Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sjuksköterskor och barnmorskors uppfattning kring sexuella riskbeteenden

Björkqvist, Caroline LU and Fredenholm, Sofie LU (2013) SJSK50 20132
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Sexuella riskbeteenden påverkar ökningen av sexuellt överförbara sjukdomar (STI) i Sverige idag. Syftet med studien var att undersöka yrkesverksamma sjuksköterskors och barnmorskors uppfattning kring sexuella riskbeteende. Datainsamlingen utfördes genom semistrukturerade intervjuer på 7 mottagningar som arbetar med sexuell hälsa i Skåne. Insamlad data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 3 män och 11 kvinnor deltog i studien. Resultatet formades i underkategorier och kategorier. Kategorierna blev riskfaktorer, skyddsfaktorer, preventionsarbete och åtgärder vid bristande preventionsarbete. I resultatet belyses huvudsakligen vikten av kontinuitet och samarbete mellan professioner i preventionsarbetet vid sexuella riskbeteenden.... (More)
Sexuella riskbeteenden påverkar ökningen av sexuellt överförbara sjukdomar (STI) i Sverige idag. Syftet med studien var att undersöka yrkesverksamma sjuksköterskors och barnmorskors uppfattning kring sexuella riskbeteende. Datainsamlingen utfördes genom semistrukturerade intervjuer på 7 mottagningar som arbetar med sexuell hälsa i Skåne. Insamlad data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 3 män och 11 kvinnor deltog i studien. Resultatet formades i underkategorier och kategorier. Kategorierna blev riskfaktorer, skyddsfaktorer, preventionsarbete och åtgärder vid bristande preventionsarbete. I resultatet belyses huvudsakligen vikten av kontinuitet och samarbete mellan professioner i preventionsarbetet vid sexuella riskbeteenden. Slutsatserna som kan dras efter studien är att sjuksköterskor och barnmorskor anser att det finns ett samband mellan sexuella riskbeteenden och den ökade spridningen av STI samt detta resultat stämmer väl överens med tidigare forskning inom samma område. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Björkqvist, Caroline LU and Fredenholm, Sofie LU
supervisor
organization
course
SJSK50 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Barnmorskor, oskyddat sex, preventionsarbete, sjuksköterskor, sexualitet, sexuellt överförbara sjukdomar, STI
language
Swedish
id
4153348
date added to LUP
2013-11-14 13:14:21
date last changed
2015-12-14 13:21:32
@misc{4153348,
 abstract   = {Sexuella riskbeteenden påverkar ökningen av sexuellt överförbara sjukdomar (STI) i Sverige idag. Syftet med studien var att undersöka yrkesverksamma sjuksköterskors och barnmorskors uppfattning kring sexuella riskbeteende. Datainsamlingen utfördes genom semistrukturerade intervjuer på 7 mottagningar som arbetar med sexuell hälsa i Skåne. Insamlad data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 3 män och 11 kvinnor deltog i studien. Resultatet formades i underkategorier och kategorier. Kategorierna blev riskfaktorer, skyddsfaktorer, preventionsarbete och åtgärder vid bristande preventionsarbete. I resultatet belyses huvudsakligen vikten av kontinuitet och samarbete mellan professioner i preventionsarbetet vid sexuella riskbeteenden. Slutsatserna som kan dras efter studien är att sjuksköterskor och barnmorskor anser att det finns ett samband mellan sexuella riskbeteenden och den ökade spridningen av STI samt detta resultat stämmer väl överens med tidigare forskning inom samma område.},
 author    = {Björkqvist, Caroline and Fredenholm, Sofie},
 keyword   = {Barnmorskor,oskyddat sex,preventionsarbete,sjuksköterskor,sexualitet,sexuellt överförbara sjukdomar,STI},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskor och barnmorskors uppfattning kring sexuella riskbeteenden},
 year     = {2013},
}