Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vad är då en människa? - En studie av människobilden i fyra psaltarpsalmer

Tastesen, Niels Peter LU (2013) TEOK51 20131
Centre for Theology and Religious Studies
Abstract (Swedish)
Inom ramen för denna uppsats redogörs för hur människan beskrivs i psaltarpsalmerna 8, 90, 139, samt 144. Jag använder mig av grammatisk-kritisk metod eftersom den på ett fruktbart sätt intresserar sig för enskilda ords funktion och betydelser i den hebreiska texten. Inom ramen för denna uppsats belyses särskilt de ord som beskriver människan i de olika texterna.

Inom det Gamla testamentet är föreställningen att människan är en skapad varelse något helt fundamentalt. Vid sidan om skapelseberättelserna i 1 Moseboken, är beskrivningarna av skapelsen dock inte så många, bortsett från Psaltarens texter. I Psaltaren är förhållandet mellan människan och hennes Gud och skapare ofta ställt i fokus. Hur människan beskrivs, inom ramen för detta... (More)
Inom ramen för denna uppsats redogörs för hur människan beskrivs i psaltarpsalmerna 8, 90, 139, samt 144. Jag använder mig av grammatisk-kritisk metod eftersom den på ett fruktbart sätt intresserar sig för enskilda ords funktion och betydelser i den hebreiska texten. Inom ramen för denna uppsats belyses särskilt de ord som beskriver människan i de olika texterna.

Inom det Gamla testamentet är föreställningen att människan är en skapad varelse något helt fundamentalt. Vid sidan om skapelseberättelserna i 1 Moseboken, är beskrivningarna av skapelsen dock inte så många, bortsett från Psaltarens texter. I Psaltaren är förhållandet mellan människan och hennes Gud och skapare ofta ställt i fokus. Hur människan beskrivs, inom ramen för detta förhållande, i några av Psaltarens psalmer har särskilt fångat mitt intresse.

I denna uppsats, centrerad kring de psalmer jag nämner ovan, ges inledningsvis en kortare introduktion till psalmforskningen och dess historia, de specifika psalmerna jag valt att arbeta med, samt antropologin i det Gamla testamentet.

Denna uppsats belyser att när det talas om människan i de ovan nämnda psalmerna, så är det tydligt att människan som beskrivs i texterna erfarit att hon är placerad i ett spänningsfält. Dels betonas att relationen till den Gud som skapat människan är fundamental, dels görs erfarenheten att livet prövar människan. Vidare är det tydligt att människan är skapad ur jordiska ting, vilket ger villkor för hennes natur. Människan är i sig själv förgänglig och svag. Genom Guds omsorg ställs människan i en relation som gör livet möjligt. I detta spänningsfält är människan satt att leva. Hon erfar livets goda och livets svåra sidor. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tastesen, Niels Peter LU
supervisor
organization
course
TEOK51 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Gamla testamentet, Psaltaren, Antropologi, Människan, grammatisk-kritisk metod
language
Swedish
id
4001802
date added to LUP
2013-08-28 12:06:29
date last changed
2013-08-28 12:06:29
@misc{4001802,
 abstract   = {Inom ramen för denna uppsats redogörs för hur människan beskrivs i psaltarpsalmerna 8, 90, 139, samt 144. Jag använder mig av grammatisk-kritisk metod eftersom den på ett fruktbart sätt intresserar sig för enskilda ords funktion och betydelser i den hebreiska texten. Inom ramen för denna uppsats belyses särskilt de ord som beskriver människan i de olika texterna.

Inom det Gamla testamentet är föreställningen att människan är en skapad varelse något helt fundamentalt. Vid sidan om skapelseberättelserna i 1 Moseboken, är beskrivningarna av skapelsen dock inte så många, bortsett från Psaltarens texter. I Psaltaren är förhållandet mellan människan och hennes Gud och skapare ofta ställt i fokus. Hur människan beskrivs, inom ramen för detta förhållande, i några av Psaltarens psalmer har särskilt fångat mitt intresse.

I denna uppsats, centrerad kring de psalmer jag nämner ovan, ges inledningsvis en kortare introduktion till psalmforskningen och dess historia, de specifika psalmerna jag valt att arbeta med, samt antropologin i det Gamla testamentet. 

Denna uppsats belyser att när det talas om människan i de ovan nämnda psalmerna, så är det tydligt att människan som beskrivs i texterna erfarit att hon är placerad i ett spänningsfält. Dels betonas att relationen till den Gud som skapat människan är fundamental, dels görs erfarenheten att livet prövar människan. Vidare är det tydligt att människan är skapad ur jordiska ting, vilket ger villkor för hennes natur. Människan är i sig själv förgänglig och svag. Genom Guds omsorg ställs människan i en relation som gör livet möjligt. I detta spänningsfält är människan satt att leva. Hon erfar livets goda och livets svåra sidor.},
 author    = {Tastesen, Niels Peter},
 keyword   = {Gamla testamentet,Psaltaren,Antropologi,Människan,grammatisk-kritisk metod},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad är då en människa? - En studie av människobilden i fyra psaltarpsalmer},
 year     = {2013},
}