conventions; those of “environmental damage” and “pure economic loss”. The legislators of the Conventions have left matters such as standing (locus standi) and compensability of pure economic loss to the discretion of national courts. This has led to uncertainty and a lack of harmonization within the regime of oil pollution damage. Although the Fund has developed certain guidelines to deal with the discrepancy of judgments rendered in courts of contracting States, judges have generally been of the position that the guidelines of the Fund are not legally binding. 
Uniformity will consequently be difficult to achieve unless the definition in the Conventions is changed.},
 author    = {Bengtsson, Linus},
 keyword   = {När Torrey Canyon gick på grund 1967,fanns det ingen internationell regim som täcker ansvar för föroreningsskador från olja. Domstolar vid tidpunkten var tvungna att förlita sig på nationell rätt. Detta kom att ändras i och med antagandet av 1969 ansvarighetskonventionen för oljeutsläpp och 1971 års konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja. Konventionerna ålägger strikt ansvar för redaren. Konventionerna är uppbyggda så att ansvaret är ålagt genom ansvarighetskonvention,och om vissa kriterier är uppfyllda,kommer fonden ytterligare kompensera offer för oljeutsläpp,förutsatt att en stat har tillträtt båda konventionerna. Dessa ändrades 1992,även om vissa stater fortfarande är parter i den gamla regimen. En tredje grupp av ersättningen är tillgänglig för stater vilka är part i 2003 års fondprotokoll. Det var fortfarande ett hål i systemet för skadeståndsansvar gällande föroreningsskador för oljeutsläpp då ansvarighetskonvention endast behandlar tankfartyg och därför icke bunkerolja från exempelvis lastfartyg. Denna brist avhjälptes genom 2001 års konvention om ansvarighet och ersättning för skada genom förorening orsakad av bunkerolja. I examensarbetet strävar författaren efter att gräva i två problem relaterade till definitionen av "skada genom förorening" i konventionerna,nämligen "miljöskador" och "ren förmögenhetsskada". Lagstiftarna till konventionerna har lämnat frågor som talerätt och kompensation för ren förmögenhetsskada till nationella domstolar att avgöra. Detta har lett till osäkerhet och brist på harmonisering inom regimen av oljeföroreningsskador. Även om fonden har utvecklat vissa riktlinjer för att ta itu med diskrepansen av domar som meddelats i domstolar i avtalsslutande stater,har domare i allmänhet hävdat att riktlinjerna för fonden inte är juridiskt bindande. Enhetlighet kommer följaktligen att bli svårt att uppnå om inte definitionen i konventionerna ändras.},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Treatment of liability, economic losses and environmental damage of ship source oil pollution},
 year     = {2013},
}