Advanced

Barnövervikt, föräldraskap, prevention och intervention

Hardardottir Helgason, Christina LU (2012) PPTR06 20121
Department of Psychology
Abstract
Parenting, intervention and prevention of pediatric overweight/obesity in preschool children from a psychological, child-and family oriented perspective is the subject in this paper. Psychological factors of importance for children's eating, the importance of food in the family, parental stress related to children's eating, timing and focus in intervention and prevention are subjects, highlighted and discussed.
A study is presented illustrating how a group of parents estimated perceived parental stress, locus of control in parenting and self-efficacy, before and after participation in a parental-based intervention. The parents who attended the intervention had an obese child, 4-6 years old. The aim of the intervention was to prevent... (More)
Parenting, intervention and prevention of pediatric overweight/obesity in preschool children from a psychological, child-and family oriented perspective is the subject in this paper. Psychological factors of importance for children's eating, the importance of food in the family, parental stress related to children's eating, timing and focus in intervention and prevention are subjects, highlighted and discussed.
A study is presented illustrating how a group of parents estimated perceived parental stress, locus of control in parenting and self-efficacy, before and after participation in a parental-based intervention. The parents who attended the intervention had an obese child, 4-6 years old. The aim of the intervention was to prevent further obesity. The study group consisted of 22 parents, 13 mothers and 9 fathers. Before and after participation in the intervention group the parents answered questions measuring parentalstress (SPSQ; Östberg et al., 1997), parental control and competence (PLOC; Campis, 1986) and questions designed to measure the ability and confidence in their own ability to influence their lives (Mastery; Pearlin & Schooler, 1978). The results were analyzed by median values and a non-parametric test for two dependent measurements. The results are presented for the whole group, and divided into two sub-groups: mothers and fathers. The parents perceived parental locus of control did not differ before and after participation, neither did their perceived self-efficacy. The parents perceived parental stress, stress associated with parenting, showed an increase in the whole group. The overall experience of stress in parenting had increased in the whole group. A breakdown of the group into mothers and fathers also showed an increase in parental stress but showed some differences according to subscales. (Less)
Abstract (Swedish)
Föräldraskap, intervention och prevention vid barnövervikt/fetma hos förskolebarn med utgångspunkt ifrån ett barn- och familjepsykologiskt perspektiv är ämnet för denna uppsats. Psykologiska faktorer av betydelse för barns ätande, matens betydelse i familjen, föräldrastress kopplad till barns ätande, liksom tidpunkt och inriktning ifråga om intervention och prevention är ämnen som belyses och diskuteras. En undersökning presenteras som belyser hur en grupp föräldrar skattat upplevd föräldrapåfrestning, kontroll i föräldraskapet och tilltro till sin egen förmåga, före och efter att de medverkat i en föräldrabaserad intervention med målsättningen att förebygga övervikt hos barn i 4-6 årsåldern. Den undersökta gruppen bestod av 22 föräldrar,... (More)
Föräldraskap, intervention och prevention vid barnövervikt/fetma hos förskolebarn med utgångspunkt ifrån ett barn- och familjepsykologiskt perspektiv är ämnet för denna uppsats. Psykologiska faktorer av betydelse för barns ätande, matens betydelse i familjen, föräldrastress kopplad till barns ätande, liksom tidpunkt och inriktning ifråga om intervention och prevention är ämnen som belyses och diskuteras. En undersökning presenteras som belyser hur en grupp föräldrar skattat upplevd föräldrapåfrestning, kontroll i föräldraskapet och tilltro till sin egen förmåga, före och efter att de medverkat i en föräldrabaserad intervention med målsättningen att förebygga övervikt hos barn i 4-6 årsåldern. Den undersökta gruppen bestod av 22 föräldrar, 13 mödrar och 9 fäder som erbjöds medverkan pga att de hade ett barn vars isoBMI låg över gränsen för fetma i samband med längd- och viktkontroll på en barnavårdscentral. Föräldrarna besvarade före och efter medverkan i en intervention i grupp frågor som avseende upplevd stress i föräldraskapet (SPSQ; Östberg et al., 1997) , duglighet (PLOC; Campis, 1986) i föräldraskapet och tilltro till sin egen förmåga att påverka sitt liv (Mastery; Pearlin & Schooler, 1978). Upplevelsen av duglighet/ kontroll i föräldraskapet och tilltron till den egna förmågan skilde sig inte åt före- och efter medverkan medan föräldrarnas upplevda stress kopplad till föräldraskapet visade en ökning i hela gruppen. Mödrars och fäders upplevelser skilde sig också åt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hardardottir Helgason, Christina LU
supervisor
organization
course
PPTR06 20121
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
hälsa, övervikt, familj, föräldrastress, intervention/prevention, children, food, health, family-based intervention, parental stress, mat, barn
language
Swedish
id
4018031
date added to LUP
2013-09-10 12:56:56
date last changed
2013-09-10 12:56:56
@misc{4018031,
 abstract   = {Parenting, intervention and prevention of pediatric overweight/obesity in preschool children from a psychological, child-and family oriented perspective is the subject in this paper. Psychological factors of importance for children's eating, the importance of food in the family, parental stress related to children's eating, timing and focus in intervention and prevention are subjects, highlighted and discussed.
A study is presented illustrating how a group of parents estimated perceived parental stress, locus of control in parenting and self-efficacy, before and after participation in a parental-based intervention. The parents who attended the intervention had an obese child, 4-6 years old. The aim of the intervention was to prevent further obesity. The study group consisted of 22 parents, 13 mothers and 9 fathers. Before and after participation in the intervention group the parents answered questions measuring parentalstress (SPSQ; Östberg et al., 1997), parental control and competence (PLOC; Campis, 1986) and questions designed to measure the ability and confidence in their own ability to influence their lives (Mastery; Pearlin & Schooler, 1978). The results were analyzed by median values and a non-parametric test for two dependent measurements. The results are presented for the whole group, and divided into two sub-groups: mothers and fathers. The parents perceived parental locus of control did not differ before and after participation, neither did their perceived self-efficacy. The parents perceived parental stress, stress associated with parenting, showed an increase in the whole group. The overall experience of stress in parenting had increased in the whole group. A breakdown of the group into mothers and fathers also showed an increase in parental stress but showed some differences according to subscales.},
 author    = {Hardardottir Helgason, Christina},
 keyword   = {hälsa,övervikt,familj,föräldrastress,intervention/prevention,children,food,health,family-based intervention,parental stress,mat,barn},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Barnövervikt, föräldraskap, prevention och intervention},
 year     = {2012},
}