Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sjuksköterskans arbetsbelastning och dess påverkan på patientsäkerheten

Doverbäck, Emma LU and Zettergren, Karin LU (2013) SJSK50 20132
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Patientsäkerheten påverkas negativt utav sjuksköterskors höga arbetsbelastning. Studiens syfte var att identifiera faktorer som påverkar sjuksköterskans arbetsbelastning samt belysa dess inverkan på patientsäkerheten. Studien har genomförts som en litteraturstudie där elva artiklars resultat har analyserats. Resultatet av studien visar att hög arbetsbelastning, hög patienttäthet samt övertidsarbete ökar risken för att sjuksköterskor orsakar fel på sin arbetsplats. De fel som oftast begås rör läkemedel och dess hantering, vilket ökar risken för vårdskador som påverkar patientsäkerheten. Studien kan i kliniska syften användas som ett underlag för det fortsatta arbetet mot förbättring av patientsäkerheten och sjuksköterskans arbetsmiljö.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Doverbäck, Emma LU and Zettergren, Karin LU
supervisor
organization
course
SJSK50 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetsbelastning, Patentsäkerhet, Omvårdnad, Sjuksköterska, Vårdkvalitet, Sjuksköterskans roll, Utbrändhet.
language
Swedish
id
4146930
date added to LUP
2013-11-12 16:37:23
date last changed
2015-12-14 13:21:32
@misc{4146930,
 abstract   = {Patientsäkerheten påverkas negativt utav sjuksköterskors höga arbetsbelastning. Studiens syfte var att identifiera faktorer som påverkar sjuksköterskans arbetsbelastning samt belysa dess inverkan på patientsäkerheten. Studien har genomförts som en litteraturstudie där elva artiklars resultat har analyserats. Resultatet av studien visar att hög arbetsbelastning, hög patienttäthet samt övertidsarbete ökar risken för att sjuksköterskor orsakar fel på sin arbetsplats. De fel som oftast begås rör läkemedel och dess hantering, vilket ökar risken för vårdskador som påverkar patientsäkerheten. Studien kan i kliniska syften användas som ett underlag för det fortsatta arbetet mot förbättring av patientsäkerheten och sjuksköterskans arbetsmiljö.},
 author    = {Doverbäck, Emma and Zettergren, Karin},
 keyword   = {Arbetsbelastning,Patentsäkerhet,Omvårdnad,Sjuksköterska,Vårdkvalitet,Sjuksköterskans roll,Utbrändhet.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskans arbetsbelastning och dess påverkan på patientsäkerheten},
 year     = {2013},
}