Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vad är mobbning? En sociologisk studie om elevers betydelsetillskrivningar

Svensson, Markus LU (2013) SOCM04 20131
Sociology
Abstract (Swedish)
I denna studie analyseras begreppet mobbning mot bakgrund av elevers beskrivningar. Målet med studien är att lyfta fram elevers tankar och idéer om mobbning i skolan. Samtal har förts i enskilda intervjuer och fokusgrupper med elever i årskurs nio i en grundskola i Skåne.

I analysen tas utgångspunkt i konstruktivistisk och interaktionistisk teori i dialog med elevernas tal. Deltagarnas ord och uttryck har tolkats som en diskurs, nämligen ett sätt att prata om mobbning, likaledes som de har använts för att illustrera den sociala interaktionen i skolan, där mobbad och mobbare såväl som deras sociala omgivning är en betydelsefull del.

Av analysen framgår att mobbning är ett komplext begrepp. Mobbning är till skillnad från upplevt... (More)
I denna studie analyseras begreppet mobbning mot bakgrund av elevers beskrivningar. Målet med studien är att lyfta fram elevers tankar och idéer om mobbning i skolan. Samtal har förts i enskilda intervjuer och fokusgrupper med elever i årskurs nio i en grundskola i Skåne.

I analysen tas utgångspunkt i konstruktivistisk och interaktionistisk teori i dialog med elevernas tal. Deltagarnas ord och uttryck har tolkats som en diskurs, nämligen ett sätt att prata om mobbning, likaledes som de har använts för att illustrera den sociala interaktionen i skolan, där mobbad och mobbare såväl som deras sociala omgivning är en betydelsefull del.

Av analysen framgår att mobbning är ett komplext begrepp. Mobbning är till skillnad från upplevt utanförskap synligt i den utsträckningen att det kan observeras i den omedelbara relationen mellan mobbad och mobbare. Mobbning sägs även av deltagarna kunna vara en känsla hos den mobbade. Mobbning är identifierbart vid specifika kategorier av både psykisk och fysisk karaktär. Inringning av ord, uttryck, och handlingar är grundläggande i definitionsprocessen och kan således inte särskiljas från de personer som ingår i en specifik mobbningsituation.

Mobbad och mobbare bekräftar varandras roller genom ett ömsesidigt utbyte av symboler och kännetecken. Engagemang och förtroende pekas ut som viktiga aspekter i bemötandet och förebyggandet av mobbning i skolan. Lärarna spelar en fundamental roll för elevers socialisering och står på många sätt som ansvariga att lyssna på och lyfta fram enskilda elevers röster. Elevansvar poängteras också som betydelsefullt i socialiseringen, då elever genom vänligt och omtänksamt bemötande av varandra och nykomna kan hjälpa lärare att uppmärksamma problem i skolan. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Markus LU
supervisor
organization
course
SOCM04 20131
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
engagemang, diskurs, interaktion, konstruktion, mobbning, utanförskap, förtroende
language
Swedish
id
4064591
date added to LUP
2013-10-01 14:46:40
date last changed
2013-10-01 14:46:40
@misc{4064591,
 abstract   = {I denna studie analyseras begreppet mobbning mot bakgrund av elevers beskrivningar. Målet med studien är att lyfta fram elevers tankar och idéer om mobbning i skolan. Samtal har förts i enskilda intervjuer och fokusgrupper med elever i årskurs nio i en grundskola i Skåne.

I analysen tas utgångspunkt i konstruktivistisk och interaktionistisk teori i dialog med elevernas tal. Deltagarnas ord och uttryck har tolkats som en diskurs, nämligen ett sätt att prata om mobbning, likaledes som de har använts för att illustrera den sociala interaktionen i skolan, där mobbad och mobbare såväl som deras sociala omgivning är en betydelsefull del.

Av analysen framgår att mobbning är ett komplext begrepp. Mobbning är till skillnad från upplevt utanförskap synligt i den utsträckningen att det kan observeras i den omedelbara relationen mellan mobbad och mobbare. Mobbning sägs även av deltagarna kunna vara en känsla hos den mobbade. Mobbning är identifierbart vid specifika kategorier av både psykisk och fysisk karaktär. Inringning av ord, uttryck, och handlingar är grundläggande i definitionsprocessen och kan således inte särskiljas från de personer som ingår i en specifik mobbningsituation.

Mobbad och mobbare bekräftar varandras roller genom ett ömsesidigt utbyte av symboler och kännetecken. Engagemang och förtroende pekas ut som viktiga aspekter i bemötandet och förebyggandet av mobbning i skolan. Lärarna spelar en fundamental roll för elevers socialisering och står på många sätt som ansvariga att lyssna på och lyfta fram enskilda elevers röster. Elevansvar poängteras också som betydelsefullt i socialiseringen, då elever genom vänligt och omtänksamt bemötande av varandra och nykomna kan hjälpa lärare att uppmärksamma problem i skolan.},
 author    = {Svensson, Markus},
 keyword   = {engagemang,diskurs,interaktion,konstruktion,mobbning,utanförskap,förtroende},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad är mobbning? En sociologisk studie om elevers betydelsetillskrivningar},
 year     = {2013},
}