Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

My wing is better than your wing – on the importance of wing morphology for migration

Karlström, Erik (2013) BIOM32 20122
Degree Projects in Biology
Abstract
Abstract

Bird wings are adapted to the needs of the birds and bird wings therefore differ between species, but also between ages and sexes. In this thesis, an interspecific analysis investigating relations between measurements of wing shape for birds within the Sylviidae-family, revealed strong connections between morphologically unrelated measurements. Long distances (compared to the wing length) between the first primary and the wingtip, a wingtip formed by outer primaries, few wing slots and long wings in general were shown to be connected to long migration distances. Further studies showed that these measurements could be used to predict the migration distance of the birds. Moreover, an analysis of data for three... (More)
Abstract

Bird wings are adapted to the needs of the birds and bird wings therefore differ between species, but also between ages and sexes. In this thesis, an interspecific analysis investigating relations between measurements of wing shape for birds within the Sylviidae-family, revealed strong connections between morphologically unrelated measurements. Long distances (compared to the wing length) between the first primary and the wingtip, a wingtip formed by outer primaries, few wing slots and long wings in general were shown to be connected to long migration distances. Further studies showed that these measurements could be used to predict the migration distance of the birds. Moreover, an analysis of data for three Acrocephalus-species (sedge warbler, reed warbler and great reed warbler) collected at Lake Kvismaren indicated sex- and age- related differences in wing shape. The patterns from especially the sedge warblers contradicted the general assumption that adults ought to have wings more adapted to migration. The implications of these findings are discussed and connected to breeding and life-history. (Less)
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning

Ska du flyga långt med de där vingarna?

Vissa fåglar flyger långt, andra inte. Silvertärnorna flaxar med vingarna från Arktis till Antarktis medan pingvinerna använder vingarna för att simma och inte flyger alls. Eftersom att olika fåglar använder sina vingar på så olika sätt så har nämnda vingar anpassats efter vingbärarnas behov. Vissa studier har visat samband mellan formen på vingar hos flyttfåglar och fåglarnas flyttsträckor medan andra studier inte funnit några mönster. Hur vingformen skiljer sig mellan könen och åldrarna inom samma art och hur skillnaderna kan kopplas till flyttning är än mer oklart. Allmänt anses spetsiga vingar vara anpassade för långflyttning och adulter som oftast... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning

Ska du flyga långt med de där vingarna?

Vissa fåglar flyger långt, andra inte. Silvertärnorna flaxar med vingarna från Arktis till Antarktis medan pingvinerna använder vingarna för att simma och inte flyger alls. Eftersom att olika fåglar använder sina vingar på så olika sätt så har nämnda vingar anpassats efter vingbärarnas behov. Vissa studier har visat samband mellan formen på vingar hos flyttfåglar och fåglarnas flyttsträckor medan andra studier inte funnit några mönster. Hur vingformen skiljer sig mellan könen och åldrarna inom samma art och hur skillnaderna kan kopplas till flyttning är än mer oklart. Allmänt anses spetsiga vingar vara anpassade för långflyttning och adulter som oftast anländer till häckningsplatserna före ungfåglarna anses vara mer anpassade till flyttning.

I mitt mastersarbete undersökte jag skillnader i vingform och flyttsträcka mellan arter (och raser) av sångare (äldre taxonomi, Sylviidae). Dessutom studerade jag skillnader i vingform mellan kön och åldrar inom tre närbesläktade arter, sävsångare (Acrocephalus schoenobaenus), rörsångare (A. scirpaceus) och trastsångare (A. arundinaceus) och kopplade skillnaderna till flyttbeteende och ekologi.
Långa spetsiga vingar för långflyttande sångare
Jämförelsen mellan arter visade att vingform och flyttsträcka var starkt kopplade till varandra. Fåglar med långa och spetsiga vingar flyttade längre än de med korta och trubbiga. Olika ”vingspetsighets-mått” förklarade 30-80% av variationen i flytt-sträcka. Vidare var de olika måtten på vingspetsighet starkt kopplade till varandra.

Mer komplicerat inom arterna.
Skillnaderna inom arter mellan honor och hannar samt juveniler och adulter var mer komplicerade. Adulta sävsångares vingspets låg längre ut på vingen (vilket undelättar flyttning) än juvenilernas. Å andra sidan var adulta sävsångares vingar ”rundare” innanför vingspetsen vilket anses försvåra flyttningen. Dessa skillnader återfanns varken hos rör- eller trastsångare. För alla tre arterna hade dock hannar längre vingar än honor.

Vad var detta bra för?
Samband mellan vingform och flyttsträcka kan användas för att bedöma vilken flyttsträcka en art är anpassad för och förutse dess förmåga att ändra sin flyttsträcka i en framtid med ändrad miljö. Att kunna beräkna okända flyttsträckor utifrån vingform kan också vara av värde. Likaså är möjligheten att koppla köns- och åldersrelaterade skillnader i vingform och ekologi till varandra av betydelse.

Handledare: Dennis Hasselquist och Bengt Hansson
Examensarbete för masterexamen 30 hp i zooekologi 2012-2013
Biologiska institutionen, Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlström, Erik
supervisor
organization
course
BIOM32 20122
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
English
id
4113576
date added to LUP
2013-10-21 10:55:01
date last changed
2013-10-21 10:55:01
@misc{4113576,
 abstract   = {Abstract

Bird wings are adapted to the needs of the birds and bird wings therefore differ between species, but also between ages and sexes. In this thesis, an interspecific analysis investigating relations between measurements of wing shape for birds within the Sylviidae-family, revealed strong connections between morphologically unrelated measurements. Long distances (compared to the wing length) between the first primary and the wingtip, a wingtip formed by outer primaries, few wing slots and long wings in general were shown to be connected to long migration distances. Further studies showed that these measurements could be used to predict the migration distance of the birds. Moreover, an analysis of data for three Acrocephalus-species (sedge warbler, reed warbler and great reed warbler) collected at Lake Kvismaren indicated sex- and age- related differences in wing shape. The patterns from especially the sedge warblers contradicted the general assumption that adults ought to have wings more adapted to migration. The implications of these findings are discussed and connected to breeding and life-history.},
 author    = {Karlström, Erik},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {My wing is better than your wing – on the importance of wing morphology for migration},
 year     = {2013},
}