Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Patienters erfarenheter av delaktighet och information vid mötet med en distriktssköterska på vårdcentral

Johansson, Ingela LU and Jönsson, Linda LU (2013) DSKM50 20132
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Tidigare studier visade att patienter uttryckte att de inte gjordes delaktiga i beslut kring sin omvårdnad. De menade även att information i samband med vård var otillräcklig samt att kvinnor ansåg sig vara delaktiga i större grad än män, liksom patienter på mindre vårdcentraler. Personcentrerat förhållningssätt sågs vara i linje med distriktssköterskornas riktlinjer att patienter ska göras delaktiga i beslut kring sin vård och informationsgivandet.
Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka patienters erfarenheter av delaktighet och information vid mötet med distriktssköterska på vårdcentral och göra jämförelser mellan män och kvinnor, större och mindre vårdcentraler.
Metod: 186 enkäter ingick i undersökningen. Både... (More)
Bakgrund: Tidigare studier visade att patienter uttryckte att de inte gjordes delaktiga i beslut kring sin omvårdnad. De menade även att information i samband med vård var otillräcklig samt att kvinnor ansåg sig vara delaktiga i större grad än män, liksom patienter på mindre vårdcentraler. Personcentrerat förhållningssätt sågs vara i linje med distriktssköterskornas riktlinjer att patienter ska göras delaktiga i beslut kring sin vård och informationsgivandet.
Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka patienters erfarenheter av delaktighet och information vid mötet med distriktssköterska på vårdcentral och göra jämförelser mellan män och kvinnor, större och mindre vårdcentraler.
Metod: 186 enkäter ingick i undersökningen. Både statistisk analys och manifest innehållsanalys användes.
Resultat: Resultatet visade att majoriteten av patienternas erfarenheter av delaktighet och information var goda. Inga signifikanta skillnader mellan de olika grupperna hittades.
Slutsats: Eftersom ingen generalisering kunde göras av aktuell studie ger den heller inga kliniska implikationer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Ingela LU and Jönsson, Linda LU
supervisor
organization
course
DSKM50 20132
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
distriktssköterska, patient, delaktighet, information, kvantitativ och kvalitatativ ansats.
language
Swedish
id
4146334
date added to LUP
2013-11-18 11:23:42
date last changed
2015-12-14 13:21:31
@misc{4146334,
 abstract   = {Bakgrund: Tidigare studier visade att patienter uttryckte att de inte gjordes delaktiga i beslut kring sin omvårdnad. De menade även att information i samband med vård var otillräcklig samt att kvinnor ansåg sig vara delaktiga i större grad än män, liksom patienter på mindre vårdcentraler. Personcentrerat förhållningssätt sågs vara i linje med distriktssköterskornas riktlinjer att patienter ska göras delaktiga i beslut kring sin vård och informationsgivandet.
Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka patienters erfarenheter av delaktighet och information vid mötet med distriktssköterska på vårdcentral och göra jämförelser mellan män och kvinnor, större och mindre vårdcentraler. 
Metod: 186 enkäter ingick i undersökningen. Både statistisk analys och manifest innehållsanalys användes. 
Resultat: Resultatet visade att majoriteten av patienternas erfarenheter av delaktighet och information var goda. Inga signifikanta skillnader mellan de olika grupperna hittades.
Slutsats: Eftersom ingen generalisering kunde göras av aktuell studie ger den heller inga kliniska implikationer.},
 author    = {Johansson, Ingela and Jönsson, Linda},
 keyword   = {distriktssköterska,patient,delaktighet,information,kvantitativ och kvalitatativ ansats.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Patienters erfarenheter av delaktighet och information vid mötet med en distriktssköterska på vårdcentral},
 year     = {2013},
}