Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Är jag osynlig? En litteraturstudie om barns påverkan av att ha föräldrar med psykisk sjukdom

Stenberg, Jenny LU (2013) SOCK01 20131
Sociology
Abstract (Swedish)
Problem/Bakgrund:
Barn till psykiskt sjuka föräldrar är en grupp, som för några år sedan det sällan talades om. Föräldrar blev psykotiska, gjorde självmordsförsök, hämtades av polis, blev inskrivna och lika fort utskrivna. Barnen fanns där men märktes knappt, ingen frågade om deras egna upplevelser eller mående. Ingen berättade vad som hade hänt eller vad som skulle ske. Utvecklingen har gått framåt barnen har blivit synligare, likväl finns det många barn runt omkring oss som far illa men hur påverkas barnen psykiskt och fysiskt? Det är något jag har valt att titta närmare på.
Syfte:
Syftet med uppsatsen är att kartlägga vilka konsekvenser barnet kan få med att växa upp med psykiskt sjuka föräldrar samt vilken inverkan detta har på... (More)
Problem/Bakgrund:
Barn till psykiskt sjuka föräldrar är en grupp, som för några år sedan det sällan talades om. Föräldrar blev psykotiska, gjorde självmordsförsök, hämtades av polis, blev inskrivna och lika fort utskrivna. Barnen fanns där men märktes knappt, ingen frågade om deras egna upplevelser eller mående. Ingen berättade vad som hade hänt eller vad som skulle ske. Utvecklingen har gått framåt barnen har blivit synligare, likväl finns det många barn runt omkring oss som far illa men hur påverkas barnen psykiskt och fysiskt? Det är något jag har valt att titta närmare på.
Syfte:
Syftet med uppsatsen är att kartlägga vilka konsekvenser barnet kan få med att växa upp med psykiskt sjuka föräldrar samt vilken inverkan detta har på barnets självkänsla och självbild.
Utgångspunkter och uppläggning:
Studien baseras genom hermeneutiken där tolkning utgör den centrala grunden. Uppsatsen är en litteraturstudie och relevant material har valts ut som berikar syftet och frågeställningen. Materialet har analyserats och tolkats utifrån valda teorier och ger en grundlig förståelse i hur barn påverkas i relation till föräldrarnas problematik.
Slutsatser/Resultat:
Barn som växer upp med psykiskt sjuka föräldrar påverkas destruktivt. Barnen tar på sig rollen att upprätthålla ansvaret i familjen, på grund utav rädslan att bli utstött ifrån familjen. Barnet skäms och känner skam och skuld, barnen upplever sig själva som värdelösa vilket tenderar i låg självkänsla och självbild. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stenberg, Jenny LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
skuld och skam, psykiskt sjuka föräldrar, uppväxt, självbild, självkänsla
language
Swedish
id
4144385
date added to LUP
2013-11-05 15:36:17
date last changed
2013-11-05 15:36:17
@misc{4144385,
 abstract   = {Problem/Bakgrund: 
Barn till psykiskt sjuka föräldrar är en grupp, som för några år sedan det sällan talades om. Föräldrar blev psykotiska, gjorde självmordsförsök, hämtades av polis, blev inskrivna och lika fort utskrivna. Barnen fanns där men märktes knappt, ingen frågade om deras egna upplevelser eller mående. Ingen berättade vad som hade hänt eller vad som skulle ske. Utvecklingen har gått framåt barnen har blivit synligare, likväl finns det många barn runt omkring oss som far illa men hur påverkas barnen psykiskt och fysiskt? Det är något jag har valt att titta närmare på. 
Syfte: 
Syftet med uppsatsen är att kartlägga vilka konsekvenser barnet kan få med att växa upp med psykiskt sjuka föräldrar samt vilken inverkan detta har på barnets självkänsla och självbild. 
 Utgångspunkter och uppläggning: 
Studien baseras genom hermeneutiken där tolkning utgör den centrala grunden. Uppsatsen är en litteraturstudie och relevant material har valts ut som berikar syftet och frågeställningen. Materialet har analyserats och tolkats utifrån valda teorier och ger en grundlig förståelse i hur barn påverkas i relation till föräldrarnas problematik. 
Slutsatser/Resultat: 
Barn som växer upp med psykiskt sjuka föräldrar påverkas destruktivt. Barnen tar på sig rollen att upprätthålla ansvaret i familjen, på grund utav rädslan att bli utstött ifrån familjen. Barnet skäms och känner skam och skuld, barnen upplever sig själva som värdelösa vilket tenderar i låg självkänsla och självbild.},
 author    = {Stenberg, Jenny},
 keyword   = {skuld och skam,psykiskt sjuka föräldrar,uppväxt,självbild,självkänsla},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Är jag osynlig? En litteraturstudie om barns påverkan av att ha föräldrar med psykisk sjukdom},
 year     = {2013},
}