Advanced

Start- och stoppkostnad för ett vattenkraftverk

Nilsson, Sven and Wahrgren, Marcus (2013) In ISRN LUTMDN/TMHP--13/5292--SE
Department of Energy Sciences
Abstract (Swedish)
Vattenkraft
har
i
viss
mån
utvecklats
från
att
uteslutande
fungera
som
baskraft
till
att
alltmer
användas
även
som
reglerkraft,
främst
till
följd
av
utbyggnaden
av
vindkraft.

denna
utveckling
antas
fortskrida
innebär
detta
att
vattenkraftens
drift
fortsatt
blir
mer
intermittent.
Majoriteten
av
de
aggregat
som
idag
används
är
designade
med
syftet
att
användas
som
kontinuerlig
baskraft,
vilket
lett
till
ett
intresse
av
att
utforska
hur
de
påverkas
av
moderna
driftförhållanden.
Med
anledning
av
detta
fick
vi
i
uppdrag
av
Statkraft
att
utforska
vilka
direkta
och
indirekta
kostnader
som
kunde
knytas
till
start-­‐
och
stoppsekvenser.
Arbetet
... (More)
Vattenkraft
har
i
viss
mån
utvecklats
från
att
uteslutande
fungera
som
baskraft
till
att
alltmer
användas
även
som
reglerkraft,
främst
till
följd
av
utbyggnaden
av
vindkraft.

denna
utveckling
antas
fortskrida
innebär
detta
att
vattenkraftens
drift
fortsatt
blir
mer
intermittent.
Majoriteten
av
de
aggregat
som
idag
används
är
designade
med
syftet
att
användas
som
kontinuerlig
baskraft,
vilket
lett
till
ett
intresse
av
att
utforska
hur
de
påverkas
av
moderna
driftförhållanden.
Med
anledning
av
detta
fick
vi
i
uppdrag
av
Statkraft
att
utforska
vilka
direkta
och
indirekta
kostnader
som
kunde
knytas
till
start-­‐
och
stoppsekvenser.
Arbetet
inleddes
med
att
dela
upp
kostnadsposter
i
kategorierna
slitage,
underhåll
och
vattenförluster.
Vidare
identifierades
aktiva
komponenter
för
att
kartlägga
slitage
kopplade
till
dessa
samt
undersöka
i
vilken
mån
ökat
underhåll
inträffade.
Dessutom
gjordes
även
fysiska
mätningar
av
vattenflöden
under
start
och
stopp
vid
Hammarforsens
vattenkraftverk
för
att

en
tydligare
bild
av
detta.
Resultaten
som
nåddes
visade
att
vattenförlusterna
i
sammanhanget
är
försumbara,
även
om
de
varierar
säsongsbetonat
i
proportion
med
vattenvärdet.
Den
stora
kostnadsposten
visade
sig
vara
generatorn

framförallt
dess
statorlindningar
utsätts
för
stort
slitage
i
samband
med
start,
detta
till
följd
av
främst
termiskt
slitage.
Underhållskostnader
visade
sig
vara
svåra
att
kartlägga

dokumentationen
av
dessa
inte
medgav
tillförlitlig
statistik.
Ansvariga
inom
området
tyckte
sig
dock
kunna
se
en
tydlig
ökning
av
dessa
varför
vidare
undersökningar
bör
prioriteras,
något
som
möjliggörs
genom
förbättrad
intern
dokumentation.
Nyckelord:
vattenkraft,
startkostnad, (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Sven and Wahrgren, Marcus
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
generatorslitage, startkostnad, vattenkraft, statorlindning, vattenförluster
publication/series
ISRN LUTMDN/TMHP--13/5292--SE
report number
5292
ISSN
0282-1990
language
Swedish
id
4092192
date added to LUP
2013-10-16 11:44:55
date last changed
2013-10-16 11:44:55
@misc{4092192,
 abstract   = {Vattenkraft
har
i
viss
mån
utvecklats
från
att
uteslutande
fungera
som
baskraft
till
att
alltmer
användas
även
som
reglerkraft,
främst
till
följd
av
utbyggnaden
av
vindkraft.
Då
denna
utveckling
antas
fortskrida
innebär
detta
att
vattenkraftens
drift
fortsatt
blir
mer
intermittent.
Majoriteten
av
de
aggregat
som
idag
används
är
designade
med
syftet
att
användas
som
kontinuerlig
baskraft,
vilket
lett
till
ett
intresse
av
att
utforska
hur
de
påverkas
av
moderna
driftförhållanden.
Med
anledning
av
detta
fick
vi
i
uppdrag
av
Statkraft
att
utforska
vilka
direkta
och
indirekta
kostnader
som
kunde
knytas
till
start-­‐
och
stoppsekvenser.
Arbetet
inleddes
med
att
dela
upp
kostnadsposter
i
kategorierna
slitage,
underhåll
och
vattenförluster.
Vidare
identifierades
aktiva
komponenter
för
att
kartlägga
slitage
kopplade
till
dessa
samt
undersöka
i
vilken
mån
ökat
underhåll
inträffade.
Dessutom
gjordes
även
fysiska
mätningar
av
vattenflöden
under
start
och
stopp
vid
Hammarforsens
vattenkraftverk
för
att
få
en
tydligare
bild
av
detta.
Resultaten
som
nåddes
visade
att
vattenförlusterna
i
sammanhanget
är
försumbara,
även
om
de
varierar
säsongsbetonat
i
proportion
med
vattenvärdet.
Den
stora
kostnadsposten
visade
sig
vara
generatorn
då
framförallt
dess
statorlindningar
utsätts
för
stort
slitage
i
samband
med
start,
detta
till
följd
av
främst
termiskt
slitage.
Underhållskostnader
visade
sig
vara
svåra
att
kartlägga
då
dokumentationen
av
dessa
inte
medgav
tillförlitlig
statistik.
Ansvariga
inom
området
tyckte
sig
dock
kunna
se
en
tydlig
ökning
av
dessa
varför
vidare
undersökningar
bör
prioriteras,
något
som
möjliggörs
genom
förbättrad
intern
dokumentation.
Nyckelord:
vattenkraft,
startkostnad,},
 author    = {Nilsson, Sven and Wahrgren, Marcus},
 issn     = {0282-1990},
 keyword   = {generatorslitage,startkostnad,vattenkraft,statorlindning,vattenförluster},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {ISRN LUTMDN/TMHP--13/5292--SE},
 title    = {Start- och stoppkostnad för ett vattenkraftverk},
 year     = {2013},
}