Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

TILLIT TILL IT. – En essä om tilliten i IT-samhället.

Kyleberg, Thomas LU (2013) SOCK01 20131
Sociology
Abstract (Swedish)
Författare: Thomas Kyleberg
Titel: TILLIT TILL IT. En essä om tilliten i IT-samhället.
Kandidatuppsats SOCK01, 15 hp
Internet
Handledare: Åke Nilsén
Sociologiska institutionen, Vårterminen 2013


Problem/Bakgrund:
Det moderna informationssamhället präglas av informationsteknik, som skapar nya möjligheter för kommunikation mellan människor globalt. Nya mötesplatser, sociala medier på internet har utvecklats med hjälp av informationstekniken. Problemet, som essän utgår från, är hur man kan förstå tilliten i informationssamhället mot bakgrund av massmedial rapportering om IT-brott och hot mot privatlivet.


Syfte:
Syftet med denna uppsats, som är teoretisk och delvis i essäform, är att med utgångspunkt från sociologisk... (More)
Författare: Thomas Kyleberg
Titel: TILLIT TILL IT. En essä om tilliten i IT-samhället.
Kandidatuppsats SOCK01, 15 hp
Internet
Handledare: Åke Nilsén
Sociologiska institutionen, Vårterminen 2013


Problem/Bakgrund:
Det moderna informationssamhället präglas av informationsteknik, som skapar nya möjligheter för kommunikation mellan människor globalt. Nya mötesplatser, sociala medier på internet har utvecklats med hjälp av informationstekniken. Problemet, som essän utgår från, är hur man kan förstå tilliten i informationssamhället mot bakgrund av massmedial rapportering om IT-brott och hot mot privatlivet.


Syfte:
Syftet med denna uppsats, som är teoretisk och delvis i essäform, är att med utgångspunkt från sociologisk teori och samhällskritisk litteratur besvara frågeställningen: – Hur kan olika teorier om tillit bidra till att förstå dagens IT-samhälle?


Slutsatser/Resultat:
Jag drar slutsatsen, att i det senmoderna samhället och i samband med människornas användning av sociala medier, möjliggörs anpassning av såväl tillit som identitet till förutsättningar som gäller i sådana sociala sammanhang på internet. Det är i denna anpassning av tilliten och även av identiteten man kan finna förklaring till tilliten till IT och sociala medier. Jag drar slutsatsen, att med vad jag metaforiskt benämner som flytande identitet och flytande tillit på internet riskerar ens identitet och tillit till individer och system att komma att gälla även i det sociala umgänget i vardagslivet i den reella världen. Jag antar därför, att moral och värderingar riskerar att urholkas därför att samtalet på sociala medier, dvs. val av ord och uttryck används även utanför den digitala världen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kyleberg, Thomas LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
urbäddningsmekanismer, livsstilsval, socialisationsagenter, informationssamhälle, tillit, IT
language
Swedish
id
4157398
date added to LUP
2013-11-29 12:54:52
date last changed
2013-11-29 12:54:52
@misc{4157398,
 abstract   = {Författare: Thomas Kyleberg
Titel: TILLIT TILL IT. En essä om tilliten i IT-samhället.
Kandidatuppsats SOCK01, 15 hp
Internet
Handledare: Åke Nilsén
Sociologiska institutionen, Vårterminen 2013


Problem/Bakgrund:
Det moderna informationssamhället präglas av informationsteknik, som skapar nya möjligheter för kommunikation mellan människor globalt. Nya mötesplatser, sociala medier på internet har utvecklats med hjälp av informationstekniken. Problemet, som essän utgår från, är hur man kan förstå tilliten i informationssamhället mot bakgrund av massmedial rapportering om IT-brott och hot mot privatlivet. 


Syfte:
Syftet med denna uppsats, som är teoretisk och delvis i essäform, är att med utgångspunkt från sociologisk teori och samhällskritisk litteratur besvara frågeställningen: – Hur kan olika teorier om tillit bidra till att förstå dagens IT-samhälle?


Slutsatser/Resultat:
Jag drar slutsatsen, att i det senmoderna samhället och i samband med människornas användning av sociala medier, möjliggörs anpassning av såväl tillit som identitet till förutsättningar som gäller i sådana sociala sammanhang på internet. Det är i denna anpassning av tilliten och även av identiteten man kan finna förklaring till tilliten till IT och sociala medier. Jag drar slutsatsen, att med vad jag metaforiskt benämner som flytande identitet och flytande tillit på internet riskerar ens identitet och tillit till individer och system att komma att gälla även i det sociala umgänget i vardagslivet i den reella världen. Jag antar därför, att moral och värderingar riskerar att urholkas därför att samtalet på sociala medier, dvs. val av ord och uttryck används även utanför den digitala världen.},
 author    = {Kyleberg, Thomas},
 keyword   = {urbäddningsmekanismer,livsstilsval,socialisationsagenter,informationssamhälle,tillit,IT},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {TILLIT TILL IT. – En essä om tilliten i IT-samhället.},
 year     = {2013},
}