Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hypertoni och motiverande samtal-Distriktssköterskans upplevelser

Osbeck, Anna LU and Bengtsson, Agneta LU (2013) DSKM50 20132
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
I Sverige har mer än 1,8 miljoner människor hypertoni. Högt blodtryck klassas därmed som en folksjukdom och innebär en riskfaktor för att utveckla allvarliga sjukdomstillstånd. En del av distriktssköterskans arbete innebär preventivt folkhälsoarbete. Syftet med studien var att belysa distriktssköterskans upplevelser av motiverande samtal med patienter med hypertoni. Intervjuer utfördes med 13 distriktssköterskor på vårdcentral och resultatet analyserades med hjälp av innehållsanalys. Resultatet visade att Motiverande samtal (MI) upplevdes positivt både av distriktssköterskor och patienter, då patienten blev delaktig i förändringsarbetet. Genom det öppna samtalet och patientens delaktighet möjliggjordes kvarstående förändringar av... (More)
I Sverige har mer än 1,8 miljoner människor hypertoni. Högt blodtryck klassas därmed som en folksjukdom och innebär en riskfaktor för att utveckla allvarliga sjukdomstillstånd. En del av distriktssköterskans arbete innebär preventivt folkhälsoarbete. Syftet med studien var att belysa distriktssköterskans upplevelser av motiverande samtal med patienter med hypertoni. Intervjuer utfördes med 13 distriktssköterskor på vårdcentral och resultatet analyserades med hjälp av innehållsanalys. Resultatet visade att Motiverande samtal (MI) upplevdes positivt både av distriktssköterskor och patienter, då patienten blev delaktig i förändringsarbetet. Genom det öppna samtalet och patientens delaktighet möjliggjordes kvarstående förändringar av levnadsvanor. Distriktssköterskorna poängterade att patientens förändringsprocess tar tid, detsamma gäller för implementering av MI som ett nytt arbetssätt i primärvården. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Osbeck, Anna LU and Bengtsson, Agneta LU
supervisor
organization
course
DSKM50 20132
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Distriktssköterska, upplevelser, motiverande samtal, hypertoni, levnadsvaneförändringar
language
Swedish
id
4145789
date added to LUP
2013-11-08 15:56:19
date last changed
2015-12-14 13:21:32
@misc{4145789,
 abstract   = {I Sverige har mer än 1,8 miljoner människor hypertoni. Högt blodtryck klassas därmed som en folksjukdom och innebär en riskfaktor för att utveckla allvarliga sjukdomstillstånd. En del av distriktssköterskans arbete innebär preventivt folkhälsoarbete. Syftet med studien var att belysa distriktssköterskans upplevelser av motiverande samtal med patienter med hypertoni. Intervjuer utfördes med 13 distriktssköterskor på vårdcentral och resultatet analyserades med hjälp av innehållsanalys. Resultatet visade att Motiverande samtal (MI) upplevdes positivt både av distriktssköterskor och patienter, då patienten blev delaktig i förändringsarbetet. Genom det öppna samtalet och patientens delaktighet möjliggjordes kvarstående förändringar av levnadsvanor. Distriktssköterskorna poängterade att patientens förändringsprocess tar tid, detsamma gäller för implementering av MI som ett nytt arbetssätt i primärvården.},
 author    = {Osbeck, Anna and Bengtsson, Agneta},
 keyword   = {Distriktssköterska,upplevelser,motiverande samtal,hypertoni,levnadsvaneförändringar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hypertoni och motiverande samtal-Distriktssköterskans upplevelser},
 year     = {2013},
}