Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Distriktssköterskans upplevelse av att använda motiverande samtal i sitt dagliga arbete

Eriksson, Caroline LU and Glansk, Annika LU (2013) DSKM50 20132
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Ohälsosamma levnadsvanor leder till hälsoproblem. En stor del av distriktssköterskans arbete handlar om hälsofrämjande arbete. Motiverande samtal (MI) är en samtalsmetodik där distriktssköterskan i samarbete med patienten kan locka fram patientens inre motivation till förändring. Syftet var att beskriva distriktssköterskans upplevelse av att använda MI i det dagliga arbetet på vårdcentral. Intervjuer gjordes med tolv distriktssköterskor i Skåne. Resultatet analyserades med innehållsanalys. Resultatet visade att distriktssköterskorna upplevde MI som ett bra reskap samtidigt som det framkom svårigheter att använda sig av metodens verktyg. MI upplevdes som användbart för olika patientgrupper. Dock efterfrågades mer träning och fortbildning i... (More)
Ohälsosamma levnadsvanor leder till hälsoproblem. En stor del av distriktssköterskans arbete handlar om hälsofrämjande arbete. Motiverande samtal (MI) är en samtalsmetodik där distriktssköterskan i samarbete med patienten kan locka fram patientens inre motivation till förändring. Syftet var att beskriva distriktssköterskans upplevelse av att använda MI i det dagliga arbetet på vårdcentral. Intervjuer gjordes med tolv distriktssköterskor i Skåne. Resultatet analyserades med innehållsanalys. Resultatet visade att distriktssköterskorna upplevde MI som ett bra reskap samtidigt som det framkom svårigheter att använda sig av metodens verktyg. MI upplevdes som användbart för olika patientgrupper. Dock efterfrågades mer träning och fortbildning i MI. Slutsats är att MI ger goda förutsättningar att lyckas motivera patienter. Dock efterfrågas ett bättre samarbete mellan yrkeskategorier för ett gemensamt förhållningssätt gentemot patienten i förändringsprocessen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Caroline LU and Glansk, Annika LU
supervisor
organization
course
DSKM50 20132
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Distriktssköterskan, Upplevelse, Motiverande samtal, Vårdcentral
language
Swedish
id
4145711
date added to LUP
2013-11-12 13:47:50
date last changed
2015-12-14 13:21:31
@misc{4145711,
 abstract   = {Ohälsosamma levnadsvanor leder till hälsoproblem. En stor del av distriktssköterskans arbete handlar om hälsofrämjande arbete. Motiverande samtal (MI) är en samtalsmetodik där distriktssköterskan i samarbete med patienten kan locka fram patientens inre motivation till förändring. Syftet var att beskriva distriktssköterskans upplevelse av att använda MI i det dagliga arbetet på vårdcentral. Intervjuer gjordes med tolv distriktssköterskor i Skåne. Resultatet analyserades med innehållsanalys. Resultatet visade att distriktssköterskorna upplevde MI som ett bra reskap samtidigt som det framkom svårigheter att använda sig av metodens verktyg. MI upplevdes som användbart för olika patientgrupper. Dock efterfrågades mer träning och fortbildning i MI. Slutsats är att MI ger goda förutsättningar att lyckas motivera patienter. Dock efterfrågas ett bättre samarbete mellan yrkeskategorier för ett gemensamt förhållningssätt gentemot patienten i förändringsprocessen.},
 author    = {Eriksson, Caroline and Glansk, Annika},
 keyword   = {Distriktssköterskan,Upplevelse,Motiverande samtal,Vårdcentral},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Distriktssköterskans upplevelse av att använda motiverande samtal i sitt dagliga arbete},
 year     = {2013},
}