Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Förändring av levnadsvanor - Distriktssköterskors erfarenheter av att motivera patienter

Tholén, Lisa LU and Runesson, Emelie LU (2013) DSKM50 20132
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Distriktssköterskan har en nyckelroll i att motivera patienter till förändring av levnadsvanor. Tidigare studier har visat att det finns barriärer som kan försvåra arbetet. Syftet var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av att i mottagningsarbete motivera patienter till förändring av levnadsvanor. Studien genomfördes med kvalitativt inriktad innehållsanalys och data samlades in genom intervjuer med nio distriktssköterskor i Skåne. Ur resultatet framkom temat Vilja och intresse ger förutsättningar för det goda mötet med huvudkategorierna Att vara engagerad, Att ha resurser, Att känna trygghet och Att ha tålamod. För att arbetet skulle bli framgångsrikt var det viktigt med engagemang hos såväl distriktssköterskan, verksamheten som... (More)
Distriktssköterskan har en nyckelroll i att motivera patienter till förändring av levnadsvanor. Tidigare studier har visat att det finns barriärer som kan försvåra arbetet. Syftet var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av att i mottagningsarbete motivera patienter till förändring av levnadsvanor. Studien genomfördes med kvalitativt inriktad innehållsanalys och data samlades in genom intervjuer med nio distriktssköterskor i Skåne. Ur resultatet framkom temat Vilja och intresse ger förutsättningar för det goda mötet med huvudkategorierna Att vara engagerad, Att ha resurser, Att känna trygghet och Att ha tålamod. För att arbetet skulle bli framgångsrikt var det viktigt med engagemang hos såväl distriktssköterskan, verksamheten som patienten, samt att både distriktssköterskan och patienten hade tillgång till resurser och kände trygghet. Distriktssköterskorna efterfrågade utbildning och struktur och hade en önskan om att arbetet ska ges högre prioritet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tholén, Lisa LU and Runesson, Emelie LU
supervisor
organization
course
DSKM50 20132
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Distriktssköterska, Erfarenheter, Motivera, Levnadsvanor, Mottagningsarbete, Patienter
language
Swedish
id
4146574
date added to LUP
2013-11-14 13:11:50
date last changed
2015-12-14 13:21:32
@misc{4146574,
 abstract   = {Distriktssköterskan har en nyckelroll i att motivera patienter till förändring av levnadsvanor. Tidigare studier har visat att det finns barriärer som kan försvåra arbetet. Syftet var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av att i mottagningsarbete motivera patienter till förändring av levnadsvanor. Studien genomfördes med kvalitativt inriktad innehållsanalys och data samlades in genom intervjuer med nio distriktssköterskor i Skåne. Ur resultatet framkom temat Vilja och intresse ger förutsättningar för det goda mötet med huvudkategorierna Att vara engagerad, Att ha resurser, Att känna trygghet och Att ha tålamod. För att arbetet skulle bli framgångsrikt var det viktigt med engagemang hos såväl distriktssköterskan, verksamheten som patienten, samt att både distriktssköterskan och patienten hade tillgång till resurser och kände trygghet. Distriktssköterskorna efterfrågade utbildning och struktur och hade en önskan om att arbetet ska ges högre prioritet.},
 author    = {Tholén, Lisa and Runesson, Emelie},
 keyword   = {Distriktssköterska,Erfarenheter,Motivera,Levnadsvanor,Mottagningsarbete,Patienter},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förändring av levnadsvanor - Distriktssköterskors erfarenheter av att motivera patienter},
 year     = {2013},
}