Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Skillnader i självbild hos flickor och pojkar från individualistiska och kollektivistiska kulturer

Johansson, Ekaterina LU (2013) PSPT02 20132
Department of Psychology
Abstract
This present study examined differences in construal of self-esteem by children with individualistic and collectivistic cultural backgrounds measured by the Swedish scale Jag tycker jag är (I think I am). The study also examined gender differences on different facets of self-esteem, both between and within the culture groups. There were 731 participants in the sample. The collectivistic children scored lower on the subscales measuring relations and social emotions. The patterns of gender differences were different within the groups. Swedish girls scored lower than Swedish boys on the subscales measuring general self-esteem, physical qualities, skills and affect. There were no statistically significant gender differences in the... (More)
This present study examined differences in construal of self-esteem by children with individualistic and collectivistic cultural backgrounds measured by the Swedish scale Jag tycker jag är (I think I am). The study also examined gender differences on different facets of self-esteem, both between and within the culture groups. There were 731 participants in the sample. The collectivistic children scored lower on the subscales measuring relations and social emotions. The patterns of gender differences were different within the groups. Swedish girls scored lower than Swedish boys on the subscales measuring general self-esteem, physical qualities, skills and affect. There were no statistically significant gender differences in the collectivistic group. The effect sizes were mostly low which is normal for cross-cultural and gender studies of self-esteem. (Less)
Abstract (Swedish)
Denna studie undersökte skillnader i konstruktion av självkänsla hos barn med individualistisk och kollektivistisk bakgrund med hjälp av instrumentet Jag tycker jag är. Studien undersökte även könsskillnader i olika aspekter av självkänsla både mellan de kulturella grupperna och inom dessa. Urvalet bestod av 731 personer. Barn med kollektivistisk kulturell bakgrund skattade sig lägre än svenska barn på subskalor som mäter relationer och sociala emotioner. Könsskillnader såg olika ut för de två kulturella grupperna. Svenska flickor skattade sig lägre än svenska pojkar på subskalor som mäter grundsjälvkänsla, fysiska egenskaper, färdigheter och psykiskt välmående. Det fanns inga signifikanta könsskillnader i den kollektivistiska gruppen.... (More)
Denna studie undersökte skillnader i konstruktion av självkänsla hos barn med individualistisk och kollektivistisk bakgrund med hjälp av instrumentet Jag tycker jag är. Studien undersökte även könsskillnader i olika aspekter av självkänsla både mellan de kulturella grupperna och inom dessa. Urvalet bestod av 731 personer. Barn med kollektivistisk kulturell bakgrund skattade sig lägre än svenska barn på subskalor som mäter relationer och sociala emotioner. Könsskillnader såg olika ut för de två kulturella grupperna. Svenska flickor skattade sig lägre än svenska pojkar på subskalor som mäter grundsjälvkänsla, fysiska egenskaper, färdigheter och psykiskt välmående. Det fanns inga signifikanta könsskillnader i den kollektivistiska gruppen. Effekstorlekar i denna studie var låga, vilket är normal nivå för studier om tvärkulturella skillnader i självkänsla och om könsskillnader. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Ekaterina LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20132
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
self-esteem, self-concept, individualism, collectivism, independence, interdependence, gender differences, children, acculturation, självkänsla, självbild, kollektivism, independens, interdependens, könsskillnader, barn, ackulturation
language
Swedish
id
4196326
date added to LUP
2013-12-17 16:03:03
date last changed
2013-12-19 16:24:50
@misc{4196326,
 abstract   = {This present study examined differences in construal of self-esteem by children with individualistic and collectivistic cultural backgrounds measured by the Swedish scale Jag tycker jag är (I think I am). The study also examined gender differences on different facets of self-esteem, both between and within the culture groups. There were 731 participants in the sample. The collectivistic children scored lower on the subscales measuring relations and social emotions. The patterns of gender differences were different within the groups. Swedish girls scored lower than Swedish boys on the subscales measuring general self-esteem, physical qualities, skills and affect. There were no statistically significant gender differences in the collectivistic group. The effect sizes were mostly low which is normal for cross-cultural and gender studies of self-esteem.},
 author    = {Johansson, Ekaterina},
 keyword   = {self-esteem,self-concept,individualism,collectivism,independence,interdependence,gender differences,children,acculturation,självkänsla,självbild,kollektivism,independens,interdependens,könsskillnader,barn,ackulturation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skillnader i självbild hos flickor och pojkar från individualistiska och kollektivistiska kulturer},
 year     = {2013},
}