Advanced

Ljusets plötsliga skugga - En idéhistorisk studie av framstegstankens kulturella position och kris i samband med första världskrigets utbrott

Nästesjö, Jonatan LU (2013) ILHK01 20122
Division of History of Ideas and Sciences
Abstract (Swedish)
Inom historievetenskapen betraktas ofta första världskriget som en historisk och kulturell brytpunkt; en vattendelare mellan 1800-talets fullständiga och 1900-talets villkorliga framstegstro. Trots tolkningens genomslagskraft har den sällan undersökts empiriskt. I föreliggande uppsats studeras den samlade textproduktionen från dagstidningarna Arbetet (socialdemokratisk), Dagens Nyheter (liberal) och Nya Dagligt Allehanda (konservativ) mellan månaderna maj och november 1914 i syfte att undersöka hur denna brytpunkt konkret kom till uttryck. Genomsyrades månaderna innan krigsutbrottet av en allmän utvecklingsoptimism? Kan vi på empirisk väg tidsligt lokalisera de föreställningsmässiga förändringar gällande framstegstro som kriget antas ha... (More)
Inom historievetenskapen betraktas ofta första världskriget som en historisk och kulturell brytpunkt; en vattendelare mellan 1800-talets fullständiga och 1900-talets villkorliga framstegstro. Trots tolkningens genomslagskraft har den sällan undersökts empiriskt. I föreliggande uppsats studeras den samlade textproduktionen från dagstidningarna Arbetet (socialdemokratisk), Dagens Nyheter (liberal) och Nya Dagligt Allehanda (konservativ) mellan månaderna maj och november 1914 i syfte att undersöka hur denna brytpunkt konkret kom till uttryck. Genomsyrades månaderna innan krigsutbrottet av en allmän utvecklingsoptimism? Kan vi på empirisk väg tidsligt lokalisera de föreställningsmässiga förändringar gällande framstegstro som kriget antas ha medfört?

Studien visar att det inte fanns någon grundläggande enighet om hur man ansåg att människan och världen var
beskaffade. Den utvecklingsoptimism som förmedlades i Arbetet och Dagens Nyheter kritiserades ofta i Nya Dagligt Allehanda. Trots detta var framstegstankens kulturella position under sommaren 1914 stark vilket bland annat tog sig uttryck i att socialdemokrater och liberaler skrev fram tanken på ett kommande krig som orimlig och falsk. Den bärande tanken var att civilisationsutvecklingen omöjliggjort ett nytt storkrig i Europa.

Krigsutbrottet medförde därför en kris för vänsterpressens framstegstro, men det innebar inte ett övergivande av framstegstanken som sådan. Tvärtom bibehöll detta idémotiv sin kulturella position genom att skribenter i Arbetet och Dagens Nyheter uppställde en rad framstegsoptimistiska alternativ som pekade bort från kriget mot en vidare framstegsutveckling. Mest slagkraftig var en socialdemokratisk tolkning som i kriget såg slutet för det rådande samhällssystemet och början på en ny världsordning. En brytpunkt tog emellertid form under hösten då kriget alltmer upplevdes ha blivit vardag. Avgörande för denna utveckling var dels att krigets konsekvenser för civilisationens och kulturens övergripande idéer och ideal sattes i fokus, dels en förskjutning i människosynen. Sammantaget medförde detta en innehållslig reducering av kulturområden som omfattades av framstegstanken. Moraliska och materiella framsteg kunde inte längre likställas med varandra och ur krigserfarenheten växte en villkorlig framstegstro fram. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nästesjö, Jonatan LU
supervisor
organization
course
ILHK01 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Första världskriget, Framstegstanken, Utvecklingsoptimism, Det moderna projektet, Världsåskådning och människosyn, Sverige 1914.
language
Swedish
id
4004933
date added to LUP
2013-09-03 13:58:28
date last changed
2013-09-03 13:58:28
@misc{4004933,
 abstract   = {Inom historievetenskapen betraktas ofta första världskriget som en historisk och kulturell brytpunkt; en vattendelare mellan 1800-talets fullständiga och 1900-talets villkorliga framstegstro. Trots tolkningens genomslagskraft har den sällan undersökts empiriskt. I föreliggande uppsats studeras den samlade textproduktionen från dagstidningarna Arbetet (socialdemokratisk), Dagens Nyheter (liberal) och Nya Dagligt Allehanda (konservativ) mellan månaderna maj och november 1914 i syfte att undersöka hur denna brytpunkt konkret kom till uttryck. Genomsyrades månaderna innan krigsutbrottet av en allmän utvecklingsoptimism? Kan vi på empirisk väg tidsligt lokalisera de föreställningsmässiga förändringar gällande framstegstro som kriget antas ha medfört? 

Studien visar att det inte fanns någon grundläggande enighet om hur man ansåg att människan och världen var 
beskaffade. Den utvecklingsoptimism som förmedlades i Arbetet och Dagens Nyheter kritiserades ofta i Nya Dagligt Allehanda. Trots detta var framstegstankens kulturella position under sommaren 1914 stark vilket bland annat tog sig uttryck i att socialdemokrater och liberaler skrev fram tanken på ett kommande krig som orimlig och falsk. Den bärande tanken var att civilisationsutvecklingen omöjliggjort ett nytt storkrig i Europa. 

Krigsutbrottet medförde därför en kris för vänsterpressens framstegstro, men det innebar inte ett övergivande av framstegstanken som sådan. Tvärtom bibehöll detta idémotiv sin kulturella position genom att skribenter i Arbetet och Dagens Nyheter uppställde en rad framstegsoptimistiska alternativ som pekade bort från kriget mot en vidare framstegsutveckling. Mest slagkraftig var en socialdemokratisk tolkning som i kriget såg slutet för det rådande samhällssystemet och början på en ny världsordning. En brytpunkt tog emellertid form under hösten då kriget alltmer upplevdes ha blivit vardag. Avgörande för denna utveckling var dels att krigets konsekvenser för civilisationens och kulturens övergripande idéer och ideal sattes i fokus, dels en förskjutning i människosynen. Sammantaget medförde detta en innehållslig reducering av kulturområden som omfattades av framstegstanken. Moraliska och materiella framsteg kunde inte längre likställas med varandra och ur krigserfarenheten växte en villkorlig framstegstro fram.},
 author    = {Nästesjö, Jonatan},
 keyword   = {Första världskriget,Framstegstanken,Utvecklingsoptimism,Det moderna projektet,Världsåskådning och människosyn,Sverige 1914.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ljusets plötsliga skugga - En idéhistorisk studie av framstegstankens kulturella position och kris i samband med första världskrigets utbrott},
 year     = {2013},
}