Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Distriktssköterskors upplevelser av compliance till läkemedelsförskrivning

Olsson, Sofie LU and Lukic, Sandra LU (2013) DSKM50 20132
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Patientens compliance till läkemedelsförskrivning är viktig kunskap för distriktssköterskor. Non-compliance kan leda till försämring av ett sjukdomstillstånd, komplikationer eller sjukhusinläggningar.
Syfte: Att studera distriktssköterskors upplevelser av patienters compliance till läkemedelsförskrivning.
Metod: Data samlades in med kvalitativ metod genom intervjuer med distriktssköterskor. Databearbetning genomfördes med Burnards innehållsanalys.
Resultat: Otillräcklig kunskap om läkemedel och sjukdomar, grad av problem, språkförståelse, ålder, tillit till hälso- och sjukvårdspersonal och hur informationen ges är faktorer som påverkar compliance, vilket förbättras genom tydlig, klar, och både skriftlig och muntlig... (More)
Bakgrund: Patientens compliance till läkemedelsförskrivning är viktig kunskap för distriktssköterskor. Non-compliance kan leda till försämring av ett sjukdomstillstånd, komplikationer eller sjukhusinläggningar.
Syfte: Att studera distriktssköterskors upplevelser av patienters compliance till läkemedelsförskrivning.
Metod: Data samlades in med kvalitativ metod genom intervjuer med distriktssköterskor. Databearbetning genomfördes med Burnards innehållsanalys.
Resultat: Otillräcklig kunskap om läkemedel och sjukdomar, grad av problem, språkförståelse, ålder, tillit till hälso- och sjukvårdspersonal och hur informationen ges är faktorer som påverkar compliance, vilket förbättras genom tydlig, klar, och både skriftlig och muntlig information om läkemedel samt genom motiverande samtal.
Slutsats: Distriktssköterskor, men även andra professioner som arbetar med förskrivning av läkemedel och compliance, bör ta del av den kunskap som finns om compliance. Motiverande samtal har visat sig påverka compliance genom att aktivera patientens egen motivation till förändring och följsamhet till behandling. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Sofie LU and Lukic, Sandra LU
supervisor
organization
course
DSKM50 20132
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Compliance, distriktssköterska, förskrivningsrätt, motiverande samtal, patient, uppföljning
language
Swedish
id
4146567
date added to LUP
2013-11-14 13:09:22
date last changed
2015-12-14 13:21:32
@misc{4146567,
 abstract   = {Bakgrund: Patientens compliance till läkemedelsförskrivning är viktig kunskap för distriktssköterskor. Non-compliance kan leda till försämring av ett sjukdomstillstånd, komplikationer eller sjukhusinläggningar. 
Syfte: Att studera distriktssköterskors upplevelser av patienters compliance till läkemedelsförskrivning.
Metod: Data samlades in med kvalitativ metod genom intervjuer med distriktssköterskor. Databearbetning genomfördes med Burnards innehållsanalys. 
Resultat: Otillräcklig kunskap om läkemedel och sjukdomar, grad av problem, språkförståelse, ålder, tillit till hälso- och sjukvårdspersonal och hur informationen ges är faktorer som påverkar compliance, vilket förbättras genom tydlig, klar, och både skriftlig och muntlig information om läkemedel samt genom motiverande samtal.
Slutsats: Distriktssköterskor, men även andra professioner som arbetar med förskrivning av läkemedel och compliance, bör ta del av den kunskap som finns om compliance. Motiverande samtal har visat sig påverka compliance genom att aktivera patientens egen motivation till förändring och följsamhet till behandling.},
 author    = {Olsson, Sofie and Lukic, Sandra},
 keyword   = {Compliance,distriktssköterska,förskrivningsrätt,motiverande samtal,patient,uppföljning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Distriktssköterskors upplevelser av compliance till läkemedelsförskrivning},
 year     = {2013},
}