Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder avseende hälsa och livskvalitet hos patienter med hjärtsvikt

Balvanovic, Selma LU and Lee, Juni LU (2013) SJSK50 20132
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Personer som drabbats av hjärtsvikt upplever en hög nivå av fysisk, funktionell och emotionell stress och de beskriver själva sin livskvalitet som låg. Hjärtsvikt är en av de vanligaste diagnoserna vid sjukhusvård och därmed en av samhällets mest kostsamma folksjukdomar. Om patienten får rätt omvårdnad och information under sjukdomens inledande förlopp, kan sjukdomsförloppet fördröjas och patientens livskvaliteten öka. Syftet med litteraturstudien var att undersöka vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan utföra för att förbättra hälsa och livskvalitet hos patienter med hjärtsvikt. I litteraturstudien granskades och analyserades tio vetenskapliga artiklar. I resultatet framkom tre teman: Information/patientutbildning, Stöd och... (More)
Personer som drabbats av hjärtsvikt upplever en hög nivå av fysisk, funktionell och emotionell stress och de beskriver själva sin livskvalitet som låg. Hjärtsvikt är en av de vanligaste diagnoserna vid sjukhusvård och därmed en av samhällets mest kostsamma folksjukdomar. Om patienten får rätt omvårdnad och information under sjukdomens inledande förlopp, kan sjukdomsförloppet fördröjas och patientens livskvaliteten öka. Syftet med litteraturstudien var att undersöka vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan utföra för att förbättra hälsa och livskvalitet hos patienter med hjärtsvikt. I litteraturstudien granskades och analyserades tio vetenskapliga artiklar. I resultatet framkom tre teman: Information/patientutbildning, Stöd och Uppföljning. Under temat Information/patientutbildning framkom resultat som visade att patientutbildning kan öka patienters förståelse för sin sjukdom och leda till ökad egenvård. Stöd från sjuksköterskan var viktig då sjuksköterskan agerade stödperson på ett psykosocialt plan medan uppföljning fungerade som en form av behandling efter utskrivning. Studien indikerade att sjuksköterskor kan bidra till en ökad livskvalitet hos patienter med hjärtsvikt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Balvanovic, Selma LU and Lee, Juni LU
supervisor
organization
course
SJSK50 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Omvårdnad, Livskvalitet, Patientutbildining, Stöd, Uppföljning, Sjuksköterskans roll
language
Swedish
id
4153637
date added to LUP
2013-11-18 09:43:17
date last changed
2015-12-14 13:21:32
@misc{4153637,
 abstract   = {Personer som drabbats av hjärtsvikt upplever en hög nivå av fysisk, funktionell och emotionell stress och de beskriver själva sin livskvalitet som låg. Hjärtsvikt är en av de vanligaste diagnoserna vid sjukhusvård och därmed en av samhällets mest kostsamma folksjukdomar. Om patienten får rätt omvårdnad och information under sjukdomens inledande förlopp, kan sjukdomsförloppet fördröjas och patientens livskvaliteten öka. Syftet med litteraturstudien var att undersöka vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan utföra för att förbättra hälsa och livskvalitet hos patienter med hjärtsvikt. I litteraturstudien granskades och analyserades tio vetenskapliga artiklar. I resultatet framkom tre teman: Information/patientutbildning, Stöd och Uppföljning. Under temat Information/patientutbildning framkom resultat som visade att patientutbildning kan öka patienters förståelse för sin sjukdom och leda till ökad egenvård. Stöd från sjuksköterskan var viktig då sjuksköterskan agerade stödperson på ett psykosocialt plan medan uppföljning fungerade som en form av behandling efter utskrivning. Studien indikerade att sjuksköterskor kan bidra till en ökad livskvalitet hos patienter med hjärtsvikt.},
 author    = {Balvanovic, Selma and Lee, Juni},
 keyword   = {Omvårdnad,Livskvalitet,Patientutbildining,Stöd,Uppföljning,Sjuksköterskans roll},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder avseende hälsa och livskvalitet hos patienter med hjärtsvikt},
 year     = {2013},
}