Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vårdnadshavares motiv för att vaccinera sitt barn – ur BVC-sjuksköterskans perspektiv

Ekenborn, Hanna LU and Forss, Sara LU (2013) DSKM50 20132
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
I Sverige väljer de flesta vårdnadshavarna att vaccinera sina barn enligt barnhälsovårdens vaccinationsprogram. Internationella studier visar att det till stor del beror på tillit till BHV-personalen. Syftet med studien var att beskriva vårdnadshavares motiv till att vaccinera sina barn sett ur BVC-sjuksköterskans perspektiv. Datainsamlingen var tre fokusgruppsintervjuer inkluderande nio BVC-sjuksköterskor. Analysen genomfördes med innehållsanalys. Resultatet visade att upplevelsen var att vårdnadshavare vill vaccinera sina barn av tradition och att de har tillit till det erbjudna vaccinationsprogrammet samt den professionella informationen som ges, men många söker även icke professionell information. Ett annat motiv var att... (More)
I Sverige väljer de flesta vårdnadshavarna att vaccinera sina barn enligt barnhälsovårdens vaccinationsprogram. Internationella studier visar att det till stor del beror på tillit till BHV-personalen. Syftet med studien var att beskriva vårdnadshavares motiv till att vaccinera sina barn sett ur BVC-sjuksköterskans perspektiv. Datainsamlingen var tre fokusgruppsintervjuer inkluderande nio BVC-sjuksköterskor. Analysen genomfördes med innehållsanalys. Resultatet visade att upplevelsen var att vårdnadshavare vill vaccinera sina barn av tradition och att de har tillit till det erbjudna vaccinationsprogrammet samt den professionella informationen som ges, men många söker även icke professionell information. Ett annat motiv var att vårdnadshavarna behövde stöd för att vara förberedda på vaccinationsproceduren och omhändertagandet av barnet efter vaccination. BVC-sjuksköterskorna hade ett öppet förhållningssätt när vårdnadshavare hade tvivel kring vaccinationerna utan att påverka vårdnadshavarnas inställning till vaccinationerna. Slutsatsen är att i och med att vårdnadshavarna vanligen önskar vaccinera sina barn ifrågasätter BVC-sjuksköterskan inte vårdnadshavarnas motiv eller om de förstått den givna informationen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekenborn, Hanna LU and Forss, Sara LU
supervisor
organization
course
DSKM50 20132
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Barnhälsovård, BVC-sjuksköterskan, upplevelser, information, vaccination, vårdnadshavares motiv.
language
Swedish
id
4147141
date added to LUP
2013-11-15 08:34:33
date last changed
2015-12-14 13:21:32
@misc{4147141,
 abstract   = {I Sverige väljer de flesta vårdnadshavarna att vaccinera sina barn enligt barnhälsovårdens vaccinationsprogram. Internationella studier visar att det till stor del beror på tillit till BHV-personalen. Syftet med studien var att beskriva vårdnadshavares motiv till att vaccinera sina barn sett ur BVC-sjuksköterskans perspektiv. Datainsamlingen var tre fokusgruppsintervjuer inkluderande nio BVC-sjuksköterskor. Analysen genomfördes med innehållsanalys. Resultatet visade att upplevelsen var att vårdnadshavare vill vaccinera sina barn av tradition och att de har tillit till det erbjudna vaccinationsprogrammet samt den professionella informationen som ges, men många söker även icke professionell information. Ett annat motiv var att vårdnadshavarna behövde stöd för att vara förberedda på vaccinationsproceduren och omhändertagandet av barnet efter vaccination. BVC-sjuksköterskorna hade ett öppet förhållningssätt när vårdnadshavare hade tvivel kring vaccinationerna utan att påverka vårdnadshavarnas inställning till vaccinationerna. Slutsatsen är att i och med att vårdnadshavarna vanligen önskar vaccinera sina barn ifrågasätter BVC-sjuksköterskan inte vårdnadshavarnas motiv eller om de förstått den givna informationen.},
 author    = {Ekenborn, Hanna and Forss, Sara},
 keyword   = {Barnhälsovård,BVC-sjuksköterskan,upplevelser,information,vaccination,vårdnadshavares motiv.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vårdnadshavares motiv för att vaccinera sitt barn – ur BVC-sjuksköterskans perspektiv},
 year     = {2013},
}