Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Genus i organisationskultur

Jonsdottir Myrdal, Arna LU (2013) SOCK01 20131
Sociology
Abstract (Swedish)
Kvinnor och män behandlas olika i arbetslivet. Kvinnor har svårare att göra karriär och få lika hög ekonomisk ersättning som män för samma arbete. Syftet med uppsatsen är att se hur olika könen behandlas i organisationer. De frågor som ska försöka besvaras är vilken betydelse har organisationsstruktur och organisationskultur för kvinnors deltagande i arbetslivet? Och kan sociologiska teorier förklara den strukturella löneskillnaden och hur könens olika karriärmöjligheter utformar sig? De teorier som används är Max Webers organisations-, auktoritets- och statusteorier och för att få med genusproblematiken som Weber inte bemöter används senare tids feministiska perspektiv från Rosabeth Moss Kanters forskning om genus i organisationen samt... (More)
Kvinnor och män behandlas olika i arbetslivet. Kvinnor har svårare att göra karriär och få lika hög ekonomisk ersättning som män för samma arbete. Syftet med uppsatsen är att se hur olika könen behandlas i organisationer. De frågor som ska försöka besvaras är vilken betydelse har organisationsstruktur och organisationskultur för kvinnors deltagande i arbetslivet? Och kan sociologiska teorier förklara den strukturella löneskillnaden och hur könens olika karriärmöjligheter utformar sig? De teorier som används är Max Webers organisations-, auktoritets- och statusteorier och för att få med genusproblematiken som Weber inte bemöter används senare tids feministiska perspektiv från Rosabeth Moss Kanters forskning om genus i organisationen samt Nancy Frasers feministiska politiska teori. För att få belägg till löneskillnader i arbetslivet mellan män och kvinnor används statistik från Statistiska Centralbyrån.
Som analysmetod jämförs de tre teorierna för att se varför organisationskultur och organisationsstruktur ser ut som den gör. Finns det i dessa strukturer en förklaring till skillnaderna i lön och status mellan män och kvinnor? Kan dessa skillnader avskaffas och vilka vägar finns det att tillgå utifrån dessa sociologiska teorier?
Det krävs starka medel för att minska skillnaderna mellan könen på arbetsmarknaden. De vägar som finns att tillgå är att få till en omfördelning och ökat erkännande för kvinnors arbete. Att kvinnorna själva får större talan i egen sak, att de representerar sig själva kan bli en väg framåt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jonsdottir Myrdal, Arna LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
organisation, genus, Weber, Fraser, Kanter, botemedel
language
Swedish
id
3990734
date added to LUP
2013-08-27 14:12:32
date last changed
2013-08-27 14:12:32
@misc{3990734,
 abstract   = {Kvinnor och män behandlas olika i arbetslivet. Kvinnor har svårare att göra karriär och få lika hög ekonomisk ersättning som män för samma arbete. Syftet med uppsatsen är att se hur olika könen behandlas i organisationer. De frågor som ska försöka besvaras är vilken betydelse har organisationsstruktur och organisationskultur för kvinnors deltagande i arbetslivet? Och kan sociologiska teorier förklara den strukturella löneskillnaden och hur könens olika karriärmöjligheter utformar sig? De teorier som används är Max Webers organisations-, auktoritets- och statusteorier och för att få med genusproblematiken som Weber inte bemöter används senare tids feministiska perspektiv från Rosabeth Moss Kanters forskning om genus i organisationen samt Nancy Frasers feministiska politiska teori. För att få belägg till löneskillnader i arbetslivet mellan män och kvinnor används statistik från Statistiska Centralbyrån. 
Som analysmetod jämförs de tre teorierna för att se varför organisationskultur och organisationsstruktur ser ut som den gör. Finns det i dessa strukturer en förklaring till skillnaderna i lön och status mellan män och kvinnor? Kan dessa skillnader avskaffas och vilka vägar finns det att tillgå utifrån dessa sociologiska teorier? 
Det krävs starka medel för att minska skillnaderna mellan könen på arbetsmarknaden. De vägar som finns att tillgå är att få till en omfördelning och ökat erkännande för kvinnors arbete. Att kvinnorna själva får större talan i egen sak, att de representerar sig själva kan bli en väg framåt.},
 author    = {Jonsdottir Myrdal, Arna},
 keyword   = {organisation,genus,Weber,Fraser,Kanter,botemedel},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Genus i organisationskultur},
 year     = {2013},
}