Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Handbok för livet Om hedersrelaterat våld i Sverige i vår tid

Eriksson, Caroline LU (2013) SANK01 20131
Social Anthropology
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är definiera och försöka förstå hedersrelaterat våld. Frågorna som ställs är:

Vad är heder och vad spelar heder för roll i våldsproblematiken?

Vilka olika typer av våld utsätts man för i en hederskultur?

Hur uppnås hedersideologins mål och syfte med hjälp av våld?

Hur kan man se hedersrelaterat våld utifrån en helhet och inte bara utifrån det sensationella, dödliga våldet som ofta uppmärksammas i media?

Uppsatsen är en litteraturstudie och bygger på kända antropologers verk som Unni Wikans, Mikael Kurkialas, Michel Foucaults, Pierre Bourdieus, Ruth Benedicts, med flera. Empiriskt material består av intervjuer gjorda av journalister och socialarbetare. Materialet har analyserats tillsammans med... (More)
Syftet med uppsatsen är definiera och försöka förstå hedersrelaterat våld. Frågorna som ställs är:

Vad är heder och vad spelar heder för roll i våldsproblematiken?

Vilka olika typer av våld utsätts man för i en hederskultur?

Hur uppnås hedersideologins mål och syfte med hjälp av våld?

Hur kan man se hedersrelaterat våld utifrån en helhet och inte bara utifrån det sensationella, dödliga våldet som ofta uppmärksammas i media?

Uppsatsen är en litteraturstudie och bygger på kända antropologers verk som Unni Wikans, Mikael Kurkialas, Michel Foucaults, Pierre Bourdieus, Ruth Benedicts, med flera. Empiriskt material består av intervjuer gjorda av journalister och socialarbetare. Materialet har analyserats tillsammans med ovanstående antropologers verk. Begreppet heder och olika typer av våld har utretts för att se hur dessa passar in i hedersvåldsproblematiken.

Resultatet visar att hedersrelaterat våld är komplext. Det består av tre viktiga komponenter; hedersideologin, där kvinnor är bärare av familjens heder; symboliskt våld, som hävdar kvinnors naturliga underlägsenhet; samt fysiskt och psykiskt våld, som är konkreta handlingar. Dessa tre komponenter bidrar till varandras fortgående existens och reproducerar det som kallas hedersvåld.

Uppsatsen tar inte upp hur man ska kunna förhindra hedersrelaterat våld men ger en inblick i hedersvåldets mening, syfte och mål. (Less)
Abstract
The purpose of this paper is to define and understand honour-related violence. These are the questions asked for this purpose:

What is honour and what role does honour play in making meaning of violence?

What are the different types of violence someone is subjected to in a culture of honour?

How does the ideology of honour achieve its goals and objectives through violence?

How can one see honour-related violence as a whole and not just from the sensational, deadly violence that is often emphasised in the media?

The essay is a literature review and based on known anthropologists’ works as Unni Wikan’s, Mikael Kurkiala’s, Michel Foucault’s, Pierre Bourdieu’s, Ruth Benedict’s, and others’. The empirical material consists of... (More)
The purpose of this paper is to define and understand honour-related violence. These are the questions asked for this purpose:

What is honour and what role does honour play in making meaning of violence?

What are the different types of violence someone is subjected to in a culture of honour?

How does the ideology of honour achieve its goals and objectives through violence?

How can one see honour-related violence as a whole and not just from the sensational, deadly violence that is often emphasised in the media?

The essay is a literature review and based on known anthropologists’ works as Unni Wikan’s, Mikael Kurkiala’s, Michel Foucault’s, Pierre Bourdieu’s, Ruth Benedict’s, and others’. The empirical material consists of interviews conducted by journalists and social workers. The material has been analyzed together with the above mentioned anthropologists’ works. The concept of honour and the different types of violence have been investigated to see how these fit into honour-related violence/issues.

The result shows that honor violence is complex. It consists of three major components; honor ideology where women are the bearers of family honor; symbolic violence, which claims women's natural inferiority; as well as physical and psychological violence, which are concrete actions. These three components contribute to each other's continuing existence and reproduce what is called honour.

The essay does not address how to prevent honour-related violence, but gives an insight into its meaning, purpose and goals. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Caroline LU
supervisor
organization
course
SANK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
socialantropologi, Fadime Sahindal, heder, våld, osynligt våld, symboliskt våld, psykiskt våld, fysiskt våld social anthropology, honour, violence, invisible violence, symbolic violence, psychological violence, physical violence
language
Swedish
id
4022454
date added to LUP
2013-10-01 14:52:02
date last changed
2013-10-01 14:52:02
@misc{4022454,
 abstract   = {The purpose of this paper is to define and understand honour-related violence. These are the questions asked for this purpose:

What is honour and what role does honour play in making meaning of violence?

What are the different types of violence someone is subjected to in a culture of honour?

How does the ideology of honour achieve its goals and objectives through violence?

How can one see honour-related violence as a whole and not just from the sensational, deadly violence that is often emphasised in the media?

The essay is a literature review and based on known anthropologists’ works as Unni Wikan’s, Mikael Kurkiala’s, Michel Foucault’s, Pierre Bourdieu’s, Ruth Benedict’s, and others’. The empirical material consists of interviews conducted by journalists and social workers. The material has been analyzed together with the above mentioned anthropologists’ works. The concept of honour and the different types of violence have been investigated to see how these fit into honour-related violence/issues.

The result shows that honor violence is complex. It consists of three major components; honor ideology where women are the bearers of family honor; symbolic violence, which claims women's natural inferiority; as well as physical and psychological violence, which are concrete actions. These three components contribute to each other's continuing existence and reproduce what is called honour.

The essay does not address how to prevent honour-related violence, but gives an insight into its meaning, purpose and goals.},
 author    = {Eriksson, Caroline},
 keyword   = {socialantropologi,Fadime Sahindal,heder,våld,osynligt våld,symboliskt våld,psykiskt våld,fysiskt våld social anthropology,honour,violence,invisible violence,symbolic violence,psychological violence,physical violence},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Handbok för livet Om hedersrelaterat våld i Sverige i vår tid},
 year     = {2013},
}