Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Undersköterskors uppfattningar av distriktssköterskans stöd i situationer med hot och våld på särskilt boende - en kvalitativ studie

Nyblom, Emma LU and Blomster Petersson, Marie LU (2013) DSKM50 20132
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Våld mot vårdare har blivit ett alltmer uppmärksammat problem inom hälso- och sjukvården. Fokus i tidigare forskning har framför allt varit kontakten mellan vårdare-patient. Syftet med studien var att beskriva variationer i undersköterskors uppfattningar av distriktssköterskans stöd i situationer där det förekommer hot och våld på särskilt boende i en kommun som erbjuder blandat boende för personer med demenssjukdom. En kvalitativ metod med inspiration från fenomenografisk ansats användes. Data från 10 semistrukturerade intervjuer med undersköterskor analyserades och utmynnade i tre beskrivningskategorier: Stöd genom att finnas på plats, Stöd genom telefonkontakt samt Brist på stöd. Sjuksköterskans stöd var mer bristfälligt kvällstid,... (More)
Våld mot vårdare har blivit ett alltmer uppmärksammat problem inom hälso- och sjukvården. Fokus i tidigare forskning har framför allt varit kontakten mellan vårdare-patient. Syftet med studien var att beskriva variationer i undersköterskors uppfattningar av distriktssköterskans stöd i situationer där det förekommer hot och våld på särskilt boende i en kommun som erbjuder blandat boende för personer med demenssjukdom. En kvalitativ metod med inspiration från fenomenografisk ansats användes. Data från 10 semistrukturerade intervjuer med undersköterskor analyserades och utmynnade i tre beskrivningskategorier: Stöd genom att finnas på plats, Stöd genom telefonkontakt samt Brist på stöd. Sjuksköterskans stöd var mer bristfälligt kvällstid, nattetid samt helgtid, vilket är anmärkningsvärt då nattarbete och obekväm arbetstid innebär en ökad risk att utsättas för hot och våld. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nyblom, Emma LU and Blomster Petersson, Marie LU
supervisor
organization
course
DSKM50 20132
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Distriktssköterska, sjuksköterska, undersköterska, hot och våld, stöd, särskilt boende, demens
language
Swedish
id
4157523
date added to LUP
2013-11-22 11:18:41
date last changed
2015-12-14 13:21:32
@misc{4157523,
 abstract   = {Våld mot vårdare har blivit ett alltmer uppmärksammat problem inom hälso- och sjukvården. Fokus i tidigare forskning har framför allt varit kontakten mellan vårdare-patient. Syftet med studien var att beskriva variationer i undersköterskors uppfattningar av distriktssköterskans stöd i situationer där det förekommer hot och våld på särskilt boende i en kommun som erbjuder blandat boende för personer med demenssjukdom. En kvalitativ metod med inspiration från fenomenografisk ansats användes. Data från 10 semistrukturerade intervjuer med undersköterskor analyserades och utmynnade i tre beskrivningskategorier: Stöd genom att finnas på plats, Stöd genom telefonkontakt samt Brist på stöd. Sjuksköterskans stöd var mer bristfälligt kvällstid, nattetid samt helgtid, vilket är anmärkningsvärt då nattarbete och obekväm arbetstid innebär en ökad risk att utsättas för hot och våld.},
 author    = {Nyblom, Emma and Blomster Petersson, Marie},
 keyword   = {Distriktssköterska,sjuksköterska,undersköterska,hot och våld,stöd,särskilt boende,demens},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Undersköterskors uppfattningar av distriktssköterskans stöd i situationer med hot och våld på särskilt boende - en kvalitativ studie},
 year     = {2013},
}