Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Role of dynamin-like proteins in the regulation of cell division in Streptomyces

Öwall, Malin (2013) MOBN18 20122
Degree Projects in Molecular Biology
Abstract (Swedish)
Dynaminer hjälper till att dela lika

Dynaminer är en typ av proteiner som cellen använder för att modellera om i sina membran. Hos eukaryoter spelar de en viktig roll i bland annat celldelning, cellförsvar och i transporten av näringsämnen i vesiklar. Tidigare har man trott att dessa proteiner endast fanns i eukaryoter, men de har nu visat sig vara vanliga även hos bakterier. Det har dock varit oklart vilken funktion de bakteriella dynaminerna har i cellen.

Man har visat att de bakteriella dynaminerna, precis som eukaryoternas, kan binda till och ändra formen på membraner. Det finns också indikationer på att dynaminerna är involverade i celldelningsprocessen hos bakterier. När man vill studera just celldelning är... (More)
Dynaminer hjälper till att dela lika

Dynaminer är en typ av proteiner som cellen använder för att modellera om i sina membran. Hos eukaryoter spelar de en viktig roll i bland annat celldelning, cellförsvar och i transporten av näringsämnen i vesiklar. Tidigare har man trott att dessa proteiner endast fanns i eukaryoter, men de har nu visat sig vara vanliga även hos bakterier. Det har dock varit oklart vilken funktion de bakteriella dynaminerna har i cellen.

Man har visat att de bakteriella dynaminerna, precis som eukaryoternas, kan binda till och ändra formen på membraner. Det finns också indikationer på att dynaminerna är involverade i celldelningsprocessen hos bakterier. När man vill studera just celldelning är Streptomyces-bakterier mycket användbara modellorganismer. De växer vegetativt som ett mycel av hyfer, men under sporuleringen är de strikt beroende av celldelning för att kunna bilda sporer. Tidigare resultat i forskargruppen visar att dynamin-lika proteiner krävs för normal sporbildning hos Streptomyces. Mitt projekt syftade till att utreda dynaminernas roll i regleringen av celldelningen i modellorganismen Streptomyces venezuelae, samt att undersöka vilka eventuella proteiner de samarbetar med.

Dynaminer sitter i ringformationer
Mitt projekts första del var att kontrollera hur det centrala celldelningsproteinet FtsZ påverkas av dynaminerna. I en normal bakteriecell bildar FtsZ en ring-formig struktur som styr celldelningen. I sporulerande Streptomyces-hyfer lägger sig FtsZ-ringarna i ett jämnt ringmönster i varje hyf. Men detta mönster var stört i en mutant som saknar generna för dynaminer. Bildningen och placeringen av FtsZ-ringar var mer oregelbunden hos dynaminmutanten jämfört med en normal stam av S. venezuelae.

En andra del i projektet handlade om att ta reda på var i cellen dynaminerna befinner sig. Om man på genetisk nivå sätter ihop generna för dynaminerna med genen för det fluoroscerande proteinet YPet, kan man i mikroskop se var proteinerna befinner sig. Jag fann att dynaminerna själva verkar lägga sig i ring-lika strukturer i cellen (se figur), precis som FtsZ. Mätningarna av avstånden mellan ringarna av FtsZ och dynamin-strukturerna visade på snarlika avstånd, vilket indikerar att de skulle kunna befinna sig på samma ställen under celldelningen. Kanske interagerar de? Sammantaget visar mina resultat att dynaminerna krävs för normal celldelning och kan vara en del av det bakteriella celldelningsmaskineriet.


Handledare: Klas Flärdh
Examensarbete för masterexamen 45 hp i Mikrobiologi, 2013
Biologiska institutionen, Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Öwall, Malin
supervisor
organization
course
MOBN18 20122
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
English
id
4157416
date added to LUP
2013-11-18 15:24:07
date last changed
2013-11-18 15:24:07
@misc{4157416,
 abstract   = {Dynaminer hjälper till att dela lika

Dynaminer är en typ av proteiner som cellen använder för att modellera om i sina membran. Hos eukaryoter spelar de en viktig roll i bland annat celldelning, cellförsvar och i transporten av näringsämnen i vesiklar. Tidigare har man trott att dessa proteiner endast fanns i eukaryoter, men de har nu visat sig vara vanliga även hos bakterier. Det har dock varit oklart vilken funktion de bakteriella dynaminerna har i cellen.

Man har visat att de bakteriella dynaminerna, precis som eukaryoternas, kan binda till och ändra formen på membraner. Det finns också indikationer på att dynaminerna är involverade i celldelningsprocessen hos bakterier. När man vill studera just celldelning är Streptomyces-bakterier mycket användbara modellorganismer. De växer vegetativt som ett mycel av hyfer, men under sporuleringen är de strikt beroende av celldelning för att kunna bilda sporer. Tidigare resultat i forskargruppen visar att dynamin-lika proteiner krävs för normal sporbildning hos Streptomyces. Mitt projekt syftade till att utreda dynaminernas roll i regleringen av celldelningen i modellorganismen Streptomyces venezuelae, samt att undersöka vilka eventuella proteiner de samarbetar med. 

Dynaminer sitter i ringformationer
Mitt projekts första del var att kontrollera hur det centrala celldelningsproteinet FtsZ påverkas av dynaminerna. I en normal bakteriecell bildar FtsZ en ring-formig struktur som styr celldelningen. I sporulerande Streptomyces-hyfer lägger sig FtsZ-ringarna i ett jämnt ringmönster i varje hyf. Men detta mönster var stört i en mutant som saknar generna för dynaminer. Bildningen och placeringen av FtsZ-ringar var mer oregelbunden hos dynaminmutanten jämfört med en normal stam av S. venezuelae. 

En andra del i projektet handlade om att ta reda på var i cellen dynaminerna befinner sig. Om man på genetisk nivå sätter ihop generna för dynaminerna med genen för det fluoroscerande proteinet YPet, kan man i mikroskop se var proteinerna befinner sig. Jag fann att dynaminerna själva verkar lägga sig i ring-lika strukturer i cellen (se figur), precis som FtsZ. Mätningarna av avstånden mellan ringarna av FtsZ och dynamin-strukturerna visade på snarlika avstånd, vilket indikerar att de skulle kunna befinna sig på samma ställen under celldelningen. Kanske interagerar de? Sammantaget visar mina resultat att dynaminerna krävs för normal celldelning och kan vara en del av det bakteriella celldelningsmaskineriet.


Handledare: Klas Flärdh
Examensarbete för masterexamen 45 hp i Mikrobiologi, 2013
Biologiska institutionen, Lunds universitet},
 author    = {Öwall, Malin},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Role of dynamin-like proteins in the regulation of cell division in Streptomyces},
 year     = {2013},
}