Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vad kännetecknar verksamheten på ett Servicekontor?

Salem, Mariam LU (2013) SOCK01 20131
Sociology
Abstract (Swedish)
Den här uppsatsen beskriver hur verksamhet ser ut på ett servicekontor. Beskrivningen utgår främst från personalens tolkningar och upplevelser av arbetet, arbetsuppgifterna och sin yrkesroll. Fokus ligger på de strukturer som finns i yrkesrollen och inte på de individuella egenskaper som finns hos servicehandläggarna.
Jag arbetar själv på ett servicekontor sedan 2 år tillbaka och min utgångspunkt i uppsatsen bygger på min egen erfarenhet. Den är att servicekontoren är en serviceorienterad och flexibel organisation med relativt höga kompetens och kunskapskrav i arbetsuppgifterna.
Inledningsvis så definieras servicekontoren och deras uppkomst. Sedan så följer ett metodavsnitt. Den metod som används är triangulering mellan deltagande... (More)
Den här uppsatsen beskriver hur verksamhet ser ut på ett servicekontor. Beskrivningen utgår främst från personalens tolkningar och upplevelser av arbetet, arbetsuppgifterna och sin yrkesroll. Fokus ligger på de strukturer som finns i yrkesrollen och inte på de individuella egenskaper som finns hos servicehandläggarna.
Jag arbetar själv på ett servicekontor sedan 2 år tillbaka och min utgångspunkt i uppsatsen bygger på min egen erfarenhet. Den är att servicekontoren är en serviceorienterad och flexibel organisation med relativt höga kompetens och kunskapskrav i arbetsuppgifterna.
Inledningsvis så definieras servicekontoren och deras uppkomst. Sedan så följer ett metodavsnitt. Den metod som används är triangulering mellan deltagande observationer, kvalitativa intervjuer, samt dokumentanalys. Därefter följer ett teoriavsnitt som är uppdelat i tre olika områden. I valet av teorier är utgångspunkten de teorier som anser vara relevanta för verksamheten. De valda teoretiska referensramarna är organisationsteorier, New Public Management (NPM) och teorier som behandlar bemötande, kunskap och kompetens. Sedan så presenteras ett resultat och analys avsnitt med insamlad data och därefter knyts teori och data samman. Slutligen några slutord om slutsatserna som kan sammanfattas med att servicekontorens verksamhet bygger på att servicehandläggarna har ett professionellt bemötande och en hel del kunskaper.
Verksamheten genomsyras av ett NPM tänk som ger sig utryck i de flesta aspekter. Själva sammanslagningen av kundmottagningen hos de berörda myndigheterna är en sådan aspekt som främjar samarbete och bidrar till effektiv resurshantering. Andra aspekter som vi pekat på är att medborgarna kallas för kunder, att konceptet går ut på att lära kunderna använda självservicetjänsterna och att prestationen mäts i resultat. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Salem, Mariam LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
servicekontor, organisation, bemötande, NPM, kompetens, effektivisering
language
Swedish
id
4194352
date added to LUP
2013-12-13 10:55:28
date last changed
2013-12-13 10:55:28
@misc{4194352,
 abstract   = {Den här uppsatsen beskriver hur verksamhet ser ut på ett servicekontor. Beskrivningen utgår främst från personalens tolkningar och upplevelser av arbetet, arbetsuppgifterna och sin yrkesroll. Fokus ligger på de strukturer som finns i yrkesrollen och inte på de individuella egenskaper som finns hos servicehandläggarna. 
Jag arbetar själv på ett servicekontor sedan 2 år tillbaka och min utgångspunkt i uppsatsen bygger på min egen erfarenhet. Den är att servicekontoren är en serviceorienterad och flexibel organisation med relativt höga kompetens och kunskapskrav i arbetsuppgifterna.
Inledningsvis så definieras servicekontoren och deras uppkomst. Sedan så följer ett metodavsnitt. Den metod som används är triangulering mellan deltagande observationer, kvalitativa intervjuer, samt dokumentanalys. Därefter följer ett teoriavsnitt som är uppdelat i tre olika områden. I valet av teorier är utgångspunkten de teorier som anser vara relevanta för verksamheten. De valda teoretiska referensramarna är organisationsteorier, New Public Management (NPM) och teorier som behandlar bemötande, kunskap och kompetens. Sedan så presenteras ett resultat och analys avsnitt med insamlad data och därefter knyts teori och data samman. Slutligen några slutord om slutsatserna som kan sammanfattas med att servicekontorens verksamhet bygger på att servicehandläggarna har ett professionellt bemötande och en hel del kunskaper. 
Verksamheten genomsyras av ett NPM tänk som ger sig utryck i de flesta aspekter. Själva sammanslagningen av kundmottagningen hos de berörda myndigheterna är en sådan aspekt som främjar samarbete och bidrar till effektiv resurshantering. Andra aspekter som vi pekat på är att medborgarna kallas för kunder, att konceptet går ut på att lära kunderna använda självservicetjänsterna och att prestationen mäts i resultat.},
 author    = {Salem, Mariam},
 keyword   = {servicekontor,organisation,bemötande,NPM,kompetens,effektivisering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad kännetecknar verksamheten på ett Servicekontor?},
 year     = {2013},
}