Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En två eller flera vårdnadshavare - en komparation av svensk och engelsk rätt

Andersson, Louise LU (2013) JURM01 20132
Department of Law
Abstract
Traditionally families have been made up of a mother, a father and any number of children. This means that the legislation in this area has been made to fit those circumstances. The legislators have worked under the assumption that the families affected by their policies would be of the traditional kind and therefore their policies would be sufficient.

It has been said that the legislation in a country should mirror its population and that it should evolve with the lives of the people. This idea is never more important than when it comes to family law. The law governing what families can and cannot do is naturally an integral part of their lives. If the laws do not follow the way they chose, or are forced, to live their lives it can... (More)
Traditionally families have been made up of a mother, a father and any number of children. This means that the legislation in this area has been made to fit those circumstances. The legislators have worked under the assumption that the families affected by their policies would be of the traditional kind and therefore their policies would be sufficient.

It has been said that the legislation in a country should mirror its population and that it should evolve with the lives of the people. This idea is never more important than when it comes to family law. The law governing what families can and cannot do is naturally an integral part of their lives. If the laws do not follow the way they chose, or are forced, to live their lives it can result in a major disruption to their lives.

In Sweden the laws governing who has parental responsibility over a child limits these people to no more than two at one point in time. This means that for anyone other than the birth parents to gain parental responsibility it has to be taken away from one or both of the birth parents. The result of this is that apart from adoption there is no possibility for step parents or social parents in a same-sex relationship to gain parental responsibility over a child in their household.

One of the aspects that have to be considered when discussing this area of law is what is in the best interest of the child. One cannot disregard from the benefit the child will experience from either legislation, particularly since both countries are bound by international conventions that mandate them to consider this.

One can imagine that there would be times when a child would benefit from being under the parental responsibility of a step parent, but perhaps not at the cost of “losing” one of its natural parents. However this would have to be the case with the current Swedish law. Another aspect that can be of value is to examine whether there are viable options other than adding the possibility of giving more adults parental responsibility. And if so, are those options already in place.

This thesis looks into the legislation governing the same area in Sweden and England and goes on to do a comparison between Sweden and England. How different are the respective legislations? Can there be a change in the Swedish law and if so, is that change desirable. (Less)
Abstract (Swedish)
En familj har traditionellt sett bestått av en moder, en fader och ett antal barn. Det innebär att lagstiftningen inom familjerätten är utformad för att passa dessa omständigheter. Lagstiftarna har arbetat utifrån antagandet att de familjer som skulle påverkas av deras lagstiftning skulle vara av den traditionella sorten och att deras lagstiftning därför skulle vara fullt tillräcklig.

Det har sagts att ett lands lagstiftning bör spegla dess befolkning och att den bör utvecklas i takt med invånarnas liv. Aldrig är den idén mer viktig än när det gäller familjerätt. Lagarna som styr vad familjer kan och inte kan göra har naturligtvis en avgörande roll i deras liv. Om lagarna inte följer hur de väljer, eller tvingas, att leva sina liv kan... (More)
En familj har traditionellt sett bestått av en moder, en fader och ett antal barn. Det innebär att lagstiftningen inom familjerätten är utformad för att passa dessa omständigheter. Lagstiftarna har arbetat utifrån antagandet att de familjer som skulle påverkas av deras lagstiftning skulle vara av den traditionella sorten och att deras lagstiftning därför skulle vara fullt tillräcklig.

Det har sagts att ett lands lagstiftning bör spegla dess befolkning och att den bör utvecklas i takt med invånarnas liv. Aldrig är den idén mer viktig än när det gäller familjerätt. Lagarna som styr vad familjer kan och inte kan göra har naturligtvis en avgörande roll i deras liv. Om lagarna inte följer hur de väljer, eller tvingas, att leva sina liv kan det få stora konsekvenser.

I Sverige begränsar lagarna som styr vem som kan vara vårdnadshavare antalet sådana till max två vid samma tidpunkt. Det innebär att för att det ska vara möjligt för någon annan än de biologiska föräldrarna att vara vårdnadshavare krävs det att en av eller båda de biologiska föräldrarna förlorar sitt legala vårdnadsansvar. Resultatet blir att det för styvföräldrar i en samkönad relation finns det ingen möjlighet förutom adoption att bli vårdnadshavare.

Något man måste ta hänsyn till när man diskuterar lagar som rör barn är om de är utformade på ett sätt som sätter barnets bästa i främsta rummet. Man kan inte bortse från de fördelar barn kan åtnjuta av respektive regelsystem. Särskilt inte eftersom båda länderna är bundna av internationella konventioner att ta hänsyn till detta.

Man kan tänka sig att det finns tillfällen när det med hänsyn till barnets bästa skulle vara fördelaktigt att en styvförälder hade vårdnaden, men kanske inte på ”bekostnad” av att en biologisk förälder förlorar vårdnaden. Dock är det den enda möjliga utgången med den nuvarande svenska lagstiftningen.

Denna uppsats ser dels till hur lagstiftningen ser ut inom samma område i Sverige respektive England. Det följs av en komparation mellan Sverige och England. Hur annorlunda är systemen och kan det komma en förändring i Sverige och är den i så fall önskansvärd? (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Louise LU
supervisor
organization
alternative title
The number of people with parental responsibility - a comparison of Swedish and English law
course
JURM01 20132
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Family law, vårdnad
language
Swedish
id
4180616
date added to LUP
2013-12-17 13:26:35
date last changed
2013-12-17 13:26:35
@misc{4180616,
 abstract   = {Traditionally families have been made up of a mother, a father and any number of children. This means that the legislation in this area has been made to fit those circumstances. The legislators have worked under the assumption that the families affected by their policies would be of the traditional kind and therefore their policies would be sufficient. 

It has been said that the legislation in a country should mirror its population and that it should evolve with the lives of the people. This idea is never more important than when it comes to family law. The law governing what families can and cannot do is naturally an integral part of their lives. If the laws do not follow the way they chose, or are forced, to live their lives it can result in a major disruption to their lives.

In Sweden the laws governing who has parental responsibility over a child limits these people to no more than two at one point in time. This means that for anyone other than the birth parents to gain parental responsibility it has to be taken away from one or both of the birth parents. The result of this is that apart from adoption there is no possibility for step parents or social parents in a same-sex relationship to gain parental responsibility over a child in their household. 

One of the aspects that have to be considered when discussing this area of law is what is in the best interest of the child. One cannot disregard from the benefit the child will experience from either legislation, particularly since both countries are bound by international conventions that mandate them to consider this.

One can imagine that there would be times when a child would benefit from being under the parental responsibility of a step parent, but perhaps not at the cost of “losing” one of its natural parents. However this would have to be the case with the current Swedish law. Another aspect that can be of value is to examine whether there are viable options other than adding the possibility of giving more adults parental responsibility. And if so, are those options already in place.

This thesis looks into the legislation governing the same area in Sweden and England and goes on to do a comparison between Sweden and England. How different are the respective legislations? Can there be a change in the Swedish law and if so, is that change desirable.},
 author    = {Andersson, Louise},
 keyword   = {Family law,vårdnad},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En två eller flera vårdnadshavare - en komparation av svensk och engelsk rätt},
 year     = {2013},
}