Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Församlingsväxt i Sverige - En studie av två påståenden om vad som får en församling att växa

Runefors, Elisabet LU (2013) KREX85 20132
Centre for Theology and Religious Studies
Abstract (Swedish)
Bakgrunden till denna uppsats är Svenska kyrkans missionsansvar på biblisk såväl som på kyrkorättslig grund. Fokus ligger här på den närmission där församlingar hittar vägar att nå människor i sin närkontext idag. De församlingar som har studerats representerar olika traditioner i Svenska kyrkan: Furulundskyrkan i Partille och St:a Clara i Stockholm representerar lågkyrkligheten i Svenska kyrkan och den sistnämnda representerar även en starkt diakonal profil. Döderhults församling i Oskarshamn representerar svensk högkyrklighet och Allhelgonakyrkan i Stockholm representerar en liberalteologisk riktning. Just de här församlingarna har valts ut dels för att de är växande församlingar i Svenska kyrkan och dels på grund av sina olikheter.... (More)
Bakgrunden till denna uppsats är Svenska kyrkans missionsansvar på biblisk såväl som på kyrkorättslig grund. Fokus ligger här på den närmission där församlingar hittar vägar att nå människor i sin närkontext idag. De församlingar som har studerats representerar olika traditioner i Svenska kyrkan: Furulundskyrkan i Partille och St:a Clara i Stockholm representerar lågkyrkligheten i Svenska kyrkan och den sistnämnda representerar även en starkt diakonal profil. Döderhults församling i Oskarshamn representerar svensk högkyrklighet och Allhelgonakyrkan i Stockholm representerar en liberalteologisk riktning. Just de här församlingarna har valts ut dels för att de är växande församlingar i Svenska kyrkan och dels på grund av sina olikheter. Detta är tänkt att på ett nyanserat och tydligt sätt belysa ämnet församlingsväxt i Sverige idag. Studien tar avstamp i den litteratur om församlingsväxt som finns på svensk mark för att sedan granska två påståenden i denna litteratur om vad som får en församling att växa. Stämmer det i var och en av de fyra församlingarna att: 1) det måste vara ”låga trösklar” in i kyrkan för att en församling ska kunna växa? 2) en församling måste ha ett tydligt Jesuscentrerat budskap för att kunna växa? Genom att studera intervjuer med nyckelpersoner från var och en av församlingarna samt böcker skrivna av nyckelpersoner från församlingarna har denna studie sökt styrka eller falsifiera dessa två påståenden om vad som krävs för församlingsväxt. Hypotesen om vikten av låga trösklar har delvis kunnat styrkas. En ny mer specificerad hypotes har i detta sammanhang kunnat formuleras: för att en församling ska kunna växa måste det vara låga trösklar in i kyrkan antingen för en stor specifik grupp eller generellt sett för alla människor i församlingens upptagningsområde. Studien pekar vidare även på vikten av frivilligarbete för att en församling ska växa. Hypotesen om nödvändigheten av ett tydligt Jesuscentrerat budskap för församlingsväxt har i den här studien däremot inte kunnat styrkas. Detta påstående har stämt in på Furulundskyrkan och St:a Clara kyrka men inte på de andra två församlingarna. Däremot har de andra två församlingarna möjligtvis kunnat ses vara bärare av varsitt annat tydligt budskap, vilket gjort att en alternativ hypotes har kunnat formuleras: för att en församling ska växa måste den ha ett tydligt budskap. Det har dock inte kunnat styrkas att detta tydliga budskap måste vara just Jesuscentrerat. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Runefors, Elisabet LU
supervisor
organization
course
KREX85 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
mission, församlingsväxt, frivilligarbete, låga trösklar, Jesuscentrering, St:a Clara kyrka, Döderhults församling, Furulundskyrkan, Allhelgonakyrkan, Carl-Erik Sahlberg, Fredrik Modéus, Anders-Petter Sjödin, Olle Carlsson, Leif Norrgård
language
Swedish
id
4144615
date added to LUP
2013-11-06 11:59:31
date last changed
2015-12-14 13:36:07
@misc{4144615,
 abstract   = {Bakgrunden till denna uppsats är Svenska kyrkans missionsansvar på biblisk såväl som på kyrkorättslig grund. Fokus ligger här på den närmission där församlingar hittar vägar att nå människor i sin närkontext idag. De församlingar som har studerats representerar olika traditioner i Svenska kyrkan: Furulundskyrkan i Partille och St:a Clara i Stockholm representerar lågkyrkligheten i Svenska kyrkan och den sistnämnda representerar även en starkt diakonal profil. Döderhults församling i Oskarshamn representerar svensk högkyrklighet och Allhelgonakyrkan i Stockholm representerar en liberalteologisk riktning. Just de här församlingarna har valts ut dels för att de är växande församlingar i Svenska kyrkan och dels på grund av sina olikheter. Detta är tänkt att på ett nyanserat och tydligt sätt belysa ämnet församlingsväxt i Sverige idag. Studien tar avstamp i den litteratur om församlingsväxt som finns på svensk mark för att sedan granska två påståenden i denna litteratur om vad som får en församling att växa. Stämmer det i var och en av de fyra församlingarna att: 1) det måste vara ”låga trösklar” in i kyrkan för att en församling ska kunna växa? 2) en församling måste ha ett tydligt Jesuscentrerat budskap för att kunna växa? Genom att studera intervjuer med nyckelpersoner från var och en av församlingarna samt böcker skrivna av nyckelpersoner från församlingarna har denna studie sökt styrka eller falsifiera dessa två påståenden om vad som krävs för församlingsväxt. Hypotesen om vikten av låga trösklar har delvis kunnat styrkas. En ny mer specificerad hypotes har i detta sammanhang kunnat formuleras: för att en församling ska kunna växa måste det vara låga trösklar in i kyrkan antingen för en stor specifik grupp eller generellt sett för alla människor i församlingens upptagningsområde. Studien pekar vidare även på vikten av frivilligarbete för att en församling ska växa. Hypotesen om nödvändigheten av ett tydligt Jesuscentrerat budskap för församlingsväxt har i den här studien däremot inte kunnat styrkas. Detta påstående har stämt in på Furulundskyrkan och St:a Clara kyrka men inte på de andra två församlingarna. Däremot har de andra två församlingarna möjligtvis kunnat ses vara bärare av varsitt annat tydligt budskap, vilket gjort att en alternativ hypotes har kunnat formuleras: för att en församling ska växa måste den ha ett tydligt budskap. Det har dock inte kunnat styrkas att detta tydliga budskap måste vara just Jesuscentrerat.},
 author    = {Runefors, Elisabet},
 keyword   = {mission,församlingsväxt,frivilligarbete,låga trösklar,Jesuscentrering,St:a Clara kyrka,Döderhults församling,Furulundskyrkan,Allhelgonakyrkan,Carl-Erik Sahlberg,Fredrik Modéus,Anders-Petter Sjödin,Olle Carlsson,Leif Norrgård},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Församlingsväxt i Sverige - En studie av två påståenden om vad som får en församling att växa},
 year     = {2013},
}