Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Mobility management i Brunnshög - förutsättningar, aktörer och åtgärder

Teran Öman, Andrea LU (2013) MVEM30 20131
Studies in Environmental Science
Abstract (Swedish)
I dagsläget står trafiken för en stor del av de koldioxidutsläpp som påskyndar en global uppvärmning. Trafiken innebär inte bara en ökning av koldioxid i luften utan även buller, olyckor, föroreningar, hälofarliga partiklar och trängsel. Planering av ett hållbart trafiksystem är därför något som allt mer eftersträvas och på flera håll i världen pågår ett paradigmskifte inom trafikplanering. Allt oftare kan man se trafikplanerare fokusera på tillgänglighet snarare än rörlighet.
Lunds kommun har länge arbetat med hållbara transportsystem genom bland annat LundaMaTs som blivit uppmärksammat både nationellt och internationellt. Utbyggnaden av stadsdelen Brunnshög i nordöstra Lund planeras utifrån ett hållbart perspektiv med målet att endast... (More)
I dagsläget står trafiken för en stor del av de koldioxidutsläpp som påskyndar en global uppvärmning. Trafiken innebär inte bara en ökning av koldioxid i luften utan även buller, olyckor, föroreningar, hälofarliga partiklar och trängsel. Planering av ett hållbart trafiksystem är därför något som allt mer eftersträvas och på flera håll i världen pågår ett paradigmskifte inom trafikplanering. Allt oftare kan man se trafikplanerare fokusera på tillgänglighet snarare än rörlighet.
Lunds kommun har länge arbetat med hållbara transportsystem genom bland annat LundaMaTs som blivit uppmärksammat både nationellt och internationellt. Utbyggnaden av stadsdelen Brunnshög i nordöstra Lund planeras utifrån ett hållbart perspektiv med målet att endast en tredjedel av alla resor till och från stadsdelen ska ske med bil. För att nå upp till målet krävs en hel del styrmedel som stärker hållbara transportmöjligheter samtidigt som man måste göra det mindre attraktivt att färdas med bil. Mobility management är ett av de verktyg som kan användas för att uppnå hållbara transportsystem. Detta styrmedel handlar om att genom attityd- och beteendepåverkan minska efterfrågan på transporter.
Denna uppsats har till syfte att analysera hur kommunen kan minska den framtida bilanvändningen i Brunnshög genom mobility management. Syftet ska uppnås genom att svara på frågorna: Har Brunnshög de faktorer som krävs för en framgångsrik mobility management? Finns det några hinder för mobility management i Brunnshög? Vilka aktörer är viktiga att inkludera i arbetet med mobility managementarbete? Hur ser attityderna kring bilreducerande åtgärder ut bland aktörerna i Brunnshög? Vad har man haft för mobility managementåtgärder i Sverige och andra länder som skulle kunna användas i Brunnshög? Uppsatsen baseras på intervjuer med kommunala tjänstemän och andra aktörer som kommer vara verksamma i området samt relevant forskningslitteratur, planeringsdokument och andra rapporter.
Av studien framgår att Brunnshög har goda infrastrukturella förutsättningar att bedriva ett framgångsrikt arbete med mobility management förutsatt att de planer som finns för spårväg och cykelstråk genomförs. Med det politiska stödet för mobility management, kunniga och engagerade tjänstemän samt en trafikstrategi som prioriterar attityd- och beteendepåverkande åtgärder finns även goda politiska och organisatoriska förutsättningar. För att lyckas nå målet med bilsnål stadsdel krävs även att aktörer i området arbetar med åtgärder för att minska sin målpunktstrafik med bil. Enligt de intervjuer som gjordes med aktörer som kommer vara verksamma i Brunnshög framgår att det finns en positiv inställning till åtgärder för att minska biltrafiken men att det saknas ekonomiska resurser och kunskap om mobility management för att arbeta med detta. Vidare visade studien att det finns många lyckade exempel på mobility management-åtgärder som gjorts i andra länder men att det kan vara svårt att direkt implementera dessa på Brunnshög på grund av kulturella och infrastrukturella skillnader. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Teran Öman, Andrea LU
supervisor
organization
course
MVEM30 20131
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Mobility management, trafik, miljö, hållbar utveckling, klimat, samhällsplanering, Brunnshög
language
Swedish
id
4022281
date added to LUP
2013-09-16 10:59:56
date last changed
2013-09-16 10:59:56
@misc{4022281,
 abstract   = {I dagsläget står trafiken för en stor del av de koldioxidutsläpp som påskyndar en global uppvärmning. Trafiken innebär inte bara en ökning av koldioxid i luften utan även buller, olyckor, föroreningar, hälofarliga partiklar och trängsel. Planering av ett hållbart trafiksystem är därför något som allt mer eftersträvas och på flera håll i världen pågår ett paradigmskifte inom trafikplanering. Allt oftare kan man se trafikplanerare fokusera på tillgänglighet snarare än rörlighet.
Lunds kommun har länge arbetat med hållbara transportsystem genom bland annat LundaMaTs som blivit uppmärksammat både nationellt och internationellt. Utbyggnaden av stadsdelen Brunnshög i nordöstra Lund planeras utifrån ett hållbart perspektiv med målet att endast en tredjedel av alla resor till och från stadsdelen ska ske med bil. För att nå upp till målet krävs en hel del styrmedel som stärker hållbara transportmöjligheter samtidigt som man måste göra det mindre attraktivt att färdas med bil. Mobility management är ett av de verktyg som kan användas för att uppnå hållbara transportsystem. Detta styrmedel handlar om att genom attityd- och beteendepåverkan minska efterfrågan på transporter.
Denna uppsats har till syfte att analysera hur kommunen kan minska den framtida bilanvändningen i Brunnshög genom mobility management. Syftet ska uppnås genom att svara på frågorna: Har Brunnshög de faktorer som krävs för en framgångsrik mobility management? Finns det några hinder för mobility management i Brunnshög? Vilka aktörer är viktiga att inkludera i arbetet med mobility managementarbete? Hur ser attityderna kring bilreducerande åtgärder ut bland aktörerna i Brunnshög? Vad har man haft för mobility managementåtgärder i Sverige och andra länder som skulle kunna användas i Brunnshög? Uppsatsen baseras på intervjuer med kommunala tjänstemän och andra aktörer som kommer vara verksamma i området samt relevant forskningslitteratur, planeringsdokument och andra rapporter.
Av studien framgår att Brunnshög har goda infrastrukturella förutsättningar att bedriva ett framgångsrikt arbete med mobility management förutsatt att de planer som finns för spårväg och cykelstråk genomförs. Med det politiska stödet för mobility management, kunniga och engagerade tjänstemän samt en trafikstrategi som prioriterar attityd- och beteendepåverkande åtgärder finns även goda politiska och organisatoriska förutsättningar. För att lyckas nå målet med bilsnål stadsdel krävs även att aktörer i området arbetar med åtgärder för att minska sin målpunktstrafik med bil. Enligt de intervjuer som gjordes med aktörer som kommer vara verksamma i Brunnshög framgår att det finns en positiv inställning till åtgärder för att minska biltrafiken men att det saknas ekonomiska resurser och kunskap om mobility management för att arbeta med detta. Vidare visade studien att det finns många lyckade exempel på mobility management-åtgärder som gjorts i andra länder men att det kan vara svårt att direkt implementera dessa på Brunnshög på grund av kulturella och infrastrukturella skillnader.},
 author    = {Teran Öman, Andrea},
 keyword   = {Mobility management,trafik,miljö,hållbar utveckling,klimat,samhällsplanering,Brunnshög},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mobility management i Brunnshög - förutsättningar, aktörer och åtgärder},
 year     = {2013},
}