Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Diabetessjuksköterskans roll i att främja viktnedgång för personer med diabetes typ 2

Roth, Helén LU and Andersson, Annika LU (2013) DSKM50 20132
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Diabetes typ 2 är en sjukdom som allt fler människor i världen drabbas av. Detta anses bero på urbanisering, förändrade kostvanor och ett alltmer stillasittande liv. I Sverige beräknas 350 000 - 400 000 personer ha diabetes. Övervikt och fetma anses vara en av de främsta orsakerna till den snabba ökningen av diabetes typ 2. Trots att de flesta är medvetna om överviktens betydelse för att utveckla diabetes kan det vara svårt för diabetessjuksköterskan att motivera patienterna till förändring av deras levnadsvanor.
Syfte: Att belysa diabetessjuksköterskans roll i att främja viktnedgång hos patienter med diabetes typ 2.
Metod: En kvalitativ studie genomfördes. Elva diabetessjuksköterskor verksamma på vårdcentraler i Skåne... (More)
Bakgrund: Diabetes typ 2 är en sjukdom som allt fler människor i världen drabbas av. Detta anses bero på urbanisering, förändrade kostvanor och ett alltmer stillasittande liv. I Sverige beräknas 350 000 - 400 000 personer ha diabetes. Övervikt och fetma anses vara en av de främsta orsakerna till den snabba ökningen av diabetes typ 2. Trots att de flesta är medvetna om överviktens betydelse för att utveckla diabetes kan det vara svårt för diabetessjuksköterskan att motivera patienterna till förändring av deras levnadsvanor.
Syfte: Att belysa diabetessjuksköterskans roll i att främja viktnedgång hos patienter med diabetes typ 2.
Metod: En kvalitativ studie genomfördes. Elva diabetessjuksköterskor verksamma på vårdcentraler i Skåne intervjuades utifrån en semistrukturerad intervjuguide. Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys.
Resultat: Av analysen framgick det att de flesta patienter var medvetna om sin övervikt. Svårigheten för diabetessjuksköterskan var att få patienten att hitta motivation till att förändra sina vanor. Diabetessjuksköterskans roll var att vara medhjälpare, stöttare, coach, vägledare, expert och bollplank i denna process. Flera diabetessjuksköterskor ansåg att dagens kultur och samhälle spelade en avgörande roll för utvecklingen av övervikt och diabetes. Diabetessjuksköterskan insåg sin begränsade förmåga att främja patienterna till att ändra sina levnadsvanor.
Slutsats: Diabetessjuksköterskan behöver mer kunskap för att kunna vägleda och stötta patienten att finna motivation till bestående förändring av sina levnadsvanor för att gå ner i vikt och förhindra diabetes. Likaså behövs tydligare och mer konkret information för att påverka befolkningen att förändra sina levnadsvanor, vilket i förlängningen skulle leda till ett sundare liv. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Roth, Helén LU and Andersson, Annika LU
supervisor
organization
course
DSKM50 20132
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Övervikt, fetma, viktnedgång, diabetes typ 2, motivation, diabetessjuksköterska
language
Swedish
id
4173927
date added to LUP
2013-11-25 11:00:55
date last changed
2015-12-14 13:21:32
@misc{4173927,
 abstract   = {Bakgrund: Diabetes typ 2 är en sjukdom som allt fler människor i världen drabbas av. Detta anses bero på urbanisering, förändrade kostvanor och ett alltmer stillasittande liv. I Sverige beräknas 350 000 - 400 000 personer ha diabetes. Övervikt och fetma anses vara en av de främsta orsakerna till den snabba ökningen av diabetes typ 2. Trots att de flesta är medvetna om överviktens betydelse för att utveckla diabetes kan det vara svårt för diabetessjuksköterskan att motivera patienterna till förändring av deras levnadsvanor.
Syfte: Att belysa diabetessjuksköterskans roll i att främja viktnedgång hos patienter med diabetes typ 2.
Metod: En kvalitativ studie genomfördes. Elva diabetessjuksköterskor verksamma på vårdcentraler i Skåne intervjuades utifrån en semistrukturerad intervjuguide. Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys.
Resultat: Av analysen framgick det att de flesta patienter var medvetna om sin övervikt. Svårigheten för diabetessjuksköterskan var att få patienten att hitta motivation till att förändra sina vanor. Diabetessjuksköterskans roll var att vara medhjälpare, stöttare, coach, vägledare, expert och bollplank i denna process. Flera diabetessjuksköterskor ansåg att dagens kultur och samhälle spelade en avgörande roll för utvecklingen av övervikt och diabetes. Diabetessjuksköterskan insåg sin begränsade förmåga att främja patienterna till att ändra sina levnadsvanor.
Slutsats: Diabetessjuksköterskan behöver mer kunskap för att kunna vägleda och stötta patienten att finna motivation till bestående förändring av sina levnadsvanor för att gå ner i vikt och förhindra diabetes. Likaså behövs tydligare och mer konkret information för att påverka befolkningen att förändra sina levnadsvanor, vilket i förlängningen skulle leda till ett sundare liv.},
 author    = {Roth, Helén and Andersson, Annika},
 keyword   = {Övervikt,fetma,viktnedgång,diabetes typ 2,motivation,diabetessjuksköterska},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Diabetessjuksköterskans roll i att främja viktnedgång för personer med diabetes typ 2},
 year     = {2013},
}