Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Patientens möte med den psykiatriska slutenvården

Velev, Boris LU and Andersson, Per LU (2013) SJSK50 20132
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Patienten på en psykiatrisk slutenvårdsavdelning befinner sig i en ovan miljö och är i ett underläge gentemot personalen. De patienter som är missnöjda med vård och behandling klagar ofta över bemötandet. Ett bra bemötande är ofta en förutsättning för en framgångsrik behandling och är ibland det centrala innehållet i vården. Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser av och synpunkter på psykiatrisk slutenvård, utifrån en sammanställning av resultaten i olika intervju- och fokusgruppstudier. Åtta vetenskapliga artiklar med relevans för syftet analyserades och sammanställdes genom en kvalitativ innehållsanalys. Ett centralt tema i de flesta studierna var patienternas önskan om en god relation till personalen. För... (More)
Patienten på en psykiatrisk slutenvårdsavdelning befinner sig i en ovan miljö och är i ett underläge gentemot personalen. De patienter som är missnöjda med vård och behandling klagar ofta över bemötandet. Ett bra bemötande är ofta en förutsättning för en framgångsrik behandling och är ibland det centrala innehållet i vården. Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser av och synpunkter på psykiatrisk slutenvård, utifrån en sammanställning av resultaten i olika intervju- och fokusgruppstudier. Åtta vetenskapliga artiklar med relevans för syftet analyserades och sammanställdes genom en kvalitativ innehållsanalys. Ett centralt tema i de flesta studierna var patienternas önskan om en god relation till personalen. För att åstadkomma en god relation ansåg patienterna att det var viktigt att bli sedd, att ha någon att prata med, att bli lyssnad till, att bli förstådd, att bli respekterad och att bli behandlad som vem som helst. Flera studier visar att patienterna upplever personalen som otillgänglig och att de därigenom inte uppfyller patienternas önskemål om en god relation. Sjuksköterskan i den psykiatriska vården bör eftersträva att utveckla kvaliteten i mötet med patienten och skapa en situation där patienten upplever sig sedd, lyssnad till, förstådd och respekterad. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Velev, Boris LU and Andersson, Per LU
supervisor
organization
alternative title
En litteraturstudie
course
SJSK50 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Psykiatri, slutenvård, patientperspektiv, patientens upplevelser
language
Swedish
id
4172879
date added to LUP
2013-11-20 12:51:02
date last changed
2015-12-14 13:21:32
@misc{4172879,
 abstract   = {Patienten på en psykiatrisk slutenvårdsavdelning befinner sig i en ovan miljö och är i ett underläge gentemot personalen. De patienter som är missnöjda med vård och behandling klagar ofta över bemötandet. Ett bra bemötande är ofta en förutsättning för en framgångsrik behandling och är ibland det centrala innehållet i vården. Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser av och synpunkter på psykiatrisk slutenvård, utifrån en sammanställning av resultaten i olika intervju- och fokusgruppstudier. Åtta vetenskapliga artiklar med relevans för syftet analyserades och sammanställdes genom en kvalitativ innehållsanalys. Ett centralt tema i de flesta studierna var patienternas önskan om en god relation till personalen. För att åstadkomma en god relation ansåg patienterna att det var viktigt att bli sedd, att ha någon att prata med, att bli lyssnad till, att bli förstådd, att bli respekterad och att bli behandlad som vem som helst. Flera studier visar att patienterna upplever personalen som otillgänglig och att de därigenom inte uppfyller patienternas önskemål om en god relation. Sjuksköterskan i den psykiatriska vården bör eftersträva att utveckla kvaliteten i mötet med patienten och skapa en situation där patienten upplever sig sedd, lyssnad till, förstådd och respekterad.},
 author    = {Velev, Boris and Andersson, Per},
 keyword   = {Psykiatri,slutenvård,patientperspektiv,patientens upplevelser},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Patientens möte med den psykiatriska slutenvården},
 year     = {2013},
}