Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Präster och gester. Korstecknandets utveckling inom Svenska kyrkan.

Sundelin, Elin LU (2013) TEOK51 20132
Centre for Theology and Religious Studies
Abstract (Swedish)
I denna uppsats undersöker jag hur korstecken har framställts i Svenska kyrkans liturgiska historia från 1529 till idag. En historisk översikt som främst bygger på handböcker från perioden och liturgihistorisk litteratur ligger till grund för förståelsen av den litteratur som idag är i bruk vid pastoralinstituten i Lund och Uppsala. Syftet med denna uppsats är också att försöka utröna trender i utlärningen av korstecken samt vilken ställning och innebörd korstecken har idag. Då det främst handlar om prästens korstecknande och inte församlingens är det handböcker som fungerar som norm även om den praktiska tillämpningen självklart inte går att basera endast på detta.
Den litteratur som finns att tillgå för prästkandidater vid... (More)
I denna uppsats undersöker jag hur korstecken har framställts i Svenska kyrkans liturgiska historia från 1529 till idag. En historisk översikt som främst bygger på handböcker från perioden och liturgihistorisk litteratur ligger till grund för förståelsen av den litteratur som idag är i bruk vid pastoralinstituten i Lund och Uppsala. Syftet med denna uppsats är också att försöka utröna trender i utlärningen av korstecken samt vilken ställning och innebörd korstecken har idag. Då det främst handlar om prästens korstecknande och inte församlingens är det handböcker som fungerar som norm även om den praktiska tillämpningen självklart inte går att basera endast på detta.
Den litteratur som finns att tillgå för prästkandidater vid pastoralinstituten står också i en liturgisk tradition, något som jag analyserar med hjälp av den historiska bakgrunden. Utöver detta vill denna uppsats väcka den egna reflektionen kring liturgins framställning och hur förankrad liturgen är i den historiska utvecklingen samt den liturgiska traditionen.
Denna uppsats visar att korstecken har haft en omdiskuterad ställning vid olika tider genom historien men att bruket idag är oproblematiskt och till stor del helt upp till den enskilde liturgen att utforma. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sundelin, Elin LU
supervisor
organization
course
TEOK51 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
korstecken, liturgi, Svenska kyrkan, kyrklig förnyelse, pastoralinstitut
language
Swedish
id
4144964
date added to LUP
2013-11-06 12:03:21
date last changed
2013-11-06 12:03:21
@misc{4144964,
 abstract   = {I denna uppsats undersöker jag hur korstecken har framställts i Svenska kyrkans liturgiska historia från 1529 till idag. En historisk översikt som främst bygger på handböcker från perioden och liturgihistorisk litteratur ligger till grund för förståelsen av den litteratur som idag är i bruk vid pastoralinstituten i Lund och Uppsala. Syftet med denna uppsats är också att försöka utröna trender i utlärningen av korstecken samt vilken ställning och innebörd korstecken har idag. Då det främst handlar om prästens korstecknande och inte församlingens är det handböcker som fungerar som norm även om den praktiska tillämpningen självklart inte går att basera endast på detta. 
Den litteratur som finns att tillgå för prästkandidater vid pastoralinstituten står också i en liturgisk tradition, något som jag analyserar med hjälp av den historiska bakgrunden. Utöver detta vill denna uppsats väcka den egna reflektionen kring liturgins framställning och hur förankrad liturgen är i den historiska utvecklingen samt den liturgiska traditionen.
Denna uppsats visar att korstecken har haft en omdiskuterad ställning vid olika tider genom historien men att bruket idag är oproblematiskt och till stor del helt upp till den enskilde liturgen att utforma.},
 author    = {Sundelin, Elin},
 keyword   = {korstecken,liturgi,Svenska kyrkan,kyrklig förnyelse,pastoralinstitut},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Präster och gester. Korstecknandets utveckling inom Svenska kyrkan.},
 year     = {2013},
}