Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Distriktssköterskans erfarenheter av att använda Fysisk aktivitet på Recept. Med specifikt fokus på överviktiga/ obesa patienter

Khalil, Jenna LU and Åkerberg, Josefina LU (2013) DSKM50 20132
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Fysisk inaktivitet är förknippat med sjukdomar och orsakar stora kostnader för samhället. Fysisk aktivitet på recept är en metod där patienten får ett individuellt anpassat recept på fysisk aktivitet(FaR). Eftersom distriktssköterskan kan använda FaR i det hälsofrämjande arbetet mot övervikt och fetma är det värdefullt att undersöka hens erfarenheter av den. Syftet var att beskriva distriktssköterskans erfarenheter av fysisk aktivitet på recept med specifikt fokus på överviktiga/obesa patienter. Kvalitativ innehållsanalys användes som metod. Tio distriktssköterskor deltog i semistrukturerade intervjuer. Resultatet visade hur distriktssköterskans arbete med att förskriva FaR har påverkats efter fysiotekens nedläggning. Brister i mottagandet... (More)
Fysisk inaktivitet är förknippat med sjukdomar och orsakar stora kostnader för samhället. Fysisk aktivitet på recept är en metod där patienten får ett individuellt anpassat recept på fysisk aktivitet(FaR). Eftersom distriktssköterskan kan använda FaR i det hälsofrämjande arbetet mot övervikt och fetma är det värdefullt att undersöka hens erfarenheter av den. Syftet var att beskriva distriktssköterskans erfarenheter av fysisk aktivitet på recept med specifikt fokus på överviktiga/obesa patienter. Kvalitativ innehållsanalys användes som metod. Tio distriktssköterskor deltog i semistrukturerade intervjuer. Resultatet visade hur distriktssköterskans arbete med att förskriva FaR har påverkats efter fysiotekens nedläggning. Brister i mottagandet av patienter hos FaR-aktörer framkom. Tvärprofessionellt samarbete var en förutsättning för förskrivning av FaR och på en del vårdcentraler överläts förskrivningen till andra yrkesgrupper. Distriktssköterskan arbetade hälsofrämjande utifrån ett helhetsperspektiv för att öka patienternas fysiska aktivitet fastän det inte nödvändigtvis resulterade i ett FaR. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Khalil, Jenna LU and Åkerberg, Josefina LU
supervisor
organization
course
DSKM50 20132
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Hälsofrämjande arbete, Primärvård, Övervikt, Fysisk aktivitet på recept (FaR), Erfarenheter, Distriktssköterska, Adipositas
language
Swedish
id
4146156
date added to LUP
2013-11-12 13:42:14
date last changed
2015-12-14 13:21:31
@misc{4146156,
 abstract   = {Fysisk inaktivitet är förknippat med sjukdomar och orsakar stora kostnader för samhället. Fysisk aktivitet på recept är en metod där patienten får ett individuellt anpassat recept på fysisk aktivitet(FaR). Eftersom distriktssköterskan kan använda FaR i det hälsofrämjande arbetet mot övervikt och fetma är det värdefullt att undersöka hens erfarenheter av den. Syftet var att beskriva distriktssköterskans erfarenheter av fysisk aktivitet på recept med specifikt fokus på överviktiga/obesa patienter. Kvalitativ innehållsanalys användes som metod. Tio distriktssköterskor deltog i semistrukturerade intervjuer. Resultatet visade hur distriktssköterskans arbete med att förskriva FaR har påverkats efter fysiotekens nedläggning. Brister i mottagandet av patienter hos FaR-aktörer framkom. Tvärprofessionellt samarbete var en förutsättning för förskrivning av FaR och på en del vårdcentraler överläts förskrivningen till andra yrkesgrupper. Distriktssköterskan arbetade hälsofrämjande utifrån ett helhetsperspektiv för att öka patienternas fysiska aktivitet fastän det inte nödvändigtvis resulterade i ett FaR.},
 author    = {Khalil, Jenna and Åkerberg, Josefina},
 keyword   = {Hälsofrämjande arbete,Primärvård,Övervikt,Fysisk aktivitet på recept (FaR),Erfarenheter,Distriktssköterska,Adipositas},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Distriktssköterskans erfarenheter av att använda Fysisk aktivitet på Recept. Med specifikt fokus på överviktiga/ obesa patienter},
 year     = {2013},
}