Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Förmåga att glömma: Arbetsminneskapacitet och kognitiv belastnings påverkan på retrieval-induced forgetting

Blomgren, Johan LU (2013) PSYK01 20131
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Forskning har kunnat visa att aktiv framplockning av tidigare inlärda minnen kan hämma framplockning av konkurrerande minnen vilket leder till en framplockningsinducerad glömska, kallad retrieval-induced forgetting, RIF. Denna form av glömska tillskrivs ofta en kognitivt inhiberande process som aktiveras för att försvåra framplockning av icke relevanta konkurrerande minnen till förmån för underlättad framplockning av eftersökta minnen. Studier har visat ett positivt samband mellan arbetsminneskapacitet, WMC, och RIF vilket antas avspegla en högre förmåga till inhibition för individer med hög WMC, kognitiv belastning har visat sig försvåra inhibition. Denna studie avsåg undersöka vid vilka nivåer av kognitiv belastning som RIF uppstår för... (More)
Forskning har kunnat visa att aktiv framplockning av tidigare inlärda minnen kan hämma framplockning av konkurrerande minnen vilket leder till en framplockningsinducerad glömska, kallad retrieval-induced forgetting, RIF. Denna form av glömska tillskrivs ofta en kognitivt inhiberande process som aktiveras för att försvåra framplockning av icke relevanta konkurrerande minnen till förmån för underlättad framplockning av eftersökta minnen. Studier har visat ett positivt samband mellan arbetsminneskapacitet, WMC, och RIF vilket antas avspegla en högre förmåga till inhibition för individer med hög WMC, kognitiv belastning har visat sig försvåra inhibition. Denna studie avsåg undersöka vid vilka nivåer av kognitiv belastning som RIF uppstår för individer med olika nivå av arbetsminneskapacitet, WMC. Studien kunde dock inte finna någon signifikant RIF varvid ett samband inte gick att påvisa. Begränsningar i metod och ett lågt deltagarantal diskuteras som möjliga orsaker till detta och utgör förslag till framtida forskning. (Less)
Abstract
Research has shown that active retrieval of previously learned memories can diminish retrieval of other concurring memories leading to what is known as retrieval-induced forgetting, RIF. This form of forgetting is often ascribed to a cognitive inhibition-process thought to be activated to reduce retrieval of not relevant concurring memories in favour of retrieval of sought after memories. Research has shown a positive correlation between Working Memory Capacity, WMC, and RIF that is supposed to mirror a higher ability to inhibit in high WMC individuals, cognitive load has proved to reduce the inhibitory ability. The present study intended to examine which levels of cognitive load that triggered RIF for individuals varying in WMC. However,... (More)
Research has shown that active retrieval of previously learned memories can diminish retrieval of other concurring memories leading to what is known as retrieval-induced forgetting, RIF. This form of forgetting is often ascribed to a cognitive inhibition-process thought to be activated to reduce retrieval of not relevant concurring memories in favour of retrieval of sought after memories. Research has shown a positive correlation between Working Memory Capacity, WMC, and RIF that is supposed to mirror a higher ability to inhibit in high WMC individuals, cognitive load has proved to reduce the inhibitory ability. The present study intended to examine which levels of cognitive load that triggered RIF for individuals varying in WMC. However, the study did not find any RIF and a relationship could not be determined. Limitations in method and a low number of participants are discussed as possible reasons and makes proposals for future research. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Blomgren, Johan LU
supervisor
organization
course
PSYK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
retrieval-induced forgetting, RIF arbetsminneskapacitet, WMC, kognitiv belastning, working memory capacity, cognitive load
language
Swedish
id
4016326
date added to LUP
2013-09-18 12:13:58
date last changed
2013-09-18 12:13:58
@misc{4016326,
 abstract   = {Research has shown that active retrieval of previously learned memories can diminish retrieval of other concurring memories leading to what is known as retrieval-induced forgetting, RIF. This form of forgetting is often ascribed to a cognitive inhibition-process thought to be activated to reduce retrieval of not relevant concurring memories in favour of retrieval of sought after memories. Research has shown a positive correlation between Working Memory Capacity, WMC, and RIF that is supposed to mirror a higher ability to inhibit in high WMC individuals, cognitive load has proved to reduce the inhibitory ability. The present study intended to examine which levels of cognitive load that triggered RIF for individuals varying in WMC. However, the study did not find any RIF and a relationship could not be determined. Limitations in method and a low number of participants are discussed as possible reasons and makes proposals for future research.},
 author    = {Blomgren, Johan},
 keyword   = {retrieval-induced forgetting,RIF arbetsminneskapacitet,WMC,kognitiv belastning,working memory capacity,cognitive load},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förmåga att glömma: Arbetsminneskapacitet och kognitiv belastnings påverkan på retrieval-induced forgetting},
 year     = {2013},
}