Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Undersköterskans upplevelser av sjuksköterskans ledarskap i hemtjänst

Johansson, Sofie LU and Lukacs, Pamela LU (2013) DSKM50 20132
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Sjuksköterskans ledarskap är väsentligt för att främja evidensbaserad omvårdnad när det gäller kvalitén i omvårdnaden kring patienten. Sjuksköterskans ledarskap syftar till att ta vara på undersköterskornas kompetens och tillsammans arbeta mot ett gemensamt mål. Detta genom att informera, handleda och undervisa undersköterskorna när de saknar omvårdnadskompetens. Syfte: Var att undersöka hur undersköterskor som arbetar inom hemtjänsten upplever sjuksköterskans ledarskap. Metod: En kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade frågor genomfördes på 10 undersköterskor i tre hemtjänstgrupper i södra Sverige. Resultatet analyserades enligt en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Det framkom att undersköterskorna upplevde att... (More)
Bakgrund: Sjuksköterskans ledarskap är väsentligt för att främja evidensbaserad omvårdnad när det gäller kvalitén i omvårdnaden kring patienten. Sjuksköterskans ledarskap syftar till att ta vara på undersköterskornas kompetens och tillsammans arbeta mot ett gemensamt mål. Detta genom att informera, handleda och undervisa undersköterskorna när de saknar omvårdnadskompetens. Syfte: Var att undersöka hur undersköterskor som arbetar inom hemtjänsten upplever sjuksköterskans ledarskap. Metod: En kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade frågor genomfördes på 10 undersköterskor i tre hemtjänstgrupper i södra Sverige. Resultatet analyserades enligt en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Det framkom att undersköterskorna upplevde att sjuksköterskans ledarskap fungerade bra när sjuksköterskan var närvarande men det fanns specifika situationer då ledarskapet var bristfälligt som när sjuksköterskans engagemang och förtroende sviktade samt när samarbetet mellan hemtjänsten och hemsjukvården inte fungerar. Det framkom också att undersköterskan och sjuksköterskan saknade vetskap om varandras arbetsuppgifter.
Konklusion: Genom ett ökat samarbete mellan yrkeskategorierna kan bristerna som framkom i resultatet minimeras och därmed skapa en säkrare vård. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Sofie LU and Lukacs, Pamela LU
supervisor
organization
course
DSKM50 20132
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
samarbete, ledarskap, Innehållsanalys, kommunikation, undersköterska, sjuksköterska
language
Swedish
id
4145490
date added to LUP
2013-11-12 13:46:28
date last changed
2015-12-14 13:21:31
@misc{4145490,
 abstract   = {Bakgrund: Sjuksköterskans ledarskap är väsentligt för att främja evidensbaserad omvårdnad när det gäller kvalitén i omvårdnaden kring patienten. Sjuksköterskans ledarskap syftar till att ta vara på undersköterskornas kompetens och tillsammans arbeta mot ett gemensamt mål. Detta genom att informera, handleda och undervisa undersköterskorna när de saknar omvårdnadskompetens. Syfte: Var att undersöka hur undersköterskor som arbetar inom hemtjänsten upplever sjuksköterskans ledarskap. Metod: En kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade frågor genomfördes på 10 undersköterskor i tre hemtjänstgrupper i södra Sverige. Resultatet analyserades enligt en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Det framkom att undersköterskorna upplevde att sjuksköterskans ledarskap fungerade bra när sjuksköterskan var närvarande men det fanns specifika situationer då ledarskapet var bristfälligt som när sjuksköterskans engagemang och förtroende sviktade samt när samarbetet mellan hemtjänsten och hemsjukvården inte fungerar. Det framkom också att undersköterskan och sjuksköterskan saknade vetskap om varandras arbetsuppgifter.
Konklusion: Genom ett ökat samarbete mellan yrkeskategorierna kan bristerna som framkom i resultatet minimeras och därmed skapa en säkrare vård.},
 author    = {Johansson, Sofie and Lukacs, Pamela},
 keyword   = {samarbete,ledarskap,Innehållsanalys,kommunikation,undersköterska,sjuksköterska},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Undersköterskans upplevelser av sjuksköterskans ledarskap i hemtjänst},
 year     = {2013},
}