Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Bildskapande verksamhet för personer med demens i särskilt boende. Påverkan på livskvalité, kognitiv och funktionell förmåga, samt psykiska symtom.

Cronkvist, Christina LU (2013) DSKM50 20132
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Demensvården har behov av att hitta alternativa behandlingsformer som kan bidra till ökad livskvalité för personer med demens. Denna interventionsstudie där kvantitativ metod användes, syftade till att se om bildskapande verksamhet hade någon påverkan på livskvalité, kognitiv och funktionell förmåga samt psykiska symtom. Totalt 19 personer med demens som var beroende av vård och omsorg valdes ut på tre olika demensboende, där bildskapande verksamhet fanns etablerad. Kontaktpersonerna och personerna med demens intervjuades av sjuksköterska med specialistutbildning i demensvård före och efter den bildskapande verksamheten. Jämförelser av livskvalité, kognitiv förmåga, ADL samt psykiska symtom gjordes före och efter den bildskapande... (More)
Demensvården har behov av att hitta alternativa behandlingsformer som kan bidra till ökad livskvalité för personer med demens. Denna interventionsstudie där kvantitativ metod användes, syftade till att se om bildskapande verksamhet hade någon påverkan på livskvalité, kognitiv och funktionell förmåga samt psykiska symtom. Totalt 19 personer med demens som var beroende av vård och omsorg valdes ut på tre olika demensboende, där bildskapande verksamhet fanns etablerad. Kontaktpersonerna och personerna med demens intervjuades av sjuksköterska med specialistutbildning i demensvård före och efter den bildskapande verksamheten. Jämförelser av livskvalité, kognitiv förmåga, ADL samt psykiska symtom gjordes före och efter den bildskapande verksamheten. Bildskapande verksamhet visade sig ha viss påverkan på livskvalité, kognitiv förmåga, funktionell förmåga och psykiska symtom, med inga signifikanta skillnader kunde påvisas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Cronkvist, Christina LU
supervisor
organization
course
DSKM50 20132
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Demens, bildskapande verksamhet, alternativa behandlingsmetoder.
language
Swedish
id
4157192
date added to LUP
2013-11-18 11:49:53
date last changed
2015-12-14 13:21:32
@misc{4157192,
 abstract   = {Demensvården har behov av att hitta alternativa behandlingsformer som kan bidra till ökad livskvalité för personer med demens. Denna interventionsstudie där kvantitativ metod användes, syftade till att se om bildskapande verksamhet hade någon påverkan på livskvalité, kognitiv och funktionell förmåga samt psykiska symtom. Totalt 19 personer med demens som var beroende av vård och omsorg valdes ut på tre olika demensboende, där bildskapande verksamhet fanns etablerad. Kontaktpersonerna och personerna med demens intervjuades av sjuksköterska med specialistutbildning i demensvård före och efter den bildskapande verksamheten. Jämförelser av livskvalité, kognitiv förmåga, ADL samt psykiska symtom gjordes före och efter den bildskapande verksamheten. Bildskapande verksamhet visade sig ha viss påverkan på livskvalité, kognitiv förmåga, funktionell förmåga och psykiska symtom, med inga signifikanta skillnader kunde påvisas.},
 author    = {Cronkvist, Christina},
 keyword   = {Demens,bildskapande verksamhet,alternativa behandlingsmetoder.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bildskapande verksamhet för personer med demens i särskilt boende. Påverkan på livskvalité, kognitiv och funktionell förmåga, samt psykiska symtom.},
 year     = {2013},
}